BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mielecka-Kubień Zofia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Stan zdrowia mieszkańców a zanieczyszczenie środowiska w układzie województw. Analiza statystyczna
Health Status of Population and Environmental Pollution in the Provinces of Poland. Statistical Analysis
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 318, s. 53-68, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Stan zdrowia ludności, Umieralność, Zanieczyszczenie środowiska, Przestrzenna analiza statystyczna
Health status of the population, Mortality, Environmental pollution, Spatial statistical analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I14, Q53, C21
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Przedmiotem analizy jest stan zdrowia mieszkańców i stopień zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz ich związek w województwach Polski w 2013 r. Na podstawie zbadania 15 mierników stanu zdrowia i 11 mierników stopnia zanieczyszczenia środowiska stwierdzono, że najwyższy i znacznie odbiegający od innych województw poziom zanieczyszczenia środowiska był w województwie śląskim; podobnie niekorzystnie kształtowały się tu wartości rozważanych mierników stanu zdrowia, a szczególnie zagrożona chorobami nowotworowymi okazała się populacja kobiet województwa śląskiego. Wyniki badania przemawiają na korzyść hipotezy o istnieniu wpływu zanieczyszczenia środowiska naturalnego na stan zdrowia populacji.(abstrakt oryginalny)

The subject of the research account for the population health, environmental pollution, and possible relation between them in provinces of Poland in 2013. On the base of analysis of 15 indicators of the population health status and 11 indicators of the pollution it was stated that the highest and significantly different from the other provinces level of the pollution characterized the Silesian province; accordingly, adverse values took the health status indicators in this province, and particularly endangered with cancer diseases were women of the Silesian province. The results of the study support the hypothesis of the influence of environmental pollution on the population health status.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anselin L., Florax R.J., Rey S.J. (eds.) (2004), Advances in Spatial Econometrics, Springer, Heidelberg.
 2. Kemm J., Close A. (1995), Health Promotion. Theory and Practice, MacMillan Press, London.
 3. Kopczewska K. (2006), Ekonometria i statystyka przestrzenna, CeDeWu.pl, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 4. Korporowicz V. (1999). Ekologiczne uwarunkowania zdrowia, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 5. Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M. (2004), Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Polska Akademia Nauk, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńskiego, Warszawa.
 6. Mielecka-Kubień Z. (2012a), Nierówności trwania życia w Polsce. Analiza statystyczno- -demograficzna, UE w Katowicach.
 7. Mielecka-Kubień Z. (2012b). The Analysis of the Life Expectancy and Selected Causes of Deaths in Poland with the Use of Spatial Statistics Methods, "Comparative Economic Research. Central and Eastern Europe", Vol. 15, No. 4, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 8. Okólski M. (1990), Modele czynników zachorowalności i umieralności [w:] M. Okólski (red.), Determinanty umieralności w świetle teorii I badań empirycznych, SGPiS, Warszawa.
 9. Pinkse J. (1999), Asymptotics of the Moran Tests and a Test for Spatial Correlation in Probit Models, Working Paper, Department of Economics, University of British Columbia, Vancouver, BC.
 10. Szczygielski K. (1990), Umieralność na nowotwory złośliwe w województwie opolskim w latach 1980-1986 [w:] L. Mazurkiewicz, A. Wróbel (red.), Przestrzenne problemy zdrowotności, PAN, Warszawa.
 11. [www 1] http://stat.gov.pl/.
 12. [www 2] http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid =16106& Itemid= lub http://www.medicalbiostatistics.com/crudestandardizeds mretc.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu