BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojewódzka-Król Krystyna (Uniwersytet Gdański), Rolbiecki Ryszard (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Transport kombinowany kontenerów na dolnej Wiśle
Combined Transport of Containers on the Lower Vistula
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2017, vol. 8, nr 2, s. 37-47, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
Transport kombinowany, Transport wodny, Drogi wodne, Porty morskie
Combined transport, Water carriage, Waterways, Seaports
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wisła
Abstrakt
Wzrost znaczenia transportu wodnego śródlądowego w przewozach kombinowanych musi być postrzegany nie tylko jako jeden ze sposobów realizacji polityki zrównoważonego rozwoju transportu, ale także w szerszym kontekście realizacji polityki klimatycznej. W Europie Zachodniej przewozy kombinowane w transporcie wodnym śródlądowym przede wszystkim związane są z transportem kontenerów. W krajach tych przewozy te rozwijają się nie tylko na Renie, ale także innych drogach wodnych. W Europie Zachodniej transport wodny śródlądowy postrzegany jest jako wyjątkowo atrakcyjny w obsłudze zaplecza portów morskich, i choć pozycja żeglugi śródlądowej w portach morskich jest zróżnicowana, to szczególnie umacnia się w największych pod względem przeładunków kontenerów portach: Rotterdam, Hamburg, Antwerpia, Bremerhaven. Europejskie tendencje w zakresie wykorzystania śródlądowych dróg wodnych odpowiadają współczesnym wyzwaniom i powinny stanowić przykład zwłaszcza dla rozwiązań problemów na zapleczu portów morskich ujścia Wisły. Szansą na rozwiązanie tego problemu jest przyjęty w czerwcu 2016 r. przez Radę Ministrów dokument pt. "Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030". W dokumencie tym po raz pierwszy wskazano na celowość uzyskania znacznej poprawy warunków nawigacyjnych na Wiśle. Pojawiają się jednak obawy, że cel ten przy bardzo rozszerzonym zakresie priorytetów i prac inwestycyjnych, nie będzie zrealizowany. (abstrakt oryginalny)

One of the methods of achieving sustainable transport development and implementing the climate policy is to increase the importance of inland waterway transport in combined transport. European trends in the use of inland waterways for transport purposes should form a model for problem-solving efforts undertaken in the hinterlands of the Vistula estuary's sea ports. The sea ports of Gdańsk and Gdynia have a very large growth potential but their development may be impeded in the near future by transport in the hinterland. A possible solution to this problem is envisioned by a document adopted by the Council of Ministers in June 2016, entitled "Assumptions for the plans for the development of inland waterways in Poland in the years 2016-2020 from the perspective of the year 2030". This document is the first to identify the need to improve the navigating conditions on this waterway. But there are fears that this objective will not be achieved due to a very large number of priorities and extensive investment works. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. 2015 Facts & Figures. Port of Antwerp, http://www.portofantwerp.com/sites/portofantwerp/files/campaigns/Cijferboekje_2015_UK_DEF.pdf
 2. Annual road freight transport, by distance class, Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=road_go_ta_dc&lang=en
 3. Biała Księga transportu, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2011.
 4. DATEN & FAKTEN, Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt e.V. (BDB), http://binnenschiff.de/content/wasserstrasse/
 5. Eignung der Binnenwasserstraßen für den Containertransport, Verein für europäische Binnenschiffahrt und Wasserstraßen e.V. (VBW) Duisburg-Ruhrort, 2011, http://www.transportlogistics.lu/uploads/2/4/1/6/24160459/eignung_der_binnenwasserstrassen_fuer_den_containertransport.pdf
 6. Europäische Binnenschifffahrt, Marktbeobachtung 2014, Herausgegeben vom Sekretariat der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, Strasbourg, September 2014.
 7. Facts & Figures 2015 the ports of Bremen/Bremerhaven, http://www.bremenports.de/en/location/statistics/port-facts-and-figures
 8. Jahresbericht 2016, Europäische Binnenschifffahrt Marktbeobachtung, Herausgegeben vom Sekretariat der Zentralkommission für die Rheinschifffahrt, Strasbourg Juni 2016.
 9. Market Insight Europäische Binnenschifffahrt Herbst 2016, http://www.ccrzkr.org/files/documents/om/om16_III_de.pdf
 10. Materiały portu Gdańsk, www.portgdansk.pl/o-porcie/port-gdansk-dla-polski
 11. Porozumienie Paryskie podpisane, Ministerstwo Środowiska, https://www.mos.gov.pl/kalendarz/szczegoly/news/porozumienie-paryskie-podpisane/
 12. Port of Hamburg. Statistiken. Modal-Split im Container-Hinterlandverkehr, http://www.hafen-hamburg.de/de/statistiken/modalsplit
 13. Port of Rotterdam. Port statistics. Modal split containers, https://www.portofrotterdam.com/en/the-port/port-facts-and-figures/containers
 14. Statistical pocketbook 2016, EU Transport in figures, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2016 https://ec.europa.eu/transport/factsfundings/statistics/pocketbook-2016_en
 15. Terminology on Combined Transport, Prepared by the UN/ECE, the European Conference of Ministers of Transport (ECMT) and the European Commission (EC), UNITED NATIONS New York and Geneva, 2001, http://www.oecdilibrary.org/docserver/download/7506053e.pdf?expires=1478942687&id=id&accname=guest&checksum=46960C8E0F90F7CE6A360BB1FA36F4D8
 16. Uchwała nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030". Monitor Polski, 22 lipca 2016 r., poz. 711.
 17. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Badania społeczno-ekonomicznych skutków zagospodarowania dolnej Wisły, etap III, Szacunek kosztów i korzyści kompleksowego zagospodarowania dolnej Wisły, ENERGA SA, Sopot 2016.
 18. Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R., Rydzkowski W., Transport wodny śródlądowy, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007.
 19. Zmiana klimatu: UE, osiągając 23 proc. redukcję emisji, przyjęła rolę lidera przed paryską konferencją, Bruksela, 20 października 2015 (PDF), http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-15-5868_pl.htm
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu