BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Komornicki Tomasz (Polish Academy of Sciences), Stępniak Marcin (Polish Academy of Sciences)
Tytuł
New Investment Projects in the Road Corridors and the Improvement of the Potential Accessibility in Poland
Źródło
Europa XXI, 2015, vol. 28, s. 33-52, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Road Corridors in the Natural, Social and Economic Environment
Słowa kluczowe
Drogi, Transport drogowy, Analiza ruchu drogowego, Projektowanie dróg
Road, Road transport, Road traffic analysis, Road design
Uwagi
summ.
Abstrakt
The purpose of the study, whose results are reported in the present paper, was to assess the changes in the spatial accessibility, resulting from the realisation of large road investment projects in Poland in the period 2004-2013. Attention was primarily focused on changes in overall accessibility and on investment projects, constituting three chosen case studies. The method, selected for the measurement of the level of spatial accessibility and of its changes, was based on the indicator of potential accessibility. Each analysis was carried out in parallel in three dimensions: European, national, and regional. It was stated that the improvement in the international and national accessibility, which took place in Poland due to the road projects, was highly uneven in space. It was determined by the location of the routes constructed and the distribution of the demographic potential in space. The resulting distribution of accessibility became more polarised, this being inevitable in the situation of undertaking numerous projects within a short time. The projects realised served more the international and inter-metropolitan connections, while their influence on the improvement of the situation within the provinces was smaller. The study confirmed the earlier apprehensions that the motorways might produce the "tunnel effect" (understood as limitation of the service to uniquely the long-distance connections). This sort of threat is decidedly smaller in the case of the expressways. It was also demonstrated that the correct location of the nodes might have a perceptible impact on the spatial reach of the positive effects from the projects.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. ESPON 1.1.3. Final Report, 2006, www.espon.eu
 2. ESPON 1.2.1. Final Report, 2004, www.espon.eu
 3. ESPON FOCI Final Report, 2010, www.espon.eu
 4. ESPON SeGI Interim Report, 2012, www.espon.eu
 5. ESPON TRACC Interim Report, 2012, www.espon.eu
 6. Fotheringham A.S., O'Kelly M.E., 1989. Spatial Interaction Models. Dordrecht: Kluwer.
 7. Geurs K.T., Eck R. van, 2001. Accessibility Measures: Review and Applications. RIVM report 408505 006. National Institute of Public Health and the Environment, Bilthoven.
 8. Geurs K.T., Ritsema van Eck J.R., 2001. Accessibility Measures: Review and Applications. RIVM report 408505 006. National Institute of Public Health and the Environment, Bilthoven.
 9. Geurs K.T., van Wee B., 2004. Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: review and research directions. Journal of Transport Geography, 12(2), pp. 127-140.
 10. Gutiérrez J., 2001. Location, economic potential and daily accessibility: an analysis of the accessibility impact of the high-speed line Madrid-Barcelona-French border. Journal of Transport Geography, 9, pp. 229-242.
 11. Gutiérrez J., Condeço-Melhorado A., López E., Monzón A., 2011. Evaluating the European added value of TEN-T projects: a methodological proposal based on spatial spillovers, accessibility and GIS. J. Transp. Geogr., 19(4), pp. 840-850.
 12. Hansen W.G., 1959. How Accessibility Shapes Land-use. J. Am. Inst. Plannners, 25, pp. 73-76.
 13. Harris C.D., 1954. The market as a Factor in the Localization of Industry in the United States. Ann. Assoc. Am. Geogr., 44, pp. 315-348.
 14. Holl A., 2007. Twenty years of accessibility improvements. The case of the Spanish motorway building programme. J. Transp. Geogr., 15(4), pp. 286-297.
 15. KMR, 2008. Krajowy Model Ruchu. Studium układu dróg szybkiego ruchu w Polsce. Warszawa: GDDKiA.
 16. Komornicki T., 2013. Infrastruktura Transportowa. [in:] A. Olechnicka, K. Wojnar (eds.). Terytorialny wymiar rozwoju. Polska z perspektywy badań ESPON. Warszawa: ESPON, pp. 104-117.
 17. Komornicki T., Bański J., Śleszyński P., Rosik P., Świątek D., Czapiewski K., Bednarek-Szczepańska M., Stępniak M., Mazur M., Wiśniewski R., Solon B., 2011. Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006). Narodowa Strategia Spójności. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 131 pp.
 18. Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Stępniak M., Czapiewski K., Goliszek S., 2013. Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 215 p.
 19. Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., 2010. Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej. Biuletyn KPZK 241, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, 167 pp.
 20. Korcelli P., Degórski M., Drzazga D., Komornicki T., Markowski T., Szlachta J., Węcławowicz G., Zaleski J., Zaucha J., 2010. Ekspercki projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do roku 2033. Studia KPZK, volume CXXVIII, Warszawa: KPZK PAN, 170 pp.
 21. Kotavaara O., Antikainen H., Rusanen J., 2011. Population change and accessibility by road and rail networks: GIS and statistical approach to Finland 1970-2007. J. Transp. Geogr., 19(4), pp. 926-935.
 22. Rich D.C., 1978. Population potential, potential transportation cost and industrial location. Area, 10, pp. 222-226.
 23. Rosik P., 2012. Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim. Warszawa: IGiPZ PAN.
 24. Rosik P., Pomianowski W., Stępniak M., Komornicki T., Śleszyński P., 2011. Narzędzie ewaluacyjno-badawcze dostępności transportowej gmin w podukładach wojewódzkich. Final report. Unpublished material elaborated in the farmework of the IVth competition for subsidies of the Ministry of Regional Development, Warszawa.
 25. Spiekermann K., Schürmann C., 2007. Update of selected potential accessibility indicators. Final report. Spiekermann & Wegener, Urban and Regional Research (S&W), RRG Spatial Planning and Geoinformation.
 26. Spiekermann K., Wegener M., Květoň V., Marada M., Schürmann C., Biosca O., Ulied Segui A., Antikainen H., Kotavaara O., Rusanen J., Bielańska D., Fiorello D., Komornicki T., Rosik P., Stepniak M., 2013. TRACC Transport Accessibility at Regional/Local Scale and Patterns in Europe. Draft Final Report. ESPON Applied Research.
 27. Stępniak M., Rosik P., 2013. Accessibility improvement, territorial cohesion and spillovers: a multidimensional evaluation of two motorway sections in Poland. Journal of Transport Geography, vol. 31, pp. 154-163.
 28. Warsaw Traffic Survey, 2005. BPRW S.A., Warszawa.
 29. Więckowski M., Michniak D., Bednarek-Szczepańska M., Chrenka B., Ira V., Komornicki T., Rosik P., Stępniak M., Szekely V., Śleszyński P., Świątek D., Wiśniewski R., 2014. Road accessibility to tourist destinations of the Polish-Slovak borderland: 2010-2030 prediction and planning. Geographia Polonica, 87, 1, pp. 5-26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7132
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu