BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dziworska Krystyna (Uniwersytet Gdański), Górczyńska Anna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Współczesne dylematy poszukiwania nowego ładu gospodarczego
Contemporary Dilemmas of the Search for New Economic Governance
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2017, vol. 8, nr 2, s. 71-86, bibliogr. 37 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
Ład społeczno-gospodarczy, Społeczna odpowiedzialność
Social-economic order, Social Responsibility
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedłożony artykuł jest autorską refleksją nad problemem odpowiedzialności społecznej w działalności gospodarczej. Nawiązując do dorobku nauk ekonomicznych i humanistycznych, autorskiej wiedzy i doświadczeń zawodowych, rozważano kwestię potrzeby sformułowania nowych reguł gry we współczesnej gospodarce. W ostatnich latach, wobec globalizacji rynków, licznych kryzysów gospodarczych i społecznych, skandali moralno-etycznych w biznesie, tendencji ku władzy absolutnej, niekiedy bez poszanowania ładu konstytucyjnego, uzasadniona jest pilna potrzeba poszukiwań rozwiązań modelowych zbliżających nas ku optymalizacji ogólnogospodarczej z zachowaniem społecznej odpowiedzialności. (abstrakt oryginalny)

The paper contains the authors' reflections concerning CSR (Corporate Social Responsibility) in business. The need to formulate new rules of the game in the contemporary economy is considered with reference to economics, the humanities, and the authors' own knowledge and professional experience. In the face of the recent economic and social crises, moral and ethical scandals as well as a tendency to strive for absolute power in business (oftentimes without respect for the law), the need has become apparent for model solutions which would preserve social responsibility through general economic optimization. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof G. A., Shiller R. J., Zwierzęce instynkty, Studio EMKA, Warszawa 2010.
 2. Belka M., Dlaczego tylko odkrywać? Lekcje obecnego kryzysu dla ekonomii i polityki gospodarczej. "Ekonomista", 2014, nr 2.
 3. Benedykt XVI, Encyklika Caritas in Veritate, www.info.wiara.pl z dnia 2012.09.05.
 4. Dahrendorf R,. Life Chances: Approaches to Social and Political Theory, "The Univercity of Chicago Press", Chicago 1990.
 5. Euken W., Grundsaetze der Wirtschaftspolitik, "Mohr Siebeck". Tuebringen 2004.
 6. Felber Ch., Gospodarka Dobra Wspólnego, Rzeszów 2014.
 7. Fiedor B., Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki. "Ekonomista",2010, nr 3.
 8. Frydman R., Czy zawiódł kapitalizm?, Pięć lat po rozpoczęciu kryzysu finansowego. European Financial Congress, Sopot 2013.
 9. Hausner J., Globalny kryzys: potrzeba nowej polityki gospodarczej, "Ekonomista", 2014, nr 2.
 10. Havel V., Czy świat nas przerasta? Tłumaczył A.J. Jagodziński, "Gazeta Wyborcza", 15-16.12.2012.
 11. Keynes J.M., First Annul Report of the Arts Council, 1946.
 12. Keynes J.M., Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, PWN, Warszawa 2003.
 13. Kołodko G. W., Nowy Pragmatyzm, czyli ekonomia i polityka dla przyszłości, Materiały sesji plenarnej IX Kongresu Ekonomistów Polskich.
 14. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, dziennik Ustaw nr 78.
 15. Ład gospodarczy a współczesna ekonomia. Praca zbiorowa pod red. P. Pysza, A. Grabskiej, M. Moszyńskiego, PWN, Warszawa 2014.
 16. Madej Z., Idee rządzą światem, "Ekonomista" Nr 2, 2014.
 17. Materiały z Sesji Plenarnej IX Kongresu Ekonomistów Polskich pt.; Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, PTE, Warszawa 2013.
 18. Mazowiecki T., Rok 1989 i lata następne. Teksty wybrane i nowe, Warszawa 2012.
 19. Michalskim K., Tutaj rządzi Pan Rynek, "Gazeta Wyborcza", 15-16 grudnia 2012.
 20. Papież Franciszek, Co się stało, Europo. "Gazeta Wyborcza", 7-8 maja 2016.
 21. Pysz P., Społeczna gospodarka rynkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 22. Sadowski Z., Rozwój gospodarczy i bieda, "Ekonomista", Nr 2 z 2014r.
 23. Wywiad z Samuelson P.A., "Der Spiegel" Nr 7/2005.
 24. Sedlacek T., Ekonomia dobra i zła, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2012.
 25. Streit M., Teorie der Wirtschaftpolitik, wyd.6, Luciu&Luciu, Stuttgart 2005.
 26. Sztompka P., Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2016.
 27. Szyszka A., Finanse behawioralne. Nowe podejście do inwestowania na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.
 28. Tischner J., Jak żyć. TUM, Wrocław 2000.
 29. Tischner J., Ksiądz na manowcach. Kraków 1999.
 30. Tischner J., Nieszczęsny dar wolności, Znak, Kraków 1993.
 31. Tischner J., W krainie schorowanej wyobraźni. Kraków 1997.
 32. Turek M., Etyka i niewidzialna ręka w klasycznej teorii ekonomicznej Adama Smitha, w: Etyka w edukacji, nauce, polityce i biznesie, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 2007.
 33. Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.
 34. Witkowska I., Ocena efektywności inwestycji w kapitał ludzki, Praca magisterska na Wydziale Zarządzania UG, Sopot 2012.
 35. Wojtyna A., Czy kryzys w ekonomii jest głębszy niż w gospodarce? "Ekonomista", Nr 2 z 2014.
 36. Young S., Etyczny kapitalizm, Wrocław 2005.
 37. Zdyb M., Anatomia kryzysu-ewolucja kondycji finansowej państw Unii Europejskiej i supermocarstw. "Nieruchomość C. H. Beck", 2012, Nr. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu