BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyżak Mariusz (Urząd Komunikacji Elektronicznej)
Tytuł
Prawna ochrona świadczenia usług płatniczych i wydawania pieniądza elektronicznego
Legal Protection of Providing Payment Services and Issuing E-Money
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 126, T.1, s. 53-62, bibl.8 poz.
Słowa kluczowe
Elektroniczne instrumenty płatnicze, Pieniądz elektroniczny, Nadzór nad rynkiem finansowym
Electronic payment instruments, Electronic money, Financial market supervision
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K23 , K24
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesna gospodarka odznacza się szerokim zastosowaniem technologii elektronicznych zarówno w komunikacji, jak i w wymianie handlowej. W usługach płatniczych wykorzystywany jest powszechnie pieniądz elektroniczny. Świadczenie usług płatniczych podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, zaś nielegalne prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych i wydawania pieniądza elektronicznego podlega odpowiedzialności karnej. (abstrakt oryginalny)

The modern economy is characterized by extensive use of electronic technologies both in communication and in trade exchange. E-money is commonly used in payment services. Providing payment services is supervised by the Financial Supervision Authority, while running illegal business activities in terms of providing payment services and issuing e-money is subject to criminal responsibility. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chinowski, B. (2013). Elektroniczne metody płatności. Istota, rozwój, prognozy. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
  2. Dzięgielewska, P., Szulikowski, M. Odpowiedzialność dostawców usług płatniczych. LEX, ABC nr 185137.
  3. Hornowski, J., Janiszewski, A., Karkowska, E., Rudolf, P., Seweryniak, K. (2014). Krajowe instytucje płatnicze - prawa i obowiązki. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
  4. Kaszubski, R.W., Obzejta, Ł. (2012). Karty płatnicze w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
  5. Sejm RP VI kadencji, Druk nr 4217, Projekt ustawy o usługach płatniczych, Uzasadnienie projektu.
  6. Ustawa z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 196, ze zm.).
  7. Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1572, ze zm.).
  8. www.nbpportal.pl (1.02.1017).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.126-06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu