BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołuszka Agnieszka (Cracow University of Economics, Poland), Gollinger-Tarajko Marta (Cracow University of Economics, Poland / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Tytuł
Local Sustainable Development Activities Through the Example of the Sucha Beskidzka District
Działania lokalne w realizacji zrównoważonego rozwoju na przykładzie powiatu suskiego
Źródło
Economic and Environmental Studies, 2016, nr 4, s. 577-590, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Jakość życia, Odnawialne źródła energii
Sustainable development, Quality of life, Renewable energy sources
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Powiat suski
Abstrakt
Przedstawiony powiat suski położony w województwie małopolskim jest przykładem realizacji różnorodnych projektów służących mieszkańcom: montaż kolektorów słonecznych, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz budowa nowoczesnej sortowni śmieci, a także inicjatyw na rzecz ochrony walorów przyrodniczych regionu i promowania "małej ojczyzny". Celem artykułu było zaprezentowanie w jaki sposób na szczeblach lokalnych można realizować cele zrównoważonego rozwoju osiągając efekty ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Analiza finansowo-ekonomiczna i efektów ekologicznych zrealizowanych projektów pozwala na stwierdzenie, że podejmowane przez powiat działania niewątpliwie wpłynęły na poprawę jakości życia ludności zamieszkującej powiat. Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza atmosferycznego sprzyja zarówno zdrowiu mieszkańców jak i ochronie obszarów cennych przyrodniczo występujących na terenie powiatu: m. in. obszar Natura 2000 obejmujący Babiogórski Park Narodowy. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to oszczędność kosztów ogrzewania oraz zmniejszenie zużycia energii. Działania te miały również wymiar społeczny. Po wprowadzeniu programów niewątpliwie zwiększyła się również świadomość ekologiczna miejscowej ludności - potrzeba dbałości o najbliższe środowisko naturalne oraz poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców powiatu. (abstrakt oryginalny)

The presented Sucha Beskidzka district situated in the małopolskie voivodeship (province) is an example of many different projects implemented for the benefit of inhabitants: installation of solar collectors, thermal modernization of public facilities, construction of modern waste screening plant as well as initiatives for natural values protection and promoting "small homeland". The aim of this paper is to present how the sustainable development goals can be achieved at local level bringing ecological, economic and social effects. A financial and economic analysis and environmental effects of completed projects lead to conclusions the activities implemented by the district undoubtedly improved the quality of life in the local community. Reducing emissions of harmful substances into the air fosters both population health and preservation of valuable natural areas in the district such as the Natura 2000 area covering the Babia Góra National Park. The use of renewable energy sources brings not only reduced heating costs but also lowered energy consumption. These activities had also a social dimension. The implementation of the programs undoubtedly increased ecological awareness among local community - the need to take care of the nearesr environment and the sense of regional identity among citizens. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bogota, A. et al. (2010) Zasoby naturalne i zrównoważony rozwój. Wrocław: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
 2. Charakterystyka ludności powiatu suskiego (2015). Available at: http://www.polskawliczbach.pl/powiat_suski#ixzz4Pw0NoQcF. Accessed 16 December 2015.
 3. Ignatowicz, G. (2015) Realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w polityce ekologicznej Polski po konferencjach w Rio de Janeiro w 1992 oraz 2012 roku. Białostockie Studia Prawnicze 18: 223-236. Temida 2.
 4. Listwana, R. et al. (2002). Raport o stanie środowiska w powiecie suskim (1998-2001). Starostwo powiatowe w Suchej Beskidzkiej.
 5. Leśniakiewicz, M. (2015). Babia Góra i okolice. Przewodnik po obszarze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich.
 6. Łabaja, M. (2009). Zrównoważona Turystyka na obszarze podbabiogórza. Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w S. B.
 7. Pająk, B. et al. (2015). Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2014 roku zgodnie z w art. 89 ustawy - Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE. Kraków: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie.
 8. Modernizacja Rejonowej Sortowni i Składowiska Odpadów Komunalnych w Suchej Beskidzkiej (2015). Available at: http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/9200038,modernizacja-rejonowej-sortowni-i-skladowiskaodpadow-komunalnych-w-suchej-beskidzkiej,id,t.html. Accessed 4 March 2016.
 9. Ptaszycka-Jackowska, D. et al. (2002). Światy Babiej Góry, Babiogórski Park Narodowy wydawnictwo Grafikon.
 10. Skorut E. et al. (2008). Analiza ekonomiczno-ekologiczna dla programu zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000 powiatu suskiego. Solarsystem Sc.
 11. Starostwo powiatowe w Suchej Beskidzkiej (2015). Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000 powiatu suskiego. Available at: http://powiatsuski.pl/solary-w-powiecie/151-programzwiekszania-odn-zr-energ. Accessed 15 November 2015.
 12. Starostwo powiatowe w Suchej Beskidzkiej (2015). Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000 powiatu suskiego. Darczyńcy projektu. Available at: http://solary.powiatsuski.pl/o-projekcie/darczyncy/. Accessed 15 November 2015.
 13. Starostwo powiatowe w Suchej Beskidzkiej (2015). Program zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów NATURA 2000 powiatu suskiego. Wpływ na środowisko. Available at: http://solary.powiatsuski.pl/o-projekcie/wplyw-na-srodowisko/. Accessed 15 November 2015.
 14. Starostwo powiatowe w Suchej Beskidzkiej (2015). Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Available at: http://powiatsuski.pl/termo. Accessed 12 November 2015.
 15. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2013, poz.1232 z późn. zm.)
 16. Urząd Statystyczny w Krakowie (2015). Statystyczne vademecum samorządowca. Available at: http://krakow.stat.gov.pl/vademecum/vademecum_malopolskie/portrety_powiatow/powiat_suski.pdf. Accessed 1 December 2015.
 17. World Commission on Environment and Development (1987). Our Common Future. Oxford: Oxford University Press.
 18. Wydział Ochrony Środowiska Powiatu Suskiego (2015). Analiza finansowo-ekologiczna.
 19. Wydział Ochrony Środowiska Powiatu Suskiego (2010). Analiza finansowo-ekonomiczna programu zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy jakości powietrza w obrębie obszarów Natura 2000 powiatu suskiego. Solarsystem Sc.
 20. Związek gmin dorzecza górnej Skawy (2015). Modernizacja rejonowej sortowni i składowiska odpadów komunalnych w Suchej Beskidzkiej. Available at: http://zgdgs.pl/projekt. Accessed 16 December 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-8319
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu