BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalak Dorota (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Analiza porównawcza ubezpieczenia na wypadek ciężkich chorób w ofercie ubezpieczycieli krajowych
Comparative Analysis of Critical Illness Insurance in the Offer of Domestic Insurers
Źródło
Rozprawy Ubezpieczeniowe, 2017, nr 1(23), s. 63-76, tab., bibliogr. 24 poz.
Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia, Zasiłki chorobowe, Benchmarking
Insurances, Sick benefits, Benchmarking
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G1
streszcz., summ.
Abstrakt
Zgodnie z raportem Polskiej Izby Ubezpieczeń, w strukturze składki przypisanej brutto według grup w dziale I (ubezpieczenia na życie), ubezpieczenia na wypadek wypadków i chorób w okresie od 2005 do 2015 zajmują trzecią pozycję (na pięć) i od 2014 r. ich udział rośnie. Zadaniem niniejszego artykułu jest porównanie zyskującego na popularności produktu towarzystw ubezpieczeniowych, jakim jest ubezpieczenie od ciężkich chorób. W tym celu przeprowadzono badanie porównawcze (benchmarking) wśród dziesięciu polskich towarzystw ubezpieczeniowych. Wynika z niego, że ubezpieczenia na wypadek ciężkiego zachorowania, zarówno w swym zakresie, jak i w swoich warunkach, znacznie się od siebie różnią. Duże wątpliwości budzi definiowanie zakresu ubezpieczeń od ciężkich chorób. Mimo, że definicje umowne są zazwyczaj postrzegane przez klientów jako zapisy porządkujące i drugorzędne, to właśnie ich regulacja często okazuje się istotna dla określenia zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego też niezbędne jest, aby ich treść była wnikliwie oceniana i poddawana kontroli, a nawet konsultowana z lekarzem. (abstrakt oryginalny)

Based on the report of the Polish Chamber of Insurance, within the structure of gross written premium according to section I (life insurance), insurance against accidents and diseases in the period from 2005-2015 ranks third (out of five), and since 2014 its share is growing. The purpose of the article is to compare the insurance product named critical illness insurance. To achieve that aim a benchmarking study was performed among ten Polish insurance companies. As the comparative research of critical illness insurance policies indicated, the scope and the conditions of offers differ from one another. Extensive doubts are raised concerning the definition of critical illness insurance's scope, even though the contractual definitions are generally perceived by customers as ordering provisions of secondary importance, it is their regulation that often turns out to be crucial for determining the scope of insurance cover provided. Therefore, it is essential that their content is carefully evaluated and controlled, or even consulted with a doctor. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aegon, 2016, OWU na wypadek poważnego zachorowania ubezpieczonego, 1.01.2016.
 2. Allianz, 2016, OWU Warunki umowy dodatkowej - poważne zachorowania, 1.01.2016.
 3. Aviva, 2016, OWU dodatkowej umowy ubezpieczenia w razie poważnego zachorowania, 1.05.2016.
 4. Bogan C. E., English M. J., 2010, Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 5. Borowiecki R., Kwieciński M. (red.), 2003, Monitorowanie otoczenia: przepływ i bezpieczeństwo informacji. W stronę inteligencji przedsiębiorstwa, Zakamycze, Kraków.
 6. Concordia, 2016, Ogólne warunki ubezpieczenia stosowanie do umów ubezpieczenia indywidualnego na życie oferta Życie plus, 26.02.2016.
 7. Gadomska-Orłowska A., 2011, Ustawowe ograniczenia w tworzeniu definicji umownych, "Monitor Ubezpieczeniowy" nr 46/2011.
 8. GUS, 2015, Rocznik demograficzny 2015, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 9. Macif, 2009, OWU dodatkowego na wypadek poważnego zachorowania, 12.02.2009.
 10. Macif, 2013, OWU na życie "Acti Ochrona", 17.12.2013.
 11. Metlife, 2016, OWU Szlachetne zdrowie - ubezpieczenie od groźnych chorób, 1.01.2016.
 12. Nationale Nederlanden, 2015a, OWU umowy dodatkowej na wypadek poważnego zachorowania bez nowotworów, 26.10.2015.
 13. Nationale Nederlanden, 2015b, OWU umowy dodatkowej na wypadek nowotworu: Ona, On, 26.10.2015.
 14. Nationale Nederlanden, 2015c, OWU na życie Ochrona jutra, 2.11.2015.
 15. Nationale Nederlanden, 2016, OWU umowy dodatkowej dotyczącej poważnego zachorowania, 1.01.2016.
 16. Prudential, 2016a, OWU ubezpieczenia dodatkowego kompleksowej ochrony na wypadek poważnego zachorowania, 1.01.2016.
 17. Prudential, 2016b, OWU Komfort życia, 1.01.2016.
 18. PZU, OWU indywidualnego ubezpieczenia na wypadek nowotworu i innych ciężkich chorób, 1.09.2014.
 19. Polska Izba Ubezpieczeń, 2015, Raport roczny 2015, Warszawa, https://www.piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Raport%20roczny%202015/Raport%20Roczny%20Polskiej%20Izby%20Ubezpiecze%C5%84%20za%20rok%202015.pdf, (dostęp: 12.05.2017).
 20. Szczepańska M., 2008, Ubezpieczenia na życie: aspekty prawne, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 21. Warta, 2016, Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie - "Warta sposób na raka", 8.11.2016,
 22. Więckowska B., 2006, Prywatne ubezpieczenia chorobowe w Polsce, Część 1, Nieodszkodowawcze ubezpieczenia chorobowe, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" nr 3-4.
 23. Wojciechowska U., Didkowska J., 2009, Zachorowania i zgony na nowotwory złośliwe w Polsce. Krajowy Rejestr Nowotworów, Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, http://onkologia.org.pl/raporty, (dostęp: 24.01.2017).
 24. Woźnicki J., 2008, Benchmarking w systemie szkolnictwa wyższego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-3641
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu