BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Salomon Adam (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Lokalizacja i potencjał portu Gdynia jako elementy jego konkurencyjności
Location and Potential Port of Gdynia as Elements of Its Competitiveness
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2017, vol. 8, nr 2, s. 49-70, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
Porty morskie, Infrastruktura techniczna portów, Organizacja portów morskich, Konkurencyjność, Struktura organizacyjna, Potencjał przedsiębiorstwa
Seaports, Ports technical infrastructure, Organization of seaports, Competitiveness, Organisational structure, Potential of enterprise
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Gdynia
Gdynia
Abstrakt
Głównym celem artykułu jest charakterystyka obecnej działalności portu morskiego w Gdyni. Kolejny cel stanowi opis jego czynników lokalizacyjnych i potencjału przeładunkowo-składowego w latach 2007-2015 jako elementów jego konkurencyjności. W artykule skupiono się na przedstawieniu charakterystyki portu w Gdyni z uwzględnieniem jego położenia geograficznego oraz specjalizacji. Dokonano w nim analizy podstawy prawnej działania portu, struktury kapitału akcyjnego, struktury organizacyjnej Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA i najważniejszych organów spółki. Dodatkowo, przedstawiono charakterystykę najważniejszych terminali uniwersalnych i specjalistycznych operujących na terenie portu. W artykule dokonano także omówienia najważniejszych inwestycji, jakich dokonano w porcie w latach 2007-2015 w celu poprawy funkcjonowania portu i zapewnienia jak najlepszej jakości wykonywanych usług. (abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to characterize the current operation of the port of Gdynia. Another goal is to describe the port's location and potential for cargo handling and storage in 2007-2015 as factors determining competitiveness. The article focuses on the characteristics of the port in Gdynia, taking into account its geographical location and specialization. The article analyses the legal basis of operation of the port, its capital and organizational structure as well as governing bodies. In addition, the major universal and specialist terminals operating in the port area are described. The article also discusses the most important investments made in the port in 2007-2015 to improve its operation and ensure the best quality of service. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kaizer A., Smolarek L., Methodology of creating a work schedule for dredging at port's area, Zeszyty Naukowe AM w Szczecinie, 45/2016.
 2. Kaizer A., Smolarek L., The analysis of dredging project's effectiveness in the Port of Gdynia, based on the interference with vessel traffic, "Marine Navigation and Safety of Sea Transportation", Edited by: A. Weintrit, T. Neumann, Taylor & Francis Group, Gdynia 2015.
 3. Klimek H., Konkurencyjność polskich portów morskich na bałtyckim rynku usług portowych, Studia Gdańskie. Wizje i Rzeczywistość. Tom III, http://www.studiagdanskie.gwsh.gda.pl/pdfy/studia3s112-138.pdf (dostęp 28.02.2017).
 4. Matczak M., Polskie porty morskie w 2015 roku. Podsumowanie i perspektywy na przyszłość, Actia Forum, Gdynia 2016, http://actiaforum.pl/assets/files/realizacje/pdf/PM-12-PL.pdf (dostęp 28.02.2017).
 5. Neider J., Rozwój polskich portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 6. Oficjalna strona internetowa BCT, http://www.bct.gdynia.pl/ (dostęp 28.02.2017).
 7. Oficjalna strona internetowa Cruise Europe, http://www.cruiseeurope.com/statistics (dostęp 28.02.2017).
 8. Oficjalna strona internetowa Koole Terminals, http://koole.com/ (dostęp 28.02.2017).
 9. Oficjalna strona internetowa OT Port Gdynia Sp. z o.o., http://www.otport.gdynia.pl/ (dostęp 28.02.2017).
 10. Oficjalna strona internetowa Terminalu ONICO-GAS Sp. z o.o., http://www.onicogas.pl/terminal/ (dostęp 28.02.2017).
 11. Oficjalna strona internetowa Wydawnictwa Promare, http://www.promare.pl/ (dostęp 28.02.2017).
 12. Oficjalna strona internetowa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA, https://www.portgdansk.pl/ (dostęp 28.02.2017).
 13. Oficjalna strona internetowa Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA, http://www.port.gdynia.pl/ (dostęp 28.02.2017).
 14. Oficjalna strona internetowa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, http://www.port.szczecin.pl/ (dostęp 28.02.2017).
 15. Oficjalna strona internetowa Urzędu Morskiego w Gdyni, http://www.umgdy.gov.pl/ (dostęp 28.02.2017).
 16. Organizacja i Funkcjonowanie Portów Morskich, Praca zbiorowa pod red. K. Misztala, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 17. Pluciński M., Polskie porty morskie w zmieniającym się otoczeniu zewnętrznym, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2013.
 18. Pluciński M., Terminale kontenerowe - liderzy rozwoju nowoczesnej infrastruktury w polskich portach morskich, [w:] Transport intermodalny w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Zeszyty Naukowe nr 778. Problemy Transportu i Logistyki nr 22, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2013.
 19. Tarkowski M., Porty morskie w Gdańsku i Gdyni po 25 latach transformacji gospodarczej, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(2), Gdańsk 2015.
 20. Ustawa o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996 r., Dz. U. 1997, nr 9, poz. 44.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu