BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernacki Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Ejsmont Wiktor (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ocena działalności i efektywności kształcenia wrocławskich liceów
Evaluating the Effectiveness of Wroclaw High Schools
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 318, s. 13-22, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Jakość kształcenia, Jakość kadry nauczycielskiej, Proces nauczania, Ocena efektywności, Szkolnictwo ponadpodstawowe, Wynagrodzenie za pracę
Quality education, Quality of the teaching staff, Teaching process, Effectiveness evaluation, Secondary education, Remuneration for work
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I21, I23, I24, I25
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wrocław
Wroclaw
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena działalności liceów wrocławskich na potrzeby procesu optymalizacji alokacji zasobów i polepszenia jakości kształcenia. Obie zasady skuteczności (effectiveness) kształcenia i efektywności (effeciency) decydują o sprawności działalności instytucji [por. Lubińska (red.), 2009]. Ocena powinna mieć wpływ na odkrywanie poziomu jakości kształcenia, rozumianego zarówno jako proces nauczania, jak i uczenia się, a szczególnie na zwiększenie wydajności i skuteczności działań instytucji, rozumianych jako poprawa potencjału wiedzy i umiejętności uczniów, a w wymiarze globalnym poprawa dobrobytu społecznego.(abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to assess the activities of secondary schools Wroclaw for the purposes of optimizing the allocation of resources and improve the quality of education. Both the principle of effectiveness (effectiveness) and efficiency of education (effeciency) decide about the efficiency of the institution [see: Lubińska T. (ed.), 2009]. The assessment should have an impact on discovering the quality of education, understood both as a process of teaching and learning, and especially to increase the efficiency and effectiveness of institutions, understood as strengthening the potential of knowledge and skills of the students and the global improvement of social welfare.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aitkin M., Longford N. (1986), Statistical Modelling Issues in School Effectiveness Studies, "Journal of the Royal Statistical Society", Vol. 149, No. 1.
  2. Barro R.J., Lee J.W. (2000), International Data on Educational Attainment. Updates and Implication, "NBER Working Paper", No. 7911.
  3. Biernacki M., Ejsmont W. (2011), Efektywność kształcenia we wrocławskich liceach, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", No. 253.
  4. Biernacki M. (2013), Evaluation of the Effectiveness of the Education System In Poland, "Journal of Educational and Social Research", Vol. 2, No. 5, Sapienza University of Rome.
  5. Fukuyama F. (2005), Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
  6. Hanushek E., Kimko D. (2000), Schooling, Labor-Force Quality, and the Growth of Nations, "The American Economic Review", No. 90.
  7. Roy B., Vincke P. (1984), Relational Systems of Preference with One or More Pseudocriteria: Some new Concepts and Results, "Mangement Science", No. 30/11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu