BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostasiewicz Walenty (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ekosocjonomia: nauka o gospodarowaniu
Ecosocionomics: a Science of Economy
Źródło
Śląski Przegląd Statystyczny, 2017, nr 15 (21), s. 233-250, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Silesian Statistical Review
Słowa kluczowe
Statystyka, Gospodarka
Statistics, Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarka ludzka będąca jedną z najważniejszych instytucji społecznych stanowi tylko część gospodarki przyrodniczej. Arystotelesowskie rozumienie gospodarki jako systemu czynności zapewniających dobre życie członkom domostwa rodzinnego już w XVII wieku zostało metaforycznie rozszerzone na mikrokosmos (pojedyncze zwierzę) i na makrokosmos (cała przyroda, całe środowisko naturalne). Niezależnie od takiego jednolitego, organicystycznego ujęcia wiedza naukowa o trzech podstawowych systemach (gospodarka, społeczeństwo i środowisko naturalne) formułowana jest przy użyciu bardzo różnych pojęć. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja sposobu i korzyści ujmowania całości procesów produkcyjnych z wykorzystaniem biologicznych pojęć metabolizmu, które w przypadku systemów społecznych nazywa się metabolizmem społecznym lub gospodarczym.(abstrakt oryginalny)

Human economy, as one of the most important social institutions, makes a part of the economy of nature. Nonetheless bodies of knowledge about these three systems: economic, social and ecological, are based on drastically different concepts. This article presents a way for reconciliation of all the three sciences by using unified conceptual framework of nature's economy. It turns out that purely biological concept of metabolism can be extended to encompass human societies and their institutions. The extended concept has been referred to as a social metabolism. This paper contains some basic examples show-ing the way how social metabolism can be quantified in terms of energetic and material flows. This can be used for classifying societies according to their metabolic profiles.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baumert K., Herzog T., Pershing J., 2005, Navigating the Numbers. Greenhouse Gas Data and International Climate Policy, World Resources Institute.
 2. Chang Ha-Joon, 2013, 23 rzeczy, których nie mówią ci o kapitalizmie, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa.
 3. Egerton F., 2001, A history of the ecological sciences: Early Greek origins, Bulletin of the Ecological Society of America, 82, s. 93-97.
 4. Ewing B., Moore D., Goldfinger S., Oursler A., Reed A., Wackernagel M., 2010, The Ecological Footprint Atlas 2010, Global Footprint Network, Oakland.
 5. Fiedor B., 2016, Ekonomia a piękno - kilka refleksji, [w:] Czaja S., Graczyk A., Ekono-mia i środowisko, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 108-121.
 6. Fiedor B., Kociszewski K. (red.), 2010, Ekonomia rozwoju, Wyd. UE, Wrocław.
 7. Field Ch.B., Behrenfeld M.J., Randerson J.T., Falkowski P., 1998, Primary production of the biosphere: integrating terrestial and oceanic components, Science, vol. 281, s. 237-244.
 8. Fromm E., 1999, Mieć czy być ?, REBIS, Poznań.
 9. Gorazda M., 2014, Filozofia ekonomii, Copernicus Center, Kraków.
 10. Haberl H., Erb K.-H., Krausmann F., Gaube V., Gingrich S., Plutzar C., 2010, Quantifica-tion of the intensity of global human use of ecosystems for biomass production, Background note to WDR, http://siteresources.worlbank.org.
 11. Haberl H., 2006, The global socioeconomic energetic metabolism as a sustainability problem, Energy - The International Journal, 31(1), s.. 87-99.
 12. Kasztelewicz Z., Klich J., 2008, Zasoby i wydobycie węgla brunatnego i kamiennego oraz ich udział w krajowym bilansie paliw i produkcji energii elektrycznej, [w:] Kotarba M.J. (red.), Przemiany środowiska naturalnego a rozwój zrównoważony, Wydawnictwo TBPŚ GEOSFERA, Kraków, s. 97-110.
 13. Kitchen Ch., 2014, To the Ends of the Earth. A Guide to Unconventional Fossil Fuels, Corporate Watch, Freedom Press, London.
 14. Leszczyński A., 2016, Eksperymenty na biednych, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 15. Marshall A., 1925, Zasady ekonomiki, Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa.
 16. Nasza wspólna przyszłość, Raport Światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, 1991, PWE, Warszawa.
 17. Ney R., 2009, Zasoby ropy naftowej, Polityka Energetyczna, tom 9, zeszyt specjalny.
 18. Schumacher E.F., 1981, Małe jest piękne, PIW, Warszawa.
 19. Smith R., 2013, Capitalism and the destruction of life on Earth: six theses on saving the humans, Real-World Economics Review, no. 64.
 20. Solow R., 1974, Intergenerational equity and exhaustible resources, Review of Economic Studies, 41, s. 29-45.
 21. Steffen W., 2015, Human Development Index and Ecological Footprint, http://www.earthlaws. org.au/wp-content/uploads/2015/09/Presentation_Will-Steffen-Powerpoint-Part-1.pdf (dostęp 22 kwietnia 2016).
 22. Wackernagel M., Monfreda C., 2004, Ecological footprints and energy, Encyclopedia of Energy, vol. 2, s. 1-10.
 23. Weis T., 2010, The accelerating biophysical contradictions of industrial capitalist agri-culture, Journal of Agrarian Change, vol. 10, s. 315-341.
 24. Wilson M., 2013,The green economy: the dangerous path of nature commodification, Consilence: The Journal of Sustainable Development, vol. 10, s. 85-98.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-6739
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/sps.2017.15.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu