BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bylinko Leszek
Tytuł
Koncepcja i narzędzia zarządzania popytem na transport w obszarach miejskich
The Concept and Tools for City Transport Demand Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, 2017, nr 62, s. 33-41, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Wyzwania rozwoju transportu. Ujęcie gałęziowe
Słowa kluczowe
Infrastruktura transportu, System transportowy, Transport miejski, Strefy podmiejskie, Usługi transportowe
Transport infrastructure, Transport system, City transport, Suburban areas, Transport services
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Szczecin
Szczecin
Abstrakt
W artykule zaprezentowano koncepcję zarządzania popytem na transport w obszarach miejskich. Autor przedstawił źródło problemów związanych z transportochłonnością miast, a także wskazał dobre praktyki skutecznie ograniczające zapotrzebowanie na miejskie przewozy. Zwrócił również uwagę na to, że dotychczasowa polityka w tym zakresie często powoduje suburbanizację.(abstrakt oryginalny)

This article presents the concept of transport demand management (TDM) in urban areas. The author presents the source of urban transport intensity problems and also shows good practices that effectively reduce transport demanding in cities. The paper also indicates that the current urban policy often results in suburbanization.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ahrens G., M. Schöne M., Integrated Transport Planning leads to Mobility Management Visions for Cross-Border Co-operation, ECOMM 2006, conference paper, Groningen, May 2006
 2. Bylinko L., Zarządzanie infrastrukturą transportową miasta, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2015
 3. Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001
 4. Domański R., Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, PWE, Warszawa 1993
 5. Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007
 6. Jackiewicz J., Czech P, Barcik J., Polityka transportowa na przykładzie aglomeracji śląskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Transport" 2010, z. 69
 7. Jałowiecki B., Szczepański M., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002
 8. Koźlak A., Kierunki zmian w planowaniu rozwoju transportu w miastach jako efekt dążenia do zrównoważonego rozwoju, "Transport Miejski i Regionalny" 2009, nr 7-8
 9. Liberadzki B., Transport: popyt - podaż - równowaga, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie, Warszawa 1998
 10. Piontek B., Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 11. Ratajczyk S., Program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi »Mieszkanie dla Młodych«, "Finansowanie Nieruchomości" 2014, nr 39
 12. Schwaab J.A., Thilmann S., Economic Instruments for Sustainable Road Transport - an Overview for Policy Makers in Developing Countries, Eschborn 2001, http://www.gtz.de/de/doku- mente/en-gtz-2001-economic-instruments.pdf
 13. Szołtysek J., Podstawy logistyki miejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009
 14. Winters PL., Transportation demand management, "Transportation in the New Millennium", 2000, http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/millennium/00123.pdf
 15. Winters PL., Hillsman E.L., Lee C., Georggi N.L., Incorporating Assumptions for TDM Impacts in a Regional Travel Demand Model, Final Report, Washington State Department of Transportation, Washington 2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4821
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu