BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutecka Justyna (Uniwersytet Gdański, doktorantka), Bednarz Joanna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zainteresowanie pokolenia Y usługami bankowości internetowej - wyniki badania empirycznego
Generation Y's Interest in Internet Banking Services - the Results of Empirical Studies
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2017, vol. 8, nr 2, s. 1-16, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
Bankowość elektroniczna, Usługi bankowe, Internet, Prosument
E-banking, Banking services, Internet, Prosumer
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dostęp do Internetu sprawia, że każda gałąź gospodarki próbuje korzystać z tego kanału chcąc poszerzyć swoją ofertę i dotrzeć z nią do jak najliczniejszego grona nabywców. Tak dzieje się również w świecie usług bankowych. Wpływ na te zmiany mają także sami klienci, którzy obecnie oczekują szybkiego i wygodnego dostępu do banku, produktów i zgromadzonych środków finansowych. Oczekiwania te charakteryzują głównie reprezentantów młodszego pokolenia, którzy są aktywnymi uczestnikami w sieci. Artykuł przedstawia wyniki badania empirycznego, którego podstawowym celem było zbadanie zainteresowania Polaków należących do pokolenia Y usługami bankowości internetowej. Istotne znaczenie miało również wskazanie rodzajów usług, które cieszą się największym zainteresowaniem oraz powodów, dla których klienci korzystają z tego kanału dystrybucji i komunikacji. Wpisuje się on w działania badawcze prowadzone przez banki zmierzające do lepszego poznania tej odmiennej, młodej grupy klientów. Przeprowadzona analiza wykazała, że przedstawiciele pokolenia Y w 98% to aktywni użytkownicy bankowości internetowej. Cenią sobie dostęp do swoich pieniędzy w każdym miejscu i czasie. Osoby te bardzo często korzystają z kart płatniczych oraz możliwości dokonywania płatności i przelewów przez Internet (92%). Wyniki badania pokazują również, że ta grupa klientów rzadko osobiście odwiedza placówki bankowe. Preferuje przeważnie mobilny dostęp do swoich środków finansowych. (abstrakt oryginalny)

Currently, banks offer a wide range of products and services that are available on the Internet. They are addressed especially to younger clients, called generation Y. They are active participants on the Internet and expect to have quick and convenient access to banking products and accumulated funds. The article presents the results of an empirical study. The main objective of this study was to examine the interest of Poles from generation Y in Internet banking services. It was also important to indicate the types of banking services which young clients are mostly interested in and the reasons why they use this distribution and communication channel. The analysis showed that 97% of the representatives of the generation Y are active users of online banking. They appreciate direct access to their money from any place and at any time. 93% of this generation's representatives use payment cards and are able to make on-line payments. The survey has also shown that this group of customers rarely visits bank offices personally. They prefer to access their financial resources through on-line channels. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aniszewska G., Zmiany pokoleniowe a decyzje i wybory konsumenckie, "Marketing i Rynek", 2015, nr 1.
 2. Baran M., Kłos M., Pokolenie Y - prawdy i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, "Marketing i Rynek", 2014, nr 5.
 3. Barembruch A., Bankowość detaliczna a nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie finansami osobistymi, "Zarządzanie i Finanse", 2013, nr 2/1.
 4. Beyhan Acar A., Do Intrinsic and Extrinsic Motivation Factors Differ for Generation X and Generation Y?, "International Journal of Business and Social Science", 2014, Vol. 5, No. 5.
 5. Bobola A.M., Prosument w opiniach polskich konsumentów, [w:] Polityki europejskie, Finanse i Marketing, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 2013, nr 10(59), Wydawnictwo SGGW.
 6. Domańska K., Kim jest prosument, "Marketing w Praktyce", 2009, nr 2.
 7. Grandys A.J., Usługi finansowe w rzeczywistości wirtualnej, "Bank", 1999, nr 1.
 8. Już połowa Polaków korzysta z bankowości elektronicznej, BZ WBK, https://www.bzwbk.pl/informacje-o-banku/biuro-prasowe/aktualnosci/juz-polowapolakow-korzysta-z-bankowosci-elektronicznej.html.
 9. Krasuska M.K., Kanały dystrybucji oraz narzędzia bankowości elektronicznej, http://wsbia.edu.pl/wwwpliki/kolonaukowe/artykul_KrasuckaKana y dystrybucji oraz narz dzia bankowo ci elektronicznej.docx, dostęp z dnia 17.02.2017.
 10. Kwaśnicki W., Ekonomiczne problemy bankowości elektronicznej, Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski, 15.06.2005.
 11. Lebiejko A., Współczesny prosument - próba identyfikacji zjawiska na polskim rynku usług bankowych, Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 2011, nr 50.
 12. Nowoczesne technologie w sferze usług finansowych, red. B. Świecka, FUS, Szczecin 2002.
 13. Patora K., Popytowe podejście do innowacji - możliwość zastosowania koncepcji w polskim sektorze bankowym, "Studia Ekonomiczne", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2013, nr 173.
 14. Płaziak M., Szymańska A.I., Postawy ludzi młodych wobec innowacji a prosumeryzm. Na przykładzie studentów uczelni krakowskich, "Logistyka", 2015 lipiec.
 15. Raport Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe, NetB@nk, 1 kwartał 2014, http://www.najlepszekonto.pl/czesciej-korzystamy-z-bankowosci-internetowej-raport.
 16. Sowa I., Determinanty zróżnicowań zachowań prosumenckich młodych konsumentów, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2015, nr 231.
 17. Świecka B., Elementy finansów i bankowości, red. S. Flejterski, CeDeWu.pl, Warszawa 2006.
 18. Twaróg E., Przychodzi Milenials do banku, "Puls Biznesu", 16-18.12.2016.
 19. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Usługi bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych - charakterystyka i zagrożenia, Warszawa 2010.
 20. Valentine D.B., Powers T.L., Generation Y values and lifestyle segments, "Journal of Consumer Marketing", 2013, Vol. 30, No. 7.
 21. Viswanathan V., Jain V., A dual-system approach to understanding "generation Y" decision making, "Journal of Consumer Marketing", 2013, Vol. 30, No. 6.
 22. Weingarten R.M., Four generations, one workplace: a gen X-Y staff nurse's view of team building in the emergency department, "Journal of Emergency Nursing", 2009, Vol. 35, No 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu