BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłos-Adamkiewicz Zuzanna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Hierarchizacja czynników mających wpływ na wybór środka transportu do codziennych podróży na przykładzie Szczecina
Hierarchization of Criteria of the Choice of Transport for Daily Travel on the Case of Szczecin
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 9-20, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Transport miejski, Komunikacja miejska, System transportowy, Transport samochodowy
City transport, Municipal transport, Transport system, Motor transport
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szczecin
Szczecin
Abstrakt
Każdy ze sposobów przemieszczania się pasażerów posiada swoją specyfikę, która wpływa na jego wybór. Mnogość i zróżnicowanie potrzeb przewozowych osób korzystających z różnych środków transportu powoduje, że na obszarze miasta, a szczególnie miasta rozwijającego się w myśl zasad zrównoważonego rozwoju transportu, należy odpowiednio kształtować podział zadań przewozowych. W artykule, opierając się na badaniach, przedstawiono hierarchizację czynników, które mają wpływ na wybór samochodu osobowego lub komunikacji miejskiej w realizacji codziennych podróży. Badana zbiorowość obejmowała mieszkańców Szczecina i okolic. W badaniu uwzględniono powody wyboru poszczególnych środków transportu do realizacji codziennych podróży, co pozwoliło określić pożądane cechy jakościowe poszczególnych sposobów przemieszczania się. Zbadanie przyczyn wykorzystania poszczególnych środków transportu umożliwia podjęcie działań, które z jednej strony ograniczają wykorzystanie w codziennych podróżach samochodów osobowych, a z drugiej - wpływają na zwiększenie liczby osób korzystających z alternatywnych do motoryzacji indywidualnej sposobów przemieszczania się (przede wszystkim komunikacji miejskiej). Analizując wyniki badań dotyczących zachowań transportowych mieszkańców Szczecina, można wskazać, jakie cechy komunikacji miejskiej są preferowane przez jej pasażerów, a jakie przez użytkowników samochodów osobowych. (abstrakt oryginalny)

Every transport mode has its own specific conditions which affect its choice. Variety and diversity of the needs of people using the various transport modes, cause on the area of the city (especially in the case of developing city) that it should develop itself according to sustainable mobility principles. The article presents the hierarchy of factors that affect the choice of car and public transport in daily trips on the basis of research carried out using a questionnaire. The article presents residents of Szczecin and surrounding areas. These are the people who have to or just can use public transport, as well as passenger cars. The study takes into account the reasons for the selection of individual means of transport to carry out daily trips which helped determine the desirable qualitative characteristics of the various ways of movement. Analysis of the reasons for the use of individual means of transport allows the action, which on the one hand, restricts the use of cars for daily travels or the other - affects the increase in the number of people using the alternative to individual transport means of transport (especially public transport). Based on the analysis of transport behaviour of inhabitants of Szczecin, it is possible to specify what features of transport are preferred by the passengers, and which by car users. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Lokalnych GUS, http://stat.gov.pl/bdl/
  2. Downar W., System transportowy. Kształtowanie wartości dla interesariusza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006
  3. Grzywacz W, Burnewicz J., Ekonomika transportu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1989
  4. Kaufmann V, Rethinking Mobility. Contemporary sociology, Ashgate, Hampshire 2002
  5. Lash S., Urry J., Economies of signs and space, Sage, Londyn 1994
  6. Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
  7. Transport miejski. Ekonomika i organizacja, red. O. Wyszomirski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010
  8. Załoga E., Strategie rynkowe kolei wobec zmian w preferencjach klientów, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1998
  9. Załoga E., Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2013
  10. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, http://zditm.szczecin.pl/zalacznik.php
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu