BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marchlewska-Organista Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorantka)
Tytuł
Zakupy i ich wpływ na generowanie oszczędności w przedsiębiorstwie produkcyjnym
The Influence of Purchasing on Savings Generation in Production Companies
Źródło
Współczesna Gospodarka, 2017, vol. 8, nr 2, s. 109-122, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Contemporary Economy Electronic Scientific Journal
Słowa kluczowe
Strategia zakupów, Zaopatrzenie przedsiębiorstwa, Podejmowanie decyzji, Oszczędności przedsiębiorstwa
Purchasing strategy, Supply of enterprises, Decision making, Enterprise savings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule podjęto tematykę związaną z generowaniem oszczędności w przedsiębiorstwach produkcyjnych poprzez aspekt zakupu dóbr. Przeanalizowano i przedstawiono m.in. Macierz Kraljic'a, jako przykład narzędzia pomocnego przy podejmowaniu decyzji zakupowych a także Model MSU prof. Monczki, który wskazuje w jaki sposób organizacje mogą usprawniać swoje procesy, aby móc osiągnąć doskonałość w zakupach. W artykule uwzględniono również takie zagadnienia jak: specyfika i znaczenie działu zakupów w przedsiębiorstwie produkcyjnym, jego rola w organizacji a także istota strategii zakupów. (abstrakt oryginalny)

The article presents issues connected with production companies generating savings in purchasing. The Kraljic Matrix has been analysed and shown as an example of a tool assisting not only in decision-making with regard to purchasing but also in planning purchasing strategies for a specific company. Additionally, the article presents the MSU Model by professor Monczka, which explains how organizations can improve their processes in order to achieve purchasing excellence. This paper also mentions concepts such as the role of purchasing in a production company and in the organization as well as the importance of purchasing stategy. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudzik M., Strategie zakupowe, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 2001, nr 1.
 2. Gelderman C., Weele A.J., van, Purchasing portfolio usage and purchasing sophistition,Open University of Netherlands, Heerlen 2005.
 3. Ghodsypour S. H., O'Brien C., The total cost of logistics in supplier selection, under conditions of multiple sourcing, multiple criteria and capacity constraint, International Journal of Production Economics, 2001.
 4. Gierszewska G., Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa 2003.
 5. Lysons K., Zakupy zaopatrzeniowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 6. Kraljic P., Purchasing must become supply management, Harvard Business Review, 1983.
 7. Krampf P., Beschaffungsmanagement. Eine Praxisorientierte Einfuerung in Einkauf und Materialwirtschaft, Verlag Franz Vahlen Muenchen, 2014.
 8. Monczka R.M., Handfield R.B., Giunipero L.C., Patterson J.L., Waters D., Purchasing and Supply Chain Management, South-Western Cengage Learning, Andover 2010.
 9. Penc J., Leksykon biznesu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997.
 10. Rutkowski K., Zakupy w biznesie - potrzeba strategicznej reorganizacji, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2013, nr 4.
 11. Światowiec J., Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.
 12. Ulaga W., Eggert A., Value-based differentiation in business relationships: Gaining and sustaining key supplier status, "Journal of Marketing", 2006, Vol. 70, nr 1.
 13. Weele A. J., van, CollegeTourPurchasing Video 10 Achieving Purchasing Excellence [online]. You Tube, 10.03.2014 [Przeglądany: 07.03.2016]. Dostęp z: https://www.youtube.com/watch?v=kDlTzIH-EM8
 14. Weele A.J., van, CollegeTourPurchasing Video 11 Purchasing Portfolio Management [online]. You Tube, 17.03.2014 [Przeglądany: 29.02.2016]. Dostęp z: https://www.youtube.com/watch?v=5VvS12UWV8w
 15. Weele A. J., van, Purchasing and Supply Chain Management, Analysis, Strategy, Planning and Practice, South-Western Cengage Learning, Andover, 2010.
 16. Wieteska G., Rozwój dostawców w modelach portfolio relacji dostawca-nabywca, "Logistyka" 2013, nr 5.
 17. Wojciechowski A., Logistyka-"Modna moda" czy potrzeba czasu? cz. 5, 2005, http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/logistyka/item/4182-logistyka-modna-modaczy-potrzeba-czasu-cz-5 [Dostęp: 07.12.2015]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-677X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu