BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Huk Katarzyna (Uniwersytet Zielonogórski), Marzec Paweł (Politechnika Wrocławska), Huk Anna (Dolnośląska Szkoła Wyższa)
Tytuł
Rola mentoringu w programach zarządzania talentami
The Role of Mentoring in Talent Management Programmes
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 2, s. 195-206, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie humanistyczne i publiczne
Słowa kluczowe
Mentoring, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie talentami
Mentoring, Human Resources Management (HRM), Talent management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie roli mentoringu w realizacji programów zarządzania talentami. Ma on charakter literaturowo-empiryczny. Został oparty na analizie literatury światowej i krajowej oraz autorskich badaniach, przeprowadzonych w ramach przygotowywanej rozprawy doktorskiej. (fragment tekstu)

The changes in the economy impact on increasing importance of professionals. Businesses are increasingly recognizing the impact of human capital to create value for the company. Therefore, are created some special systems for training, development, motivation, and employee development programmes. To this group we can include talent management programmes, which are to maintain, develop, and motivate employees deemed talents. The aim of the article is to present the issues related to talent management programmes and determine the impact and role of mentoring in these programmes. Article is a theoretical and empirical. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M. (2000), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Bieniok H. (2010), Rola zarządzania talentami w procesie budowy potencjału innowacyjnego organizacji [w:] H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo UE, Wrocław.
 3. Collingsa D.G., Mellahi K. (2009), Strategic talent management: A review and research agenda, "Human Resource Management Review" nr 19.
 4. Huk K. (2014), Programy zarządzania talentami w przedsiębiorstwach, praca doktorska niepublikowana, promotor - dr hab. M. Morawski, prof. UE, Wrocław.
 5. Huk K., Morawski M. (2014), Cele wdrażania programów zarządzania talentami przez przedsiębiorstwa a poziom ich realizacji [w:] E. Gołębiowska, Zarządzanie - nowe perspektywy w dobie zmian demograficznych - w świetle badań, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XV, z. 11 cz. II.
 6. Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami po zarządzanie różnorodnością, Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Listwan T. (2005), Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych przedsiębiorstw [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPSS, Warszawa.
 8. Oleksyn T. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Kanony, realia, kontrowersje, Wolters Kluwer, Kraków.
 9. Pellant A. (2011), Linking Culture and Talent Management [w:] L.A. Berger, D.R. Berger (red.), The talent management handbook. Creating a sustainable competitive advantage by selecting, developing, and promoting the best people, Mc Graw Hill, New York.
 10. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa.
 11. Pocztowski A. (2008), Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa.
 12. Rak E. (2014), Rozwój pracowników w małych przedsiębiorstwach - przegląd barier z perspektywy przedsiębiorcy i pracownika, "Zeszyty Naukowe WSB" we Wrocławiu, t. 46, nr 8.
 13. Rothwell W.J. (2011), Integrating Succession Planning and Career Planning [w:] L.A. Berger, D.R. Berger (red.), The talent management handbook. Creating a sustainable competitive advantage by selecting, developing, and promoting the best people, Mc Graw Hill, New York.
 14. Shukla R. (2009), Talent Management. Process of Developing and Integrating Skilled Workers, Global India Publications Pvy, New Delhi.
 15. Suchodolski A. (2010), Rozwój i zarządzanie karierą pracowników [w:] T. Listwan (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu