BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pomaza-Ponomarenko Alina Leonidivna (National University of Civil Protection of Ukraine, Ukraine), Karpeko Nadija Mykolaivna (National University of Civil Protection of Ukraine, Ukraine)
Tytuł
The development of Ukrainian education in the context of transformation of the state and regional administration
Źródło
Journal of Geography, Politics and Society, 2016, nr 6(3), s. 64-69, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Administracja publiczna, System edukacji
Higher education, Public administration, Educational system
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
The essence of the Ukrainian regional system of higher education as an object of the state administration under the conditions of transformation is defined. The direction and concept of the state policy of education regionalization are determined. The fundamentals of this concept are as follows: the purpose of its development is the formation of the system of the state administration of higher education that will provide the mobilization of internal resources of the higher educational institutions and regions for the development of higher education and the optimization of distribution of nationwide resources directed at the educational area based on the principles of efficiency and justice. Thus, it is important to solving of problem of financing of the branch of higher education. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Zhabenko O.V., 2003, Peculiarities and tendencies of development of state administration of education in Ukraine (1946-2001), thesis of Candidate of Sciences in State Administration: 25.00.01, National Academy for Public Administration under the President of Ukraine, Кyiv.
 2. Дзвінчук Д., 2003, Державне управління освітою в Україні: тенденції і законодавство, ЗАТ "Нічлава", Київ.
 3. Дмитренко Г.А., 1996, Стратегічний менеджмент. Цільове управління освітою на основі кваліметричного підхо- ду, ІЗМН, Київ.
 4. Журавський В.С., 2003, Вища освіта як фактор державот- ворення і культури в Україні, Видавничий Дім "Ін Юре", Київ.
 5. Закон України від 23 травня 1991 р. "Про освіту", 1991, Ві-домості Верховної Ради України, 1997 №34 Ст. 451.
 6. Ніколаєнко С.М., 2005, Вища освіта - джерело соціально- економічного і культурного розвитку суспільства, Знання, Київ.
 7. Огаренко В.М., 2005, Державне регулювання діяльності ви-щих навчальних закладів на ринку освітніх послуг, Вид-во НАДУ, Київ.
 8. Панов М.І. (ed.), 2006a, Вища освіта. Нормативно-правові акти про організацію освіти у вищих навчальних за-кладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, Том 1, Право, Харків.
 9. Панов М.І. (ed.), 2006b, Вища освіта. Нормативно-правові акти про організацію освіти у вищих навчальних за-кладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, Том 2, Право, Харків.
 10. Сафонова Н.М., 2004, Реалії та перспективи сучасної систе-ми вищої освіти в Україні, Історія української науки на межі тисячоліть, 17, 195-205.
 11. Сиченко В.В., 2010, Механізми регулювання системи осві-ти: сучасний стан та перспективи розвитку, Юго-Восток, Донецьк.
 12. Указ Президента України Про Національну доктрину роз-витку освіти, 17 квітня 2002 р., http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/347/2002, [09.10.2016]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-2249
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24512249JG.16.020.5807
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu