BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biolik Józef (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Analiza porównawcza koniunktury województw Polski w latach 2000-2014
Comparative Analysis of the Economic Situation in the Provinces of Poland During the Period 2000-2014
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 318, s. 23-37, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Koniunktura gospodarcza, Produkt krajowy brutto (PKB), Płace nominalne, Nakłady inwestycyjne, Stopa bezrobocia
Business trends, Gross domestic product (GDP), Nominal wages, Capital expenditure, Unemployment rate
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E32, H76, O12, R11
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza porównawcza i ocena koniunktury gospodarczej województw Polski z wykorzystaniem podstawowych wskaźników ekonomicznych, takich jak produkt krajowy brutto, dochody nominalne brutto, nakłady inwestycyjne, stopa bezrobocia. Do analizy wykorzystano dane GUS z lat 2000-2014. Wykorzystując elementarne narzędzia statystyczne wyodrębniono fazy wysokiej oraz niskiej stopy wzrostu w poszczególnych województwach.(abstrakt oryginalny)

The objective of this study is a comparative analysis and evaluation of the economic situation in the provinces of Poland on the basis of the main economic indicators such as gross domestic product, gross nominal income, capital expenditures and unemployment rate. Data of the Central Statistical Office (Polish: GUS) from the period of 2000-2014 have been used for the analysis. Using elementary statistical tools, phases of high and low rates of growth in respective provinces have been distinguished.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barczyk R., Kąsek L., Lubiński M., Marczewski K. (2006), Nowe oblicza cyklu koniunkturalnego, PWE, Warszawa.
  2. Biolik J. (2016), Analiza porównawcza koniunktury gospodarki województwa śląskiego i gospodarki Polski, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 264.
  3. Garczarczyk J. (red.) (2009), Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, CeDeWu.PL Sp. z o.o., Warszawa.
  4. Mały Rocznik Statystyczny Polski GUS (2002-2015), Warszawa.
  5. Parter R. (2009), Wybrane właściwości cykliczne rynku pracy [w:] J. Garczarczyk (red.), Rynek usług finansowych a koniunktura gospodarcza, CeDeWu.PL Sp. z o.o., Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu