BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borkowski Przemysław (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Preferencje młodych użytkowników transportu miejskiego w zakresie ICT
Preferences of Young Transport Users in Relation to ICT
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 21-31, rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Aplikacje mobilne, Młodzież, Transport miejski, Komunikacja miejska, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Mobile applications, Youth, City transport, Municipal transport, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest ocena uwarunkowań wprowadzania technologii ICT (ang. Information and Communication Technologies) adresowanych do grupy młodych użytkowników transportu miejskiego. Charakterystyczną cechą tej grupy jest widoczna duża akceptacja dla nowych technologii, a także umiejętność sprawnego posługiwania się platformami technicznymi, za pomocą których rozwiązania ICT udostępniane są na rynku. Reakcje tej grupy klientów transportu na rozważane innowacje zbadane zostały metodą kwestionariuszową. Uzyskane dane pokazują zarówno skalę akceptacji różnych aplikacji ICT, jak i ocenę ich przydatności. Pozwala to na sformułowanie wniosków w zakresie planowania miejskich systemów transportowych i optymalizacji ich działania, a także testowania, czy wprowadzanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań (takich jak ICT) może spowodować migrację użytkowników z segmentu indywidualnego transportu prywatnego do segmentu zbiorowego transportu publicznego.(abstrakt oryginalny)

The paper deals with the problem of young users attitudes towards ICTs used in city transport. It reports the results of the survey conducted within this group of users offering insight into acceptance, willingness to pay and possibility for modal shift from individual transport to public transport. The results are basis for conclusions useful for operators and transport providers for designing and organizing modern transport system.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Accessibility Analysis and Transport Planning. Challenges for Europe and North America, eds. K.T. Geurs, K.J. Krizek, A. Reggiani, Elgar, Cheltenham 2012
  2. Banister D., Stead D., Impact of information and communications technology on transport, "Transport Reviews" 2004, vol. 24, issue 5
  3. Bąk M., Borkowski P., Applicability of ICT solutions in passenger transport - case studies from different European backgrounds, "Transport" 2015, vol. 30, issue 3
  4. Borkowski R, Burnewicz J., Bąk M., Pawłowska B., Uwarunkowania rozwoju multimodalnych planerów podroży i transportowych usług informacyjnych w Polsce, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2013
  5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu (Dz. U. L207 z 6.08.2010)
  6. Enei R., The potential role of ICT in favouring a seamless co-modal transport system, Deliverable 3.1 of COMPASS, Co-funded by FP7. TRI, Edinburgh Napier University, Edinburgh 2012
  7. Lusoli W, Miltgen C., Young People and Emerging Digital Services. An Exploratory Survey on Motivations, Perceptions and Acceptance of Risks, European Commission Joint Research Centre Institute for Prospective Technological Studies, Luxembourg 2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu