BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Falencikowski Tadeusz M. (Politechnika Gdańska), Latzke Paweł (Politechnika Gdańska, student)
Tytuł
Rozumienie podstawą inteligentnego przedsiębiorstwa
Understanding the Basis of Intelligent Company
Źródło
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2017, nr 1, s. 33-41, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Słowa kluczowe
Organizacje inteligentne, Uczenie się, Rozwój przedsiębiorstwa
Intelligent organisations, Studying, Enterprise development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę naświetlenia koncepcji przedsiębiorstwa inteligentnego oraz wyszczególnienia jego cech charakterystycznych. Zidentyfikowano trzy kluczowe cechy inteligentnego przedsiębiorstwa: uczenie się, kojarzenie oraz rozumienie. Szczegółowym badaniom poddano cechę rozumienia. W tym celu wykorzystano wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Doskonalenie tej cechy umożliwia przedsiębiorstwu inteligentnemu utrzymanie przewagi konkurencyjnej. (abstrakt oryginalny)

This article attempts exposure enterprise concept of intelligent and specify its characteristics. It identified three key features of the intelligent enterprise: learning, association and understanding. Detailed studies were characteristic of understanding. For this purpose, based on the results of empirical research conducted among students of the Faculty of Management and Economics Gdańsk University of Technology. Improving this feature enables enterprises to intelligently maintain a competitive edge. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Falencikowski T. (2016), Wyróżniki modelu biznesu przedsiębiorstwa inteligentnego. [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem inteligentnym - wybrane zagadnienia. Red. S. Gregorczyk, W. Mierzejewska, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
  2. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93).
  3. Leavitt H.J. (1965), Applied Organizational Change in Industry. [w:] Handbook of Organization, Ed. G. March, Chicago.
  4. Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
  5. Słownik języka polskiego, PWN.
  6. OECD, The Knowledge - Based Economy, Paris 2006.
  7. http://sjp.pwn.pl/slowniki/rozumienie.html
  8. Habecka K. (2016), Esej pt.: "Cechy inteligentnego przedsiębiorstwa"
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-6495
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.2017.01.003
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu