BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarska Dorota (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
The Impact of the Economic Crisis on the Choice of the Form of Conducting an Economic Activity in Poland in the Years 2008-2012
Wpływ kryzysu gospodarczego na wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w latach 2008-2012
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 37, s. 163-175, tab., bibliogr. 10 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Prawo handlowe, Spółki handlowe, Kryzys gospodarczy, Kryzys społeczno-gospodarczy, Przedsiębiorczość
Commercial law, Commercial companies, Economic crisis, Socio-economic crisis, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu przeanalizowanie zmian ilości spółek w latach 2008-2012 z uwzględnieniem podziału na spółkę cywilną i spółki handlowe. Analiza obejmuje zarówno dane ogółem jak i ilość noworejestrowanych i wyrejestrowywanych spółek w podanych latach. Na uwagę zasługuje fakt, że czas kryzysu był czasem korzystnym dla ilości spółek handlowych działających na polskim rynku, ze szczególnym uwzględnieniem zwiększonego zainteresowania spółkami komandytowymi i komandytowo-akcyjnymi. W roku 2008 i 2009 ilość spółek handlowych nie tylko nie zmalała, ale wzrosła i ta tendencja nadal się utrzymuje. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article was to analyse the changes in the numbers of companies and partnerships in the years 2008-2012, including the division into a civil law partnership and a commercial law company. The analysis includes the total data, as well as the numbers of registered startups and de-registered companies in the period. It is worth paying attention to the fact that the time of the crisis was beneficial for the numbers of commercial law companies operating in the Polish market, particularly in terms of the raising interest in limited partnerships and limited joint-stock partnerships. In the years 2008 and 2009 the number of commercial law companies and partnerships not only failed to decrease but also increased and this trend still continues. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Gierczycka J., Konkurencyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu, w: Innowacyjność i przedsiębiorczość w warunkach kryzysu, red. S. Partycki, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
  2. Schunpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
  3. Solow R., A contribution to the theory of economic growth, The Quarterly Journal of Economics, 70 (1) 1956.
  4. Śliwa N., Bilans outsourcingu - najważniejsze korzyści i straty z wydzielenia działalności, w: Współczesne trendy w outsourcingu, red. S. Wawak, M. Sołtysik, Wydawnictwo Mfiles, Kraków 2015.
  5. Weresa M. A., Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
  6. Ziółkowski G., Samozatrudnienie krok po kroku. Poradnik Gazety Prawnej nr 8(870), Infor PL, Warszawa 2015.
  7. Act of 15 September 2000. Code of Commercial Law Companies.
  8. Rochalski K. Trend: outsourcing: wzrost popularności i obaw, Harvard Business Review, https://www.hbrp.pl/b/ trend-outsourcing-wzrost-popularnosci-i-obaw/aGW8VKj0.
  9. www.stat.gov.pl.
  10. Structural changes of groups of entities of the national economy in 2007, Central Statistical Office of Poland, Warsaw 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu