BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cegliński Paweł (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zarys problematyki wyłączenia odpowiedzialności karnej sprawcy wypadku sportowego
Exclusion of Criminal Liability of Sports Participants for Sport Injuries
Źródło
Quality in Sport, 2015, vol. 1, nr 4, s. 46-53, bibliogr. 14 poz.,
Słowa kluczowe
Sport, Prawo, Impreza sportowa, Prawo karne, Odpowiedzialność karna
Sport, Law, Sport events, Criminal Law, Criminal liability
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Niniejszy artykuł dotyczy jednego z wielu problemów prawa karnego, którym jest odpowiedzialność karna sprawcy wypadku sportowego. Wywód oparto na najpowszechniej aprobowanej w nauce i praktyce koncepcji kontratypu dozwolonego ryzyka sportowego. W badaniach posłużono się metodą studiowania i analizy polskiej literatury przedmiotu. Rozważania teoretyczne uzupełniono przykładami empirycznymi.(abstrakt oryginalny)

This paper deals with one of the criminal law problems, which is criminal liability of sports participants for injuries occuring during the practice of a sport. This article aims to provide a brief summarization of the most important conception explaining this problem in Polish law - sport risk as a circumstance excluding criminal liability. The research is supported by the analysis of Polish literature. There are also some empirical examples involved.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojarski M., Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn.. akt V KK 158/07, OSP 2008, nr 11, poz. 114.
 2. Gubiński A., Ryzyko sportowe, NP. 1959, Nr 10.
 3. Huminiak T., Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn.. akt V KK 158/07, PnD 2009, nr 1.
 4. Kubiak R., Dopuszczalne ryzyko sportowe [w:] System prawa karnego. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności karnej. Tom 4, praca pod redakcją L. Paprzyckiego, C.H. Beck, 2013.
 5. Marek A., Lachowski J., Prawo karne. Zarys problematyki, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 6. Marek A., Prawo karne, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 7. Marian Cieślak. Dzieła wybrane. Tom III. Polskie prawo karne. Zarys systemowy, redakcja Stanisław Waltoś, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.
 8. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn. akt V KK 158/07.
 9. Prawo karne, praca zbiorowa pod redakcją A. Grześkowiak, C. H. Beck, Warszawa 2007.
 10. Stefański R. A., Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., sygn.. akt V KK 158/07, Prokuratura i Prawo, nr 6, 2009.
 11. Szwarc A., Wypadki sportowe w świetle prawa karnego. Koncepcja wyłączenia tzw. obiektywnej istoty przestępstwa, Poznań, 1972.
 12. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 marca 2002 r., sygn. akt II AKa 44/02.
 13. Zoll A., Okoliczności wyłączające bezprawność czynu. Zagadnienia ogólne, Warszawa 1982.
 14. Zoll A., W. Wróbel, Polskie prawo karne. Część ogólna, Wyd. Znak, Kraków 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-3118
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/QS.2015.022
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu