BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czaplewski Maciej (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Tytuł
Cechy e-commerce i ich wpływ na pozycję rynkową e-kupującego
E-Commerce Features and Their Impact One-Buyers Market Position
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 37-44, rys., bibl.15 poz.
Słowa kluczowe
Handel elektroniczny, Przedsiębiorstwo innowacyjne
e-commerce, Innovative enterprises
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L81 , L86
streszcz., summ.
Abstrakt
Racjonalne wykorzystanie charakterystycznych dla e-connnerce nowych możliwości uzyskania istotnych informacji na temat e-detalistów może poprawiać ilość krytycznych zasobów informacyjnych e-klientów. Fakt ten staje się coraz ważniejszy, ponieważ stosowanie e-connnerce jest coraz powszechniejsze właściwie w każdym zakątku świata. Wydaje się, że dzięki internetowi i zasobom informacyjnym dostępnym w tej sieci, klienci mają możliwość pogłębienia wiedzy na temat e-sprzedawców i ich oferty. To w konsekwencji prowadzi do bardziej racjonalnych decyzji zakupowych dokonywanych przez klientów internetowych.(abstrakt oryginalny)

Rational use of characteristic for e-commerce new possibilities of obtaining relevant information about e-retailers can improve critical business information resources owned by e-customers. This fact is getting increasingly important as the use of e-commerce is on a steady rise in every comer of the globe. It seems that, due to the Internet and the information resources available on the network, customers have the opportunity to deepen their knowledge one-retailers and their offer. This, in consequence, leads to a more rational purchase decisions made by online customers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah, A, Tucci, Ch.L. (2003). Biznes internetowy, strategie i modele. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 2. Budziewicz-Guźlecka, A (2012). Management of Changes in Enterprises as a Form of Adaptation to E-Economy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Scientific Journal. Service Management, 8.
 3. Drab-Kurowska, A (2012). E-commerce in modern economy. 12th International Scientific Conference Globalization and its Socio-economic Consequences. Żylina: Uniwersytet w Żylinie.
 4. Drobiazgiewicz, J. (2016). Elektroniczny punkt kontaktowy dla biznesu - istota i funkcje. Ekonomiczne Problemy Usług, 123.
 5. Dziembek, D. (2014). Systemy informatyczne w modelu SAAS wspierające proces powstawania organizacji wirtualnej. Ekonomiczne Problemy Usług, 12211, 291-299.
 6. Fritsch, M., Ewers, H-J., Wein, T. (2003). Marktversagen und Wirtschaftspolitik. Muenchen: VahlenFranz GmbH.
 7. Gersch, M. (2000). £-Commerce: Einsatzmoglichkeiten und Nutzungspotenziale. Arbeitsbericht CCEC 1 Nr. 82 des IUU, Institut fur Untemehmungsfuhrung und Untemehmensforschung, Marz 2000.
 8. Kotylak, S., Michałowska, M., Danielak, W. (2015). Forming relationships on the e-commerce market as a basis to build loyalty and create value for the customer. Empirical findings. Management, 19 (1).
 9. Kubiak, B.F. (2003). Strategia informatyzacji współczesnej organizacji. Gdańsk: Wydawnictwo Akwila.
 10. Kuczera, K. (2013). Metodyka badania modeli biznesowych podmiotów gospodarczych. Management and Business Administration. Central Europe, 1 (21).
 11. Merz, M. (2002). Electronic Commerce. Heidelberg: Dpunkt.verlag GmbH.
 12. Peters, R. (2010). Internet-Okonomie, Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.
 13. Skrzypek, E., Grela, G. (2005). Informacja jako zasób niematerialny w warunkach globalizacji. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, XXXIX.
 14. Wrzosek, W. (2000). Asymetria informacji. Marketing i Rynek, 8-9.
 15. Zhou, Y., Bergmann, R., Schlang, H. (2004). Geschäftsmodelle für Mobile Financial Services. Studien zur Systementwicklung, 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu