BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Falencikowski Tadeusz M. (Politechnika Gdańska), Habecka Katarzyna (Politechnika Gdańska, studentka)
Tytuł
Rozumienie cechą inteligentnego przedsiębiorstwa
Understanding Features of Smart Company
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2017, nr 1, s. 17-31, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Organizacje inteligentne, Rozwój przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Intelligent organisations, Enterprise development, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podniesiono istotę pojęcia "rozumienie" w aspekcie inteligentnego przedsiębiorstwa. Przeprowadzone badania teoretyczne i empiryczne pozwoliły na wyłonienie rozumienia wewnętrznego i zewnętrznego. Rozumienie wewnętrzne w inteligentnym przedsiębiorstwie dotyczy sfer: pracowników oraz całego przedsiębiorstwa. Natomiast rozumienie zewnętrzne skierowane jest na otoczenie i potrzebę dostosowania przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The article raised the essence of the concept of "understanding" in the context of intelligent enterprise. Carried out theoretical and empirical research led to the emergence of understanding of internal and external. Understanding internal intelligent enterprise applies spheres: employees and for all-sized enterprise. While understanding the external environment it is aimed at and the need to adapt the company. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Falencikowski T. (2016), Wyróżniki modelu biznesu przedsiębiorstwa inteligentnego. [W:] Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym - wybrane zagadnienia. Red. S. Gregorczyk, W. Mierzejewska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
  2. Markowska, M. (2007), Interpretacja jako rozumienie w ujęciu Wilhelma Diltheya, Czasopismo Filozoficzne, nr 2.
  3. Szacki J. (2002), Historia myśli socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  4. www.oxforddictionaries.com, dostęp 17.02.2016 r.
  5. www.sjp.pl, dostęp 17.02.2016 r.
  6. www.synonimy.pl, dostęp 17.02.2016 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.2017.01.002
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu