BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adler Donata (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Umiejętności negocjacyjno-mediacyjne w modelu kompetencji menedżerskich
Negotiantion and Mediation Skills in the Model of Managerial Competence
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2016, T. 2, nr 4, s. 377-386, rys., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Kompetencje kierownicze, Negocjacje, Mediacje
Managerial competencies, Negotiations, Mediation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie rosnącej roli umiejętności negocjacyjnomediacyjnych w modelu kompetencji menedżerskich, co wynika z dynamiki procesów globalizacyjnych generujących różnice międzykulturowe i wzrostu zapotrzebowania na wartości etyczne w czasach niepewności ekonomiczno-politycznej. Opisane zagadnienia zbadano na podstawie analizy literatury przedmiotu, analizy badań wtórnych cytowanych w literaturze przedmiotu oraz na podstawie obserwacji uczestniczącej w czasie negocjacji i mediacji w organizacjach. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the increasing role of negotiation and mediation skills in the model of managerial competence resulting from the dynamic nature of globalization processes that generate cultural differences and a growing demand for ethical values in times of economic and political uncertainty. The ability to negotiate and mediate is today one of the most important competences for leaders and team members who are supposed to accomplish the task of organizing the knowledge-based economy. The issues discussed are examined through an analysis of pertinent literature, secondary research cited in sources, and on the basis of observation made while taking part in negotiations and mediation conducted in selected organizations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler, D. (2015). Tożsamość i indywidualność jednostki na tle współczesnych koncepcji zarządzania organizacją. W: A. Synowiec (red.), Wyzwania naukowców we współczesnym świecie (s. 199-207). Częstochowa: Omnibuss.
 2. Adler, D., Chmura, J., Cieciura, M., Czechowska, K., Korenik, D., Niedźwiecki, A., Wiśniewska, J. (2015). Wpływ etyki na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Warszawa: Texter.
 3. Biernacka, M. (2010). Człowiek korporacji: od normatywizmu do afirmacji własnego Ja. Warszawa: Scholar.
 4. Bolstad, R. (2012). Komunikacja transformująca. Wrocław: Metamorfoza. Butkiewicz, M. (1995). Struktura modelu polskich standardów kwalifikacyjnych.
 5. W: M. Butkiewicz (red.), Model polskich standardów kwalifikacji zawodowych (s. 29-30). Warszawa - Radom: Edukacja i Praca - ITeE.
 6. Cialdini, R. B. (2003). Wywieranie wpływu na ludzi - teoria i praktyka. Gdańsk: GWP.
 7. Dixit, A. K., Nalebuff, B. J. (2009). Sztuka strategii - teoria gier w biznesie i życiu prywatnym. Warszawa: MT Biznes.
 8. Ethics Resource Center 2013 National Business Ethics Survey - report. (2015). Pobrano z: http://www.ethics.org/nbes/
 9. Gasparski, W. (2004). Wykłady z etyki biznesu. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 10. Hernas, A. (2013). Filozofia w praktyce zarządzania. W: T. Oleksyn (red.), Filozofia a zarządzanie (s. 33-43). Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 11. Hofstede, G. (2000). Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu. Warszawa: PWE.
 12. Jain, S. K. (1980). Look to Outsiders to Strengthen Business Boards. Harvard Business Review, 58(4), 162-170.
 13. Kozina, A. (2014). Wybór strategii prowadzenia negocjacji (zasady metodyczne i studium przypadku). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 73, 291-303.
 14. Kuźniar, K. (2010). Społeczne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 16, 249-258.
 15. Mastenbroek ,W. (2000). Negocjowanie. Warszawa: PWN.
 16. Meinert, D. (2014). Creating an ethical workplace. HR Magazine, 59(4). Pobrano z: http://www.shrm.org/publications/hrmagazine/editorialcontent/2014/0414/ pages/0414-ethical-workplace-culture.aspx#sthash.XoMx4Epc.ig1n3IVc.dpuf
 17. Mesjasz, C. (2014). Dostosowanie się partnerów w negocjacjach międzykulturowych. Miscellanea Oeconomicae, 18(1), 33-42.
 18. Model kompetencyjny Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. (2016). Pobrano z: a.umed.pl/pl/_akt/inf_tmp/2014/UMED_Model_Kompetencyjny_v10.docx
 19. Osika, G. (2000). Negocjacje - charakterystyka procesu. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, t. 1, 55-63.
 20. Osika, G. (2013). Zaufanie - kapitał negocjacyjny. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja i Zarządzanie, 65, 293-305.
 21. Ranking - 250 największych firm rodzinnych na świecie. (2006). Family Business Magazine, 2, 5-6.
 22. Rogozińska-Pawełczyk, A. (2006). Kompetencje w organizacji. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 199, 99-120.
 23. Simpson, D. (2004). Rola zróżnicowanego kulturowo personelu w zarządzaniu wiedzą w korporacjach transnarodowych. W: T. Listwan, S. Witkowski (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Perspektywa lokalna i globalna, 1032, 308-317.
 24. Sloman, M. (1997). Strategia szkolenia pracowników. Warszawa: PWN.
 25. Sułkowski, Ł. (2006). Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie rodzinnym. W: D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego (s. 67-76). Szczecin: Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
 26. Szczupaczyński, J. (2010). Zarządzanie a etyka w opinii menedżerów średniego i wyższego szczebla. Współczesne Zarządzanie, 4, 63-74.
 27. Tabernacka, M. (2009). Negocjacje i mediacje w sferze publicznej. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.
 28. Thierry, D., Sauret, C. (1994). Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesie zmian. Warszawa: Poltex.
 29. Thornton, G. (2004). Biznes rodzinny. Gliwice: Helion.
 30. Trompenaars, F., Hampden-Turner, Ch. (2002). Siedem wymiarów kultury. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 31. Wachowiak, A. (2001). Komunikacja społeczna i negocjacje w biznesie. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zawodowej Handlu i Rachunkowości.
 32. Walkowiak, R. (2004). Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 33. Wiśniewski, A. (2016). Strategie i techniki negocjacji. Pobrano z: http://twojbiz nes.byd.pl/userfiles/files/Andrzej Wiśniewski.pdf
 34. Załoga, W. (2013). Model kompetencji menedżera w nowoczesnej organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 97. Seria: Administracja i Zarządzanie, 24, 449-468.
 35. Żukowska, J., Pindelski, M. (2012). Szanse i ograniczenia innowacyjnej strategii rozwoju firm rodzinnych. Współczesne Zarządzanie, 11(4), 129-141.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu