BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulikowski Konrad (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Czy menedżerom opłaca się uczyć? Analiza związku pomiędzy wykształceniem a wysokością wynagrodzenia kadry kierowniczej
Being Educated Manager - is it Really Worth it? The Relationship between Education Level and Managers Pay
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 2, s. 207-219, tab., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie humanistyczne i publiczne
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Master of Business Administration (MBA), Wykształcenie
Remuneration, Master of Business Administration (MBA), People's education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Ponieważ wydaje się, iż związek wysokości wynagrodzenia z poziomem edukacji menedżerów jest problemem jednocześnie niejasnym i mało eksplorowanym w badaniach empirycznych, dlatego za główny cel prezentowanej pracy przyjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób wykształcenie wiąże się z wysokością wynagrodzenia kadry kierowniczej. W związku z brakiem w literaturze analiz dotyczących korelacji wysokości wynagrodzenia z wykształceniem polskich menedżerów prezentowane wyniki pozwolą na zdobycie oryginalnej wiedzy, która może przyczynić się do lepszego poznania czynników wiążących się z wynagradzaniem menedżerów. Wyniki badań mogą stanowić także źródło cennych wskazówek dla menedżerów o tym, jakiego rodzaju wykształcenie najsilniej wiąże się z wysokością wynagrodzenia. Rezultaty prezentowanych badań dostarczą także faktów bazujących na analizach empirycznych, co pozwoli oderwać się od przypuszczeń i intuicji w dyskusjach o tym, jak wykształcenie wiąże się z wynagrodzeniem kadry kierowniczej. (fragment tekstu)

The aim of this study was to analyze the relationship between managers' education and pay level which is poorly explored in the Polish literature. The analysis was based on data from the National Salaries Survey 2015 conducted among three groups of managers: managers of teams up to 10 people (N = 15241), managers of teams over 10 people (N = 9044) and directors (N = 6001). Multiple regression analysis revealed that the level of formal education is positively related to the salary level in each of the three groups of managers. The level of proficiency in English language also was a strong predictor of salary level and proficiency in German language was a weak predictor of salary level. Interestingly, in the group of directors postgraduate studies other than MBA were negatively related to pay level but completing MBA studies was a positive predictor of salary. In contrast, among the managers of small and large teams completing postgraduate program other than MBA and MBA positively predicts salary level. According to our knowledge, this study is a first attempt to investigate a relationship between education and salary level among Polish managers and presented findings seem to falsify common in Polish society belief that education level is not related to pay level. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BazEkon (2017), Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, http://kangur.uek.krakow.pl/bazy_ae/bazekon/nowy/advanced.php .
 2. Bedyńska S., Książek M. (2012), Statystyczny drogowskaz 3, Praktyczny przewodnik wykorzystania modeli regresji oraz równań strukturalnych, Wydawnictwo Akademickie Sedno, Warszawa.
 3. United States Department of Labour (2016), Earnings and Unemployment Rates by Educational Attainment 2015, Bureau of Labour Statistics United States Department of Labour [online], http://www.bls.gov/emp/ep_chart_001.htm, dostęp: 24.02.2017.
 4. CBOS (2013), Wykształcenie ma znaczenie?, Centrum Badania Opinii Społeczne [online], http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_096_13.PDF, dostęp: 24.02.2017.
 5. GUS (2016), Struktura wynagrodzeń według zawodów w październiku 2014, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 6. Hayes A.F., Preacher K.J. (2014), Statistical Mediation Analysis with a Multicategorical Independent Variable, "British Journal of Mathematical and Statistical Psychology", t. 67, nr 3.
 7. Heslin P. (2005), Conseptualizing and Evaluating Career Success, "Journal of Organisational Behaviour", t. 26 nr 2.
 8. Jelonek M. (2015), Jakość pracy po studiach jako stopa zwrotu z wyższego wykształcenia [w:] J. Gorniak (red.), (Nie)wykorzystany potencjał, szanse i bariery na polskim rynku pracy, PARP, Warszawa-Kraków.
 9. Kahneman D., Deaton A. (2010), High Income Improves Evaluation of Life but not Emotional Well-Being, "Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America", t. 107, nr. 38.
 10. Kocór M., Strzebońska A., Dawid-Sawicka M. (2015), Rynek pracy widziany oczami pracodawców, PARP, Warszawa.
 11. Majak K. (2013), Kogo obchodzi twoje wykształcenie? Tylko 1 proc. menadżerów bierze je pod uwagę, Portal NaTemat [online], http://natemat.pl/60719,dobre-wyksztalcenie-nie-jest-potrzebne, dostęp: 24.02.2017.
 12. Moja Płaca (2017), Moja Płaca - Narzędzie do porównywania wynagrodzeń na stanowiskach, http://wynagrodzenia.pl/moja-placa#A, dostęp: 24.02.2017.
 13. Ng T.W.H., Feldman D.C. (2010), Human Capital and Objective Indicators of Career Success: the Mediating Effects of Cognitive Ability and Conscientiousness, "Journal of Occupational and Organizational Psychology", t. 83, nr 1.
 14. Ng T.W.H., Eby L.T., Sorensen K.L., Feldman D.C. (2005), Predictors of Objective and Subjective Career Success: a Meta-analysis, "Personnel Psychology", t. 58, nr.2.
 15. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń (2017) [online], http://wynagrodzenia.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen dostęp: 24.02.2017.
 16. Scullen S.E., Mount M.K., Judge T.A. (2003), Evidence of the Construct Validity of Developmental Ratings of Managerial Performance, "Journal of Applied Psychology", t. 88, nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu