BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dominik Piotr (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność branży hotelarskiej i gastronomicznej
Social Responsibility of the Hotel Business and Catering Industry
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 2, s. 265-278, bibliogr. 26 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie humanistyczne i publiczne
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Hotelarstwo, Gastronomia
Corporate Social Responsibility (CSR), Small business, Hotel industry, Gastronomy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie istoty, miejsca i znaczenia społecznej odpowiedzialności w hotelarstwie i gastronomii ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw małych i średnich. (fragment tekstu)

Social responsibility becomes the subject of deliberate and rational action in the theory and practice of functioning of modern enterprises. The issue of corporate social responsibility in small businesses is not a popular topic in literature or research. The purpose of the article is to determine the essence, place and importance of social responsibility in the hotel and catering industry, with particular emphasis on small and medium-sized enterprises. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk J. (2009), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa.
 2. Błońska K. (2016), Hotelarze coraz bardziej odpowiedzialni społecznie, Hotelarz, 11, s. 29-36.
 3. Chrząszcz Ł. (Luk) (2016), Jak promować zdrowe jedzenie w restauracji?, Managero.pl [online], http://www.managero.pl/zdrowe-jedzenie-w-restauracji/, dostęp: 14 maja 2017.
 4. Earle M., Earle R., Anderson A. (2007), Opracowanie produktów spożywczych - podejście marketingowe, WNT, Warszawa.
 5. Firma=etyka. Pracownicy. Dostawcy. Społeczeństwo (2009), Zeszyt 1, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa [online], www.sob.edu.pl/wp-content/downloads/broszura_etyka.pdf, dostęp: 30 czerwca 2017.
 6. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Encyklopedia CSR - ISO 26 000 [online], http://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/iso-26-000/, dostęp: 14 maja 2017.
 7. Grupa Hotelowa Orbis (2012), Podpisanie Kodeksu postępowania (Code of Conduct) [online], www.orbis.pl/zrownowazony-rozwoj/ochrona-dzieci, dostęp: 10 marca 2017.
 8. Huber U. (2013), CSR w hotelarstwie jako przykład innowacyjności [w:] Dominik P. (red.), Innowacyjność we współczesnym hotelarstwie, WTiR, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 9. Kazimierczak M. (2009), Bezpieczeństwo i higiena pracy a rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, Bezpieczeństwo Pracy, nr 5.
 10. Keller-Hamela M., Clavie G. (2015), Branża hotelarska angażuje się w ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym. Zagrożenie dotyczy także Polski, Biznes Newseria [online], https://biznes.newseria.pl/news/branza-hotelarska,p1017870293, dostęp: 15 marca 2017.
 11. Kołodziejczyk M., Górka B. (2006), Organizowanie działalności hotelarskiej 341[04].Z1.02. Poradnik dla ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom.
 12. Krośnia E. (2014), Gastronomiczne trendy na 2015 rok, dlaGastronomii.pl [online], http://dla-gastronomii.pl/porady/gastronomiczne-trendy-na-2015-rok, dostęp: 10 grudnia 2014.
 13. Krzywda S., Górka B. (2006), Obsługa gości w zakładzie hotelarskim 341[04].Z2.05. Poradnik ucznia, Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom.
 14. Levytska G., Wrzesińska-Kowal J. (2013), Społeczna odpowiedzialność biznesu w działalności przedsiębiorstw gastronomicznych w Polsce, "Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 104.
 15. Michalski M. (2008), Społeczna odpowiedzialność konsumenta, "Annales. Etyka w Życiu gospodarczym", Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Vol.11, nr 1.
 16. Milewska M., Prączko A., Stasiak A. (2010), Podstawy gastronomii, PWE, Warszawa.
 17. Nakonieczna J. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa.
 18. Nowak M., Trziszka T. (2010), Zachowanie konsumentów na rynku mięsa drobiowego, "Żywność - Nauka, Technologia, Jakość", t. 68, nr 1.
 19. Sakłak M. (2006), Zarządzanie relacjami z klientem [w:] T. Sikora (pod red.), Narzędzia jakości w doskonaleniu i zarządzaniu jakością, Wydawnictwo AE, Kraków.
 20. Sala J. (2009), Formy współczesnego hotelarstwa, WUE, Kraków.
 21. Sokołowska A. (2005), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, PTE, Warszawa.
 22. Sokołowska A. (2009), Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa - przejawy i dylematy, E-mentor nr 5 (32) [online], www.e-mentor.edu.pl/artykuł/index/numer/32/id/691, dostęp: 30 czerwca 2017.
 23. Szekalska E. (2017), Gastronomia w walce z marnotrawstwem żywności, Teraz Środowisko [online], https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/sektor-gastronomiczny-w-walce-zmarnowaniem-zywnosci-3159.html, dostęp: 30 czerwca 2017.
 24. Szwacka-Salmonowicz J. (2006), Uwarunkowania zachowań konsumenckich na rynku żywności w stadium globalizacji, "Roczniki Naukowe SERiA", 2006, t. VIII, z. 3.
 25. Wansink B. (2014), Menu Secrets that Can Make You Slim by Design, Food&Brand Lab [online], https://foodpsychology.cornell.edu/discoveries/menu-secrets-can-make-you-slim-design, dostęp: 30 czerwca 2017.
 26. Witkowski Cz. (2007), Hotelarstwo Cz. I - Podstawy hotelarstwa, Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu