BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowski Jakub (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zastosowanie metod badań operacyjnych w ocenie efektywności mechanizmów selekcji w organizacjach charytatywnych
Assessing Selection Mechanisms in Charity Organizations Using Operational Research Methods
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2017, vol. 64, z. 2, s. 213-224, rys., bibliogr. s. 223-224
Statistical Review
Słowa kluczowe
Programowanie liniowe, Efektywność organizacji, Organizacja, Filantropia
Linear programming, Organisation effectiveness, Organisation, Philanthropy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule badana jest ekonomiczna efektywność działań mających na celu weryfikację potencjalnych beneficjentów programów charytatywnych. Taka weryfikacja ma na celu ograniczenie liczby osób otrzymujących pomoc charytatywną, które nie spełniają kryteriów jej przyznania. Jednocześnie, wiąże się ona z kosztami ponoszonymi przez organizatora programu. W artykule zaproponowano model teoretyczny opisujący to zjawisko. Do przeprowadzania analizy modelu wykorzystano metody optymalizacyjne oraz symulacyjne. Wynika z niej, że w zależności od parametrów programu charytatywnego optymalna może być jedna z trzech decyzji: przyznanie pomocy bez wprowadzania weryfikacji, przyznawanie pomocy po uprzedniej weryfikacji lub przeznaczenie środków pomocowych na inny cel. Optymalność rozwiązania zależy od charakterystyk programu, takich jak średnia kwota pomocy, średni koszt weryfikacji oraz odsetek osób potrzebujących spełniających założenia programu. W zależności od tych zmiennych organizacja charytatywna powinna podjąć decyzję o ewentualnym wprowadzeniu weryfikacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to assess efficiency of verification policies used in charity organizations. Verification policy can be introduced to ensure that aid is granted only to people who are eligible for it. However, it bears costs for the program's organizers. The paper provides a theoretical model assessing economic efficiency of verification policy using optimization and simulation methods. Depending on characteristics of the program one of three decisions might be optimal: granting aid without verification, granting aid only to positively verified people or not granting aid at all. Therefore, in order to make a decision about introducing verification policy charity organization should analyze parameters of the program such as: average amount of aid, average cost of verification and percentage of people eligible to obtain help in the program. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ariely D., Bracha A., Meier S., (2009), Doing Good or Doing Well? Image Motivation and Monetary Incentives in Behaving Prosocially, The American Economic Review, 99 (1), 544-555.
 2. Berger J. O., (1985), Statistical Decision Theory and Bayesian Analysis, Springer Science & Business Media.
 3. Bougheas S., Dasgupta I., Morrissey O., (2007), Tough Love or Unconditional Charity?, Oxford Economic Papers, 59 (4), 561-582.
 4. Clotfelter C. T., (1980), Tax Incentives and Charitable Giving: Evidence From a Panel of Taxpayers, Journal of Public Economics, 13 (3), 319-340.
 5. Cornia G. A., Stewart F., (1993), Two Errors of Targeting, Journal of International Development, 5 (5), 459-496.
 6. Das J., Do Q. T., Özler B., (2005), Reassessing Conditional Cash Transfer Programs, The World Bank Research Observer, 20 (1), 57-80.
 7. Dasgupta I., Kanbur R., (2005), Community and Anti-Poverty Targeting, The Journal of Economic Inequality, 3 (3), 281-302.
 8. Dynarski S. M., Scott-Clayton J. E., (2006), The Cost of Complexity in Federal Student Aid: Lessons from Optimal Tax Theory and Behavioral Economics, National Bureau of Economic Research, 59, 319-356.
 9. GUS (2016), Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 roku, http://stat.gov.pl/ obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/zatrudnienie-i-wy nagrodzenia-w-gospodarce-narodowej-w-2015-roku,1,21.html, data dostępu: 14/11/2016.
 10. Haveman R. H., Bershadker A., (1998), The "Inability to Be Self-Reliant" as an Indicator of Poverty: Trends in the United States, 1975-1995, University of Wisconsin--Madison, Institute for Research on Poverty, 47, 335-60.
 11. Kahneman D., Tversky A., (1979), Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, Econometrica, Journal of the Econometric Society, 47, 263-291.
 12. Morrissey O., (2006), Fungibility, Prior Actions, and Eligibility for Budget Support, Budget Support as More Effective Aid, 333-350.
 13. Perry B., (2002), The Mismatch Between Income Measures and Direct Outcome Measures of Poverty, Social Policy Journal of New Zealand, 19, 101-127.
 14. Stowarzyszenie WIOSNA (2015), Raport o polskiej biedzie, http://www.szlachetnapaczka.pl/upload/rob2015/ raport_o_biedzie.pdf, data dostępu: 14/11/2016.
 15. van Iwaarden J., van der Wiele T., Williams R., & Moxham C., (2009), Charities: How Important is Performance to Donors?, International Journal of Quality & Reliability Management, 26 (1), 5-22.
 16. Wright K., (2001), Generosity vs. Altruism: Philanthropy and Charity in the United States and United Kingdom, Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 12 (4), 399-416.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu