BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staszewska Anna (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Czynniki demograficzne, społeczno-kulturowe oraz formalno-prawne modeli biznesowych prywatnych domów seniora w Polsce
Demographic, Socio-Cultural, Formal and Legal Factors Determining Business Models of Private Nursing Homes for Senior Citizens in Poland
Źródło
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 2, cz. 2, s. 311-323, bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Tytuł własny numeru
Zarządzanie humanistyczne i publiczne
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Ludzie starsi, Placówki opieki społecznej
Business models, Elderly people, Social care institution
Uwagi
summ.
Abstrakt
Cel: uporządkowanie dostępnych informacji oraz wiedzy naukowej na temat modeli biznesowych, na podstawie których funkcjonują podmioty zapewniające usługi przede wszystkim bytowe i opiekuńcze dla seniorów. Ze względu na obszerność tematu autorka w niniejszym artykule skupia się na czynnikach demograficznych, społeczno- kulturowych oraz formalno-prawnych, które determinują kształt/architekturę modeli biznesowych prywatnych domów seniora w Polsce. (fragment tekstu)

The article analyzes factors that should be considered when the business model of a private nursing senior is design. The author characterizes selected common and important features of business models for projects that are already run. Those factors also should determine the shape and profile of its operations, including demographic factors, socio-cultural and formal-legal determinates. Analysis was carried out on the basis of available literature, business plans form nursing homes, and other documents revealing elements which can contribute to slowing down development and management of the nursing private homes in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arend R. (2013), The Business Model: Present and Future - Beyond a Skeuomorph, "Strategic Organisation", 11(4), 390-402.
 2. Golinowska S. (2011), "Srebrna gospodarka" i miejsce w niej sektora zdrowotnego. Koncepcja i regionalne przykłady zastosowania, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", nr 1.
 3. Grabusińska Z. (2013), Domy pomocy społecznej, EFS, Warszawa.
 4. GUS (2016), Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych.
 5. GUS (2014), Prognoza ludności na lata 2014-2050 [online], http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html, dostęp: 01 listopada 2016.
 6. Kanter R. (2007), Od powierzchownych zmian do poważnych transformacji. Sektor społeczny jako poligon dla innowacji w biznesie, "Harvard Business Review", Harvard Business School Press, Gliwice.
 7. Johnson M. (2010), Seizing the white space: Business model innovation for growth and renewal, Boston: Harvard Business School Publishing.
 8. Jurek Ł. (2012), Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Difin, Warszawa.
 9. Klimczuk A. (2013), "Srebrna gospodarka" w dokumentach strategicznych państwa [w:] J. Kowalewski (red.), Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 10. Kowalewski J., Pietruszek M. (2006), Miejsce osób starszych w strukturze demograficznej mieszkańców Polski (stan obecny i perspektywy) [w:] J. Kowalewski (red.), Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 11. Koźmiński A. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Krzemiński J. (2014), Niespokojna przyszłość domów spokojnej starości, "Obserwator finansowy" [online], https://www.obserwatorfinansowy.pl/forma/rotator/niespokojna-przyszlosc-domow-spokojnej-starosci/, dostęp: 07 listopada 2016.
 13. Maier M. (2016), Skutki starzenia się społeczeństwa dla rynku pracy w Polsce - wybrane aspekty, "Marketing i Rynek", nr 3.
 14. Niewiadomska A., Sobolewska-Poniedziałek E. (2015), Srebrna gospodarka - nowy paradygmat rozwoju starzejącej się Europy, "Ekonomia XXI", z. 3, nr 7.
 15. Olecha M. (2016), Gliwice: osiedle dla seniorów powstanie między Warszawską a Grottgera, "Dziennik Zachodni, Gliwice" [online], www.dziennikzachodni.pl/artykul/9319626,gliwice-osiedle-dla-seniorow-powstanie-miedzy-warszawska-a-grottgera-wizualizacje,id,t.html, dostęp: 12 listopada 2016.
 16. ONZ (2002), Międzynarodowa strategia działania w kwestii starzenia się społeczeństw, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, Warszawa.
 17. ZUS (2015), Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2015 roku [online], http://www.zus.pl/documents/10182/39637/Struktura+wysoko ci+ emerytur+i+rent+wyp acanych+przez+ZUS+po+waloryzacji+w+marcu+2015+r.pdf/c0f183b7-378b-44d5-8404-8d5e237136fa, dostęp: 14 listopada 2016.
 18. Szukalski P. (2014), Intelektualne źródła koncepcji aktywnego starzenia się, "Małopolskie Studia Regionalne", nr 2-3.
 19. Szukalski P. (2009), Starzenie się ludności - wyzwanie XXI wieku [w:] P. Szukalski (red.), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, ISP, Warszawa.
 20. Zaidi A., Gasior K., Hofmarcher M., Lelkes O., Marin E. i in. (2013), Active Ageing Index 2012: Concept, Methodology, and Final Results, EC/UNECE, Active Ageing Index Project, UNECE Grant ECE/GC/2012/003, Europejskie Centrum Polityki Społecznej i Badań w Wiedniu.
 21. Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, "Monitor Polski", 4 lutego 2014 r. (Poz. 118).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-8190
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu