BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejko Wojciech (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Rzeszowie)
Tytuł
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lipca 2016 r. (II OSK 1463/15) : katalog stron w postępowaniu z zakresu stosunków wodnych : glosa (krytyczna)
Ruling of the Supreme Administrative Court of 1 July 2016 (II OSK 1463/15); Critical Commentary (List of Parties to Proceedings Regarding Hydrographic Conditions)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2017, nr 6, s. 88-92
Słowa kluczowe
Postępowanie administracyjne, Regulacje prawne
Administrative proceedings, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W sprawie z zakresu stosunków wodnych prowadzonej na podstawie art. 29 ustawy z 18.07.2001 r. - Prawo wodne, interes prawny obejmuje tylko te osoby, na których grunty negatywnie oddziałuje zmiana stosunków wodnych; do katalogu stron nie należą właściciele nieruchomości sąsiadujących ze ślepą drogą publiczną, której stan techniczny wywołany nieuprawnioną zmianą stosunków wodnych uniemożliwia lub utrudnia dotarcie do własnej nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

In a case regarding hydrographic conditions conducted on the basis of Article 29 of the Water Law of 18 July 2001, a legal interest only encompasses those people on whose land a change in the hydrographic conditions has an adverse effect; the list of parties does not include owners of properties along a public road with a dead end, the technical condition of which was caused by an unauthorized change in the hydrographic conditions preventing or obstructing reaching one's own property. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Rakoczy, Wybrane problemy prawa wodnego, Warszawa 2013, s. 27-28.
  2. A. Wróbel [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Bibliografia postępowania administracyjnego za lata 1927-2000, Kraków 2000, s. 240.
  3. E. Iserzon, Postępowanie administracyjne. Komentarz, orzecznictwo, okólniki, Kraków 1937, s. 19, 26 i 27.
  4. E. Iserzon, Prawo administracyjne. Podstawowe instytucje, Warszawa 1968, s. 215.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu