BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimek Hanna (Uniwersytet Gdański), Wawrowska Marta (Urząd Celny)
Tytuł
Instytucja wolnych obszarów celnych w polskich portach morskich
The Institution of Duty-Free Zones in Polish Seaports
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2017, vol. 8, nr 2, s. 17-36, tab., bibliogr. 52 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
Porty morskie, Wolny obszar celny, Cła
Seaports, Free zone, Customs
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Porty morskie, jako ważne elementy międzynarodowych i krajowych systemów transportowych, stanowią atrakcyjne miejsca dla prowadzenia różnorodnej działalności gospodarczej, związanej głównie z obsługą ładunków oraz przewożących je środków transportu (a także pasażerów). Od najdawniejszych czasów były też ośrodkami atrakcyjnymi dla lokowania działalności handlowej. Instytucjami związanymi z realizacją funkcji handlowej portów są wolne obszary celne. Celem artykułu jest przedstawienie ich jako miejsc szczególnie sprzyjających rozwojowi handlu międzynarodowego, oferujących liczne korzyści i udogodnienia, a w szczególności zaprezentowanie trzech tego typu obiektów od połowy lat 90. XX wieku nieprzerwanie funkcjonujących w polskich portach morskich. (abstrakt oryginalny)

Seaports are important elements of international and national transport systems. As such, they represent attractive locations for conducting a broad range of economic activities, mainly related to cargo handling, vehicles and passengers. Since the earliest times, they have also been an attractive place to locate commercial operations. Institutions related to the commercial functions of ports are Duty-Free Zones. The aim of the article is to present them as places that are particularly favourable to the development of international trade, offering numerous benefits and conveniences. In particular, the article focuses on the presentation of three Free Zones which since the mid-1990s continue to operate in Polish seaports. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Branch A.E., Elements of port operation and management, Chapman and Hall, London-New York 1986.
 2. Brzozowski M., Hamburg mniej wolny, "Namiary na Morze i Handel" 2009, nr 5.
 3. Burns M.G., Port management and operations, CRC Press, Boca Raton, London, New York 2015.
 4. Durski A., Strefy uprzywilejowane w gospodarce światowej, "Sprawy Międzynarodowe" 1988, nr 10.
 5. Ekonomika portów morskich i polityka portowa, red. L. Kuźma, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 6. Grzelakowski A.S., Matczak M., Współczesne porty morskie. Funkcjonowanie i rozwój, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia 2012.
 7. Klimek H., Porty morskie jako ogniwa lądowo-morskich łańcuchów transportowych oraz ich funkcje gospodarcze, (w:) Porty morskie w perspektywie przestrzennej, ekonomicznej, transportowej, logistycznej i społecznej, red. H. Klimek, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016.
 8. Matusiakiewicz Ł., Wolne obszary celne i składy wolnocłowe, www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wolne-obszary-celne-i-sklady-wolnoclowe
 9. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 1993 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zniesionych z dniem 30 czerwca 1993 r. wolnych obszarów celnych, Dz. U. 1993, nr 81, poz. 383.
 10. Organizacja i funkcjonowanie porów morskich, red. K. Misztal, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 11. Review of maritime transport 2016, Report by the UNCTAD Secretariat, New York and Geneva 2016.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1995 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Gdańsku, Dz. U. 1995, nr 141, poz. 693.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gdańsku, Dz. U. 2015, poz. 706.
 14. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1993 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Gliwicach, Dz. U. 1993, nr 8, poz. 39.
 15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 1993 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w gminie Terespol, Dz. U. 1993, nr 24, poz. 104.
 16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach, Dz. U. 2015, poz. 737.
 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w województwie mazowieckim, Dz. U. 2000, nr 62, poz. 721.
 18. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Mszczonowie, Dz. U. 2003, nr 96, poz. 876.
 19. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Dz. U. 2015, poz. 504.
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Przemyślu-Medyce, Dz. U. 1995, nr 134, poz. 655.
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 1999 r. w sprawie zniesienia wolnego obszaru celnego w Przemyślu-Medyce, Dz. u. 1999, nr 86, poz. 953.
 22. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w gminie Terespol, Dz. U. 2013, poz. 715.
 23. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 1993 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Sokółce w województwie białostockim, Dz. U. 1993, nr 36, poz. 162.
 24. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1999 r. w sprawie zniesienia wolnego obszaru celnego w Sokółce w województwie podlaskim, Dz. u. 1999, nr 45, poz. 444.
 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Szczecinie, Dz. U. 1994, nr 94, poz. 447.
 26. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Szczecinie, Dz. U. 2015, poz. 792.
 27. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1994 r. w sprawie ustanowienia wolnego obszaru celnego w Świnoujściu, Dz. U. 1994, nr 94, poz. 448.
 28. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany obszaru i osoby zarządzającego wolnym obszarem celnym w Świnoujściu, Dz. U. 2011, nr 140, poz. 817.
 29. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające Unijny kodeks celny.
 30. Sunak R., The free ports opportunity. How Brexit could boost trade, manufacturing and the North, Centre for Policy Studies, November 2016.
 31. Szwankowski S., Funkcjonowanie i rozwój portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
 32. Szwankowski S., Współzależności funkcjonowania składników lądowo-morskich łańcuchów transportowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1994.
 33. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 roku o zmianie ustawy Prawo celne, Dz. U. 1991, nr 73.
 34. Ustawa z dnia 19 marca 2004 roku Prawo celne, tekst jednolity, Dz. U. 2016, poz. 1880.
 35. Wołodkiewicz-Donimirski Z., Wolne obszary celne w Polsce, "Handel Zagraniczny" 1994, nr 5.
 36. Wołodkiewicz-Donimirski Z., Wolne obszary celne w Polsce, Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz, Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych, Informacja nr 239, sierpień 1994.
 37. www.biurose.sejm.gov.pl/ teksty_pdf_94/i-239.pdf
 38. www.biznes.trojmiasto.pl/Kolejny-Wolny-Obszar-Celny-powstaje-w-gdanskim-porcien92203.html#tri
 39. www.cps.org.uk
 40. www.ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-procedures/what-isimportation/free-zones_en
 41. www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952&rid=1
 42. www.euro-terminal.pl
 43. www.finanse.mf.gov.pl
 44. www.finanse.mf.gov.pl/clo/unijny-kodeks-celny-wdrozenie/ukc
 45. www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/5946511/Instrukcja+sklad+celny_2017+03+01.pdf
 46. www.hafen-hamburg.de/en/customs-services
 47. www.portalmorski.pl/porty-logistyka/35402-euroterminal-w-swinoujsciu-wzbogacil-sieo-kolejny-sprzet
 48. www.portgdansk.pl
 49. www.port.szczecin.pl
 50. www.rp.pl/Transport-morski/303159847-Gdanski-port-stawianaprzeladunkisamochodow.html#ap-2
 51. www.socialwelfare.bl.uk
 52. Zarządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dnia 18 listopada 1991 r. w sprawie określenia sposobu odgraniczenia wolnych obszarów celnych od pozostałego polskiego obszaru celnego, "Monitor Polski" 1991, nr 43, poz. 307.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu