BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jancewicz Zdzisław (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
Tytuł
Requirements for marriage in the legislation of selected countries in South America
Wymagania dotyczące małżeństwa w ustawodawstwie wybranych krajów Ameryki Południowej
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 37, s. 36-56, bibliogr. 8 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Małżeństwo, Rodzina, Prawo, Prawo rodzinne, Regulacje prawne
Marriage, Family, Law, Family law, Legal regulations
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Ameryka Południowa
South America
Abstrakt
W niniejszym artykule zostały przedstawione i przeanalizowane przepisy prawne zawierające wymagania do zawarcia małżeństwa w Argentynie, Boliwii i Kostaryce. Zgodnie z ustawą argentyńską Código Civil y Comercial de La Nación - The National Code of Civil and Commercial Law, małżeństwo mogą zawrzeć osoby różnych płci jak i osoby tej samej płci. Na podstawie ustawy boliwijskiej Código de familias y del proceso familiar - The Family and Family Procedure Code, są regulowane kwestie zawarcia małżeństwa i wolnych związków, natomiast ustawa kostarykańska Código de familia (y sus reformas) - The Family Code (amended), zawiera przepisy dotyczące małżeństw osób różnych płci. Każdy z ustawodawców stawia określone wymogi do zawarcia małżeństwa. Owe okoliczności najczęściej formułowane są negatywnie, dlatego w ustawach nazywane są one przeszkodami, które mogą mieć charakter względny lub bezwzględny. Ilość tych przeszkód i ich zakres jest zróżnicowany w poszczególnych krajach. Poza przeszkodami do zawarcia małżeństwa istnieją inne okoliczności, które dotyczą wad oświadczenia woli, stanu zdrowia psychicznego i fizycznego nupturientów oraz kwestii administracyjnych związanych z zawarciem małżeństwa. (abstrakt oryginalny)

In this article the law regulations containing requirements for entering into marriage in Argentina, Bolivia and Costa Rica have been presented and analyzed. According to the Argentinian National Code of Civil and Commercial Law, the marriage may be entered into by people of different sex, as well as by people of the same sex. On the basis of the Bolivian Family and Family Procedure Code, the issues with regard to entering into marriage and cohabitation are regulated, and the Cost Rican Family Code (amended) contains regulations regarding marriages of people of different sex. Each of the legislators establishes specific requirements for entering into marriage. Such circumstances are most often formulated negatively, therefore they are called obstacles, which may be relative or absolute. The amount of such obstacles and their scope is diverse in individual countries. Apart from obstacles to enter into marriage there exist other circumstances which regard the defects in the declaration of will, the condition of physical and mental health of fiancés and administrative issues connected with entering into marriage. The requirements established for entering into marriage are nevertheless very similar to each other in the legislations of the above mentioned countries, in spite of differences, in particular with regard to obstacles. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. The National Code of Civil and Commercial Law, Act No. 26994 of 1st October 2014, Journal of Laws of The Republic of Argentina, Buenos Aires, Wednesday 8th October 2014, the CXXIIa, number 32985, http://biblioteca.afip.gob.ar/pdfp/CC_PARTE_1.pdf.
  2. The Family and Family Procedure Code, Act No. 603 of 19th November 2014, Official Journal of the Multinational State of Bolivia, published in the edition: the NEC 702, publication date: 24/11/2014, http://www.justicia.gob.bo/images/stories/pdf/codigo_familias_del_proceso_familiar.pdf.
  3. The Family Code (amended), Act No. 5476 of 21st December 1973, data publication: Official Journal No. 24, dated 5th February 1974, Range No. 20, The Collection of Acts and Decrees: 1973, semester 2, vol. 4, p. 1816. http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=970&nValor3=105183&strTipM=FN or http://www.tse.go.cr/pdf/normativa/codigodefamilia.pdf.
  4. Belluscio Augusto César, Manual de derecho de familia, vol. 1, 7 edition updated and expanded, reprint 1, Publishing house Astrea Alfredo i Ricardo Depalma, City of Buenos Aires 2004, pp. 209-210, http://es.slideshare.net/MiguelLopezNogales/manual-de-derecho-de-familia-tomo-i.
  5. Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, (directors:) Marisa Herrera, Gustavo Caramelo, Sebastián Picasso, The Ministry of Justice and Human Rights of the Nation, vol. II, book II, Articles from 401 to 723, (coordinators:) Natalia de la Torre vol. I, II and VI; Fiorella Vigo vol. I, II and VI; Cecilia Kandus vol. III, IV and VI; María Eugenia Rodríguez Pería vol. III and IV; Luis R. J. Sáenz vol. III and IV; Federico S. Carestia vol. III and IV; Federico J. Causse vol. V; Christian R. Pettis vol. V, ed. 1 - Autonomous City of Buenos Aires: Infojus 2015, vol. 2, p. 7. http://www.saij.gob.ar/docs-f/ediciones/libros/CCyC_Nacion_Comentado_Tomo_II.pdf.
  6. Corazón Corazón Maria Rosa, La afinidad, Publishing house Universidad Complutense de Madrid, Madrid 2007.
  7. López Benavides Mario Alberto, La(s) nocion(es) de matrimonio de la Sala Constitucional, Tesis de grado pora optar por el título licenciado en derecho, University of Costa Rica Faculty of Law San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica, June 2008, http://iij.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/la_nocion_de_matrimonio_de_la_sala_constitucional.pdf.
  8. Strauss Claude Lévi, Estructuras Elementales del Parentesco, Publishing house Paidos, Buenos Aires 1969.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu