BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pukała Ryszard (The Bronisław Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jarosław, Poland), Vnukova Natalia (Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine), Achkasova Svitlana (Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Ukraine)
Tytuł
Identification of the Priority Instruments Affecting Regulations on the Development of Insurance in the Framework of International Requirements
Identyfikacja priorytetowych instrumentów wpływających na skutki regulacyjne w zakresie rozwoju ubezpieczeń w świetle wymogów międzynarodowych
Źródło
Rozprawy Ubezpieczeniowe, 2017, nr 1(23), s. 28-40, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Rynek ubezpieczeniowy, Nadzór ubezpieczeniowy
Insurances, Insurance market, Insurance supervision
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G22, G28
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostały przedstawione aspekty rozwoju międzynarodowych doświadczeń w zakresie regulacji rynków ubezpieczeniowych w różnych krajach, bazujące na rekomendacjach Międzynarodowego Stowarzyszenia Nadzorów Ubezpieczeniowych (IAIS) oraz dyrektywach Unii Europejskiej. Została przedstawiona rola systemu własnej oceny ryzyka i wypłacalności (Own Risk and Solvency Assessment, ORSA) zakładów ubezpieczeń w obszarze rozwoju ubezpieczeń, która jest jednym z ważniejszych elementów Dyrektywy 2009/138/ЕС Parlamentu Europejskiego oraz Rady ds. wdrożenia i realizacji działalności w zakresie ubezpieczeń i reasekuracji (Solvency II). Na podstawie zastosowanej metody analizy hierarchii zostały określone priorytety wpływu regulacji Solvency II na rozwój ubezpieczeń (na przykładzie Ukrainy), co pokazało aktualność wprowadzenia regulacji i nadzoru w ubezpieczeniach w zakresie oceny ryzyk oraz wypłacalności zakładów ubezpieczeń. (abstrakt oryginalny)

The article identified features of the international regulation of insurance development in different countries based on the recommendations of the International Association of Insurance Supervisory (IAIS) and the Directives of the European Union (EU). In the article the role of the system of own risk assessment and solvency (Own Risk and Solvency Assessment, ORSA) of insurance companies for the development of insurance is established, as it has become the main concept of the Directive 2009/138 /EU of the European Parliament and the Council on the introduction and implementation of the activities of insurance and reinsurance (Solvency II). On the basis of the hierarchy analysis method there are set priorities of the regulatory impact of Solvency II on the insurance development (illustrated with an example of Ukraine), which proved to be relevant regarding implementation of regulation and supervision in the insurance by risk assessment and solvency of insurance companies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Achkasova S. A., 2015, The governmental regulation of the insurance market in the European integration processes, "Economic Annals-XXI", 7-8(2), pp. 49-52.
 2. 2009, Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (recast), http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:335:0001:0155:-en:PDF, (access: 30th June 2016).
 3. 2015, Association Agreement between Ukraine, on one hand, and the European Union, European Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand [Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та європейським союзом, європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони], http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_011, (in Ukrainian), (access: 30th June 2016).
 4. 2015, On Amendments to the Law of Ukraine 'On Insurance' Ukrainian draft law [Про внесення змін до Закону України «Про страхування»: проект Закону України], http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53637, (in Ukrainian), (access: 30th June 2016).
 5. AON Polska Sp. z o.o., 2011, Badanie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce - Raport AON Polska 2011/2012, p. 18.
 6. Bezruchko Ur. V., Pacurija N. B., Belova O. A., 2007, Rights insurance and retail financial services in the European Union and Ukraine: comparative legal analysis [Правове регулювання страхування та роздрібних фінансових послуг в Європейському Союзі та в Україні: порівняльно-правовий аналіз], Center of educational literature, p. 196, (in Ukrainian).
 7. Blanchard R., 2012, The Latest on ORSA, "The Actuarial Review", http://www.casact.org/newsletter/index.cfm?fa=viewart&id=6406, (access: 30th June 2016).
 8. CEIOPS, 2010, CEIOPS' Advice for Level 2 Implementing Measures on Solvency II: SCR Standard Formula Calibration of Non-life Underwriting Risk, https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/consultations/consultationpapers/-CP71/CEIOPS-DOC-67- 10_L2_Advice_Non_Life_Underwriting_Risk.pdf, (access: 30th June 2016).
 9. EIOPA, 2016, Solvency II, https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/insurance/solvency-ii, (access: 30th June 2016).
 10. EUOPA, 2011, Calibration of the Premium and Reserve Risk Factors in the Standard Formula of Solvency II: Report of the Joint Working Group on Non-Life and Health NSLT, https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/Press-Room/releases/EIOPA-11-163-AReport_JWG_on_NL_and_Health_non-SLT_Calibration.pdf, (access: 30th June 2016).
 11. Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology, http://www.iaisweb.org/Insurance-Core-Principles-material-adopted-in-2011-795, (access: 30th June 2016).
 12. International Association of Insurance Supervisors, Insurance Core Principles and Methodology, http://www.iaisweb.org/__temp/ Insurance_core_principles_and_methodology.pdf,(access: 30th June 2016).
 13. Kwon W. Jean, Manton Edwin A. G., 2015, Insurer Resolution Processes and Supervision of Insurance and Non-Traditional and Non-Insurance (NTNI) Activities, http://www.internationalinsurance.org/-files/TC/PDF/InsurerResolutionsW_Jean_-Kwon2015_6_10Final.docx.pdf, (access: 30th June 2016).
 14. Liamiec V. I., Teviashev A. D., 2004, System Analysis: Introductory Course [Системный анализ: Вводный курс], Kharkiv National University of Radio Electronics, p. 448, (in Russian).
 15. NAIC, 2013, Оwn Risk and Solvency Assessment (ORSA) Guidance Manual, http://www.naic.org/documents/com mittees_e_orsa_wg_related_docs_guidance_manual_2013.pdf, (access: 30th June 2016).
 16. NAIC, 2016, Own Risk and Solvency Assessment (ORSA), http://www.naic.org/cipr_topics/topic_own_risk_solvency_assessment.htm, (access: 30th June 2016).
 17. OTCfin, 2013, Solvency II - Solvency Capital Requirement, http://www.otcfin.com/documents/OTCFin_SCR_Reports.pdf, (access: 30th June 2016).
 18. Pukała R., 2016, Financial support of insurance companies by Directive EU Solvency II [Фінансове забезпечення розвитку страхових компаній за директивою ЄС Solvency II], "Economics of development", 2, pp. 49-53, (in Ukrainian).
 19. Reverchuk S. K., Yavorska T. V., 2009, Features of legal regulation of insurance business in Ukraine and the countries of EU [Особливості правового регулювання страхового бізнесу в Україні та країнах ЄС], "Scientific Bulletin of National Forestry University of Ukraine", 19.9, pp. 216-222, (in Ukrainian).
 20. Vnukova N. M., Achkasova S. A., Skorik I. V., 2013, Adaptation the Solvency II requirements to the operating conditions of the insurance market of Ukraine [Адаптація вимог Solvency ІІ до умов функціонування страхового ринку України], "Finance Ukraine", 9, pp. 76-82, (in Ukrainian).
 21. Willis Tower Watson, 2012, Internal capital adequacy assessment process: Engaging the business, https://www.towerswatson.com/en-AU/Insights/IC-Types/Survey-Research-Results/2012/08/Internal-capital-adequacy-assessment-process-engaging-the-business,(access: 30th June 2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-3641
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu