BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stachura Paulina (University of Warsaw, Poland), Śleszyński Jerzy (University of Warsaw, Poland)
Tytuł
Gender Indicators of the United Nations Development Programme
Wskaźniki równości płci w Programie Rozwoju ONZ
Źródło
Economic and Environmental Studies, 2016, nr 4, s. 511-530, tab., wykr., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Wskaźnik rozwoju społecznego, Płeć, Nierówność płci
Human Development Index (HDI), Gender, Gender inequality
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Raporty Rozwoju Społecznego (Human Development Report) publikowane przez agendę Organizacji Narodów Zjednoczonych zajmującą się Planowaniem Rozwoju (United Nations Development Programme - UNDP) wprowadziły nowe wskaźniki, których celem jest mierzenie zmian zachodzących w poszczególnych krajach w zakresie walki z ubóstwem i równouprawnienia kobiet: Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI), Multidimensional Poverty Index (MPI), Gender Inequality Index (GII), Gender Development Index (GDI). Artykuł wymienia i komentuje dostępne oszacowania GII oraz GDI dla Polski. które uzupełniono szczegółową analizą poszczególnych składowych tych indeksów. Celem artykułu jest ocena szybkości i kierunku zmian zachodzących w Polsce, które mają doprowadzić do równości płci. (abstrakt oryginalny)

The Human Development Report published by United Nations Development Programme (UNDP) introduced new measures to evaluate progress in reducing poverty and empowering women: Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI), Multidimensional Poverty Index (MPI), Gender Inequality Index (GII), Gender Development Index (GDI). In the paper GDI and GII indicators are presented and analysed, what is supplemented with a detailed analysis of the individual components of these indices for Poland. Additionally, this article wants to evaluate reduction of gender inequality in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alkire, S.; Foster, J. (2010). Designing the Inequality-Adjusted Human Development Index (IHDI). Human Development Research Paper 2010/28.
 2. Anand, S.; Sen, A. (2000). The Income Component of the Human Development Index. Journal of Human Development and Capabilities 1: 83-106.
 3. Becker, G. S.; Philipson, T. J.; Soares, R. R. (2005). The Quantity and Quality of Life and the Evolution of World Inequality. American Economic Review 95: 277-291.
 4. Dotter, C.; Klasen, D. (2014). The Multidimensional Poverty Index: Achievements, Conceptual and Empirical Issues. Human Development Research Office Occasional Paper. Available at: http://hdr.undp.org/sites/default/files/mpi_dotter_and_klasen.pdf. Accessed 24 October 2015.
 5. Gaye, A. E. et. al. (2010). Measuring Key Disparities in Human Development: The Gender Inequality Index. Human Development Research Paper 2010/46.
 6. Gertner J. (2010). The Rise and Fall of the G.D.P. The New York Times Magazine May 13. Available at: http://www.nytimes.com/2010/05/16/magazine/16GDP-t.html?_r=0. Accessed 23 October 2015.
 7. International Monetary Fund (2015). World Economic Outlook Reports. Available at: http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29. Accessed 24 October 2015.
 8. Kahneman, D.; Deaton, A. (2014). High Income Improves Evaluation of Life But Not Emotional Well-Being. Psychological and Cognitive Sciences. Proceedings of National Academy of Sciences 38: 16489-16493.
 9. Kovacevic, M. (2010). Review of HDI Critiques and Potential Improvements. Human Development Research Paper 2010/33.
 10. Klasen, S.; Schüler. D. (2010). Reforming the Gender-Related Development Index (GDI) and the Gender Empowerment Measure (GEM): Implementing Some Specific Proposals. IAI Discussion Paper 186. Göttingen: Ibero America Institute for Economic Research.
 11. Klugman, J.; Rodriguez, F.; Choi, H.-J. (2011). The HDI: New Controversies, Old Critiques. Human Development Research Paper 2011/1.
 12. Maddison, A. (2001). The World Economy: A Millennial Perspective. Paris: OECD, Development Centre Studies.
 13. Oeppen, J.;Vaupel, J.W. (2002). Broken Limits to Life Expectancy. Science 296: 1029-1031.
 14. Riley, J.C. (2005). Poverty and Life Expectancy. Cambridge: Cambridge University Press.
 15. Śleszyński, J. (2016). Human Development Index revisited. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (in print).
 16. The World Bank (2015). Data: GDP per capita (current US$). Available at: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD. Accessed 24 October 2015.
 17. UN (2015). DESA: Development Policy and Analysis Division. Available at: http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc_info.shtml. Accessed 24 October 2015.
 18. UNDP (1995). Human Development Report 1995. Available at: http://hdr.undp.org/en/global-reports. Accessed 28 February 2016.
 19. UNDP (2010). Human Development Report 2010. The Real Wealth of Nations: Pathways to Human Development. Available at: http://hdr.undp.org/en/global-reports. Accessed 28 February 2016.
 20. UNDP (2011). Human Development Report 2011. Sustainability and Equity: A better future for all. Available at: http://hdr.undp.org/en/global-reports. Accessed 28 February 2016.
 21. UNDP (2013). Human Development Report 2013. The rise of the South: Human progress in a diverse World. Available at: http://hdr.undp.org/en/global-reports. Accessed 28 February 2016.
 22. UNDP (2014). Human Development Report 2014. Sustaining Human Progress: Reducing vulnerabilities and building resilience. Available at: http://hdr.undp.org/en/global-reports. Accessed 28 February 2016.
 23. UNDP (2015). Human Development Report 2015. Work for human development. Available at: http://hdr.undp.org/en/global-reports. Accessed 28 February 2016
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8319
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu