BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majewska Ewa M.
Tytuł
Rodzaje rzeczownikowych złożeń determinatywnych w niemieckim słownictwie medycznym z artykułów austriackiego czasopisma fachowego
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce, 2016, s. 56-67, bibliogr.19 poz.
Słowa kluczowe
Medycyna, Terminologia specjalistyczna
Medicine, Terminology
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Rola medycyny polega na tym, żeby diagnozować i leczyć choroby, a także im zapobiegać. Niemieckie słownictwo medyczne jest podporządkowane tym celom, dlatego staje się ono bardzo zróżnicowane pod względem semantycznym. Słownictwo to zawiera, oprócz terminów anatomicznych, także nazwy chorób, syndromów, symptomów, badań diagnostycznych, metod leczenia, narzędzi lekarskich, procesów fizjologicznych, operacji i zabiegów, środków farmakologicznych i in. Każdy dział medycyny posiada charakterystyczne słownictwo fachowe, którym się posługuje, jednocześnie korzystając z niemieckiej leksyki ogólnej. Słownictwo medyczne jest również zróżnicowane pod względem słowotwórczym. Oprócz licznych zapożyczeń z łaciny czy greki, zawiera ono m.in. leksemy pochodzenia angielskiego. Terminów medycznych ciągle przybywa, ponieważ pojawiają się nowe choroby. Są opracowywane kolejne sposoby ich diagnozowania i leczenia, co wymaga wprowadzenia nowych nazw, które często przybierają formę skrótowców lub są tworzone od nazw własnych. Najczęściej występującym typem słowotwórczym w obrębie rzeczowników są złożenia, a w szczególności złożenia determinatywne. Korpus badawczy zanalizowany w niniejszym artykule został zaczerpnięty z austriackiego czasopisma medycznego "Arztewoche". Na podstawie zebranego materiału językowego wyszczególniono rodzaje typów słowotwórczych charakterystycznych dla rzeczownikowych złożeń determinatywnych w niemieckim słownictwie medycznym (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Caspar W.: Medizinische Terminologie. Lehr- und Arbeitsbuch. Thieme, Stuttgart 2007
 2. Czochralski J.: Gramatyka niemiecka dla Polaków. Wiedza Powszechna, Warszawa 1990
 3. Donalies E.: Die Wortbilchmgdes Deutschen. Ein Uberblick. Narr, Tiibingen 2002.
 4. Duden. Deutsches Universal Worterbuch A-Z. Red. G. Drozdowski, et al. Dudenverlag, Mannheim 1989.
 5. Duden. Worterbuch medizinischer Fachbegriffe. Duden redaktion. Dudenverlag, Mannheim 2007.
 6. Filipec J.: Zur Spezifik des spezialsprachlichen Wortschatzes gegeniiber dem allge- meinen Wortschatz. "Deutsch ais Fremdsprache" 1969
 7. Fleischer W., Barz I.: Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. Niemeyer, Tiibingen 1999.
 8. Fluck H.-R.: Fachsprachen. Einfiihrung undBib/iographie. Francke, Miinchen, 1976.
 9. Hoffmann L.: Kommunikationsmitte1 Fachsprache. Eine Einfiihrung. Akademie-Verlag, Berlin 1976.
 10. Kempcke G.: Probleme der Beschreibung einsprachlicher Lexik im aUgemeinen ein- sprachlichen Worterbuch. W: Wórterbiicher. Dictionaries. Dictionnaires. Ein in- ternationa/es Handbuch zur Lexikographie. An international Encyclopedia of Lexi- cology. Encyclopedie internationale de lexicographie I-III. Handbiicher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. Hrsg. F.J. Hausmann et al. De Gruyter, Berlin -New York 1990
 11. Kuhtz S.: Phraseoiogie und Formulierungsmuster in medizinischen Texten. Narr, Tiibin- gen 2007.
 12. Lippert H.: Sprachliche Mittel in der Kommunikation im Bereich der Medizin. W: Fachsprachen und Gemeinsprache. Jahrbuch 1978 des Instituts fur deutsche Sprache. Hrsg. W. Mentrup. Schwann, Dusseldorf 1979
 13. Lohde М.: Wortbildung des modernen Deutschen. Ein Lehr- und Ubungsbuch. Narr, Tiibingen 2006.
 14. Roelcke Т.: Fachsprachen. Erich Schmidt Verlag, Berlin 1999.
 15. Ruff P.W.: Einfiihrung in den Gebrauch der medizinischen Fachsprache. LAU-Verlag GmbH, Reinbeck, Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney 2001
 16. Seibicke W.: Fachsprache und Gemeinsprache. W: "Muttersprache" 1959
 17. Wellmann H.: Die Wortbildung. W: Duden. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. T. 4. Hrsg. G. Drosdowski etal. Dudenverlag, Mannheim -Leipzig-Wien -Ziirich 1995
 18. Wiese I.: Die neuere Fachsprache der Medizin seit der Mitte des 19. Jahrhunderts unter besonderer Berucksichtigung der Inneren Medizin. W: Fachsprachen. Ein internationale Handbuch zur Fachsprachenforschung und Terminologiewissenschaft. Т. 1. Hrsg. L. Hoffmann, H. Kalverkamper, H.E. Wiegand. De Gruyter, Berlin-New York 1998
 19. Wiese I.: Zur Leistung der Benennungen mit Eigennamenkonstituenten in der deutschen medizinischen Fachsprache. "Linguistische Studien" 1985, nr A 129/1
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu