BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosik Piotr (Polish Academy of Sciences), Goliszek Sławomir (Polish Academy of Sciences, Poland), Kowalczyk Karol (Maria Curie-Skłodowska University)
Tytuł
The Impact of Selected Road Projects on Changes in Traffic Intensity
Źródło
Europa XXI, 2015, vol. 28, s. 9-32, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Road Corridors in the Natural, Social and Economic Environment
Słowa kluczowe
Analiza ruchu drogowego, Transport drogowy, Transport samochodowy, Opłaty transportowe
Road traffic analysis, Road transport, Motor transport, Transport charges
Uwagi
summ.
Abstrakt
The analysis of the influence, exerted by the road projects on traffic intensity, was performed for the period 2000-2010 on the basis of data on the intensity of traffic of passenger cars and heavy good vehicles over the network of out-of-town national and provincial roads. An abrupt increase of the number of cars and the initiation of the intensive infrastructural undertakings contributed to an essential increase in the intensity of road traffic in Poland. Opening of a motorway or of an expressway entails a shift of a part of traffic, especially of a part of the transit traffic, from the parallel national roads over to the newly constructed road segments. A motorway has, in comparison with the parallel national road, an important competitive time-wise edge, but the situation gets complicated when a motorway fee is introduced. Local factors also exert a significant influence on the changes in traffic intensity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Generalny Pomiar Ruchu, 2000. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
  2. Generalny Pomiar Ruchu, 2010. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
  3. Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Stępniak M., Czapiewski K., Goliszek S., 2013. Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  4. Rosik P., 2012. Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim. Prace Geograficzne, no. 233, Warszawa: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, 307 pp.
  5. Rosik P., 2014. Zrównoważony transport lądowy a przesunięcie modalne w latach 2000-2010 - ujęcie przestrzenne. Logistyka, 2, pp. 274-284.
  6. Rosik P., Kowalczyk K., 2015. Rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej a przesunięcia modalne w Polsce w latach 2000-2010, Prace Geograficzne IGiPZ PAN, Warszawa, 248, 215 pp.
  7. Rosik P., Kowalczyk K., Stępniak M., Goliszek S., Komornicki T., 2014. Bazy danych potoków ruchu - monitoring przestrzenny w latach 2000-2010 (projekt TRRAPS XXI). [in:] Modelowanie podróży i prognozowanie ruch. Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów Komunikacji RP, Kraków, pp. 303-316.
  8. Rosik P., Stępniak M., 2015. Monitoring of changes in road potential accessibility at municipality level in Poland 1995-2015, Geographia Polonica, vol. 88, 4, pp. 607-620.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7132
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu