BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biegańska Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Strach przed porażką w biznesie - uwarunkowania osobowościowe i ekonomiczne
The Fear of Failure in Business - Personality and Economic Determinants
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 2, s. 221-237, tab., bibliogr. 18 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie humanistyczne i publiczne
Słowa kluczowe
Osobowość człowieka przedsiębiorczego, Motywacje, Psychologia biznesu
Entrepreneurial personality, Motivation, Business psychology
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące psychologicznych i finansowych korelatów oraz predyktorów strachu przed niepowodzeniem w biznesie. Postawiono też pytania o różnice między kobietami i mężczyznami oraz między właścicielami firm "młodych" i "dojrzałych". "Młodzi" przedsiębiorcy to ci, którzy prowadzą firmy do 42 miesiąca. Okres trzech i pół roku uznaje się za punkt graniczny w działalności przedsiębiorczej. Jego przetrwanie świadczy o sukcesie pierwszego etapu, czyli założenia działalności i przejścia do kolejnego etapu, czyli z zarządzania istniejącą firmą. (fragment tekstu)

The fear of failure in business is a factor which may limit the growth of the company and comfort of the entrepreneur. Sometimes it is also the cause of passivity, because it inhibits the process of opening the company. The article contains theoretical analysis of the phenomenon of fear of failure in business, and presents the results of research on the determinants of psychological and financial. The most important correlates of personality proved to neuroticism and extraversion and optimism (among women), and self-efficacy (among men). Income and income growth are important predictors of fear of failure in business among the "mature" businesses. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biegańska K., Falkowski A. (2005), Individual Determinants of Economic Success in Enterpreneurship, "Ergonomia", 4, 261-273.
 2. Biegańska K., Łoboda-Świątczak E. (2014), Psychologiczne i ekonomiczne uwarunkowania poczucia sukcesu przedsiębiorczego [w:] Z. Ratajczak (red.), Przedsiębiorczość, czyli pochwała kryzysu, Wydawnictwo GWSH, Katowice.
 3. Chen C.C., Greene P.G., Crick A. (1998), Does Entrepreneurial Self-Efficacy Distinguish Entrepreneurs from Managers?, "Journal of Business Venturing", 13, 295-316.
 4. Conroy D.E. (2001), Progress in the Development of a Multidimensional Measure of Fear of Failure: The Performance Failure Appraisal Inventory (PFAI), "Anxiety, Stress and Coping", 14, 431-452.
 5. Conroy D.E., Willow J.P., Metzler J.N. (2002), Multidimensional Fear of Failure-Measurement the Performance Failure Appraisal Inventory, "Journal of Applied Sport Psychology", 14, 76-90.
 6. Franken E.R. (2005), Psychologia motywacji, GWP, Gdańsk.
 7. GUS (2016), Działalność przedsiębiorstw niefinansowanych w 2016 r. [online], http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/podmioty-gospodarcze-wyniki-finansowe/przedsiebiorstwa-niefinansowe/dzialalnosc-przedsiebiorstw-niefinansowych-w-2015-r-,2,11.html, dostęp: 20 czerwca 2017.
 8. Juczyński Z. (2001), Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia, PTP, Warszawa.
 9. Łaguna M. (2010), Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością, GWP, Gdańsk.
 10. McCrae R.R., Costa P.T. Jr. (2005), Osobowość dorosłego człowieka, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 11. Markman G.D., Balkin D.B., Baron R.A. (2002), Inventors and New Venture Formation: The Effects of General Self-Efficacy and Regretful Thinking, "Entrepreneurship Theory and Practice", 27, 149-165.
 12. Markman G.D., Baron R.A. (2003), Person-entrepreneurship Fit: Why Some People are More Successful as Entrepreneurs than Others, "Human Resource Management Review", 13, 281-301.
 13. Scheier M.F., Carver Ch.S. (1985), Optimism, Coping, and Health: Generalized Outcome Expectancies, "Health Psychology", 4, 3, 219-247.
 14. Shane S., Locke E.A., Collins C.J. (2003), Entrepreneurial motivation, "Human Resource Management Review", 13, 257-279.
 15. Shook C.L., Priem R.L., McGee J.E. (2003), Venture Creation and the Enterprising Individual: A Review and Synthesis, "Journal of Management", 29(3), 379-399.
 16. Tarnawa A., Zadura-Lichota P., Zbierowski P., Nieć M. (2014), Global Entrepreneurship Monitor Polska. Raport z badań 2013, PARP, Warszawa.
 17. Zaleśkiewicz T., Piskorz Z. (2011), Przedsiębiorczość i ryzyko [w:] A. Strzałecki, A. Lizurej (red.), Innowacyjna przedsiębiorczość, Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa.
 18. Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M. (1998), Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae, PTP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu