BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jażdżewska-Gutta Magdalena (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zmiany w obszarze bezpieczeństwa łańcucha dostaw w latach 2001-2016
The Changes in The Area of Supply Chain Security in 2001-2016
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (9), 2017, nr 315, s. 27-44, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Bezpieczeństwo w transporcie, Terroryzm
Supply chain, Transport safety, Terrorism
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F50, L20, R49
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest przedstawienie zmian w zakresie bezpieczeństwa w latach 2001-2016, ze szczególnym uwzględnieniem nowych wyzwań pochodzących z otoczenia łańcuchów dostaw, takich jak wzrost zagrożenia terrorystycznego czy kryzys migracyjny, które miały znaczny wpływ na państwa europejskie, a tym samym również na działające w nich przedsiębiorstwa. Analiza opiera się na danych statystycznych pochodzących z międzynarodowych baz danych oraz raportów organizacji międzynarodowych, dotyczących wybranych zagrożeń wobec łańcuchów dostaw, a także na wynikach badań ankietowych na temat bezpieczeństwa przeprowadzonych techniką wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych wśród polskich eksporterów oraz importerów w 2013 i 2016 roku. Dzięki porównaniu danych i wyników badań z różnych okresów możliwe jest wykazanie dynamicznego charakteru bezpieczeństwa.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the changes in the area of supply chain security in the years 2001-2016, with the emphasis on the new challenges from the environment of the supply chains, such as the increase of terrorist threat and migration crisis, which had a significant impact on the European countries and thus also on the companies operating in these countries. The analysis is based on statistical data from international databases and reports of international organizations on selected threats to supply chains, as well as on the results of surveys on supply chain security conducted using CATI (computer-aided telephone interviews) method, among Polish exporters and importers in 2013 and 2016. By comparing data and research results from different periods, it is possible to demonstrate the dynamic nature of security.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Basu G. (2013), The Role of Transnational Smuggling Operations in Illicit Supply Chains, "Journal of Transportation Security", Vol. 6, s. 315-328.
 2. Burges D. (2013), Cargo Theft, Loss Prevention, and Supply Chain Security, Butterworth- Heinemann, Oxford.
 3. Burns M. (2016), Logistics and Transportation Security: A Strategic, Tactical, and Operational Guide to Resilience, Taylor & Francis Group, Boca Raton.
 4. Closs D.J., McGarrel E.F. (2004), Enhancing Security Throughout the Supply Chain, The IBM Center for the Business of Government.
 5. Copeland T. (2001), Is the "New Terrorism" Really New? An Analysis of the New Paradigm for Terrorism, "The Journal of Conflict Studies", Vol. XXI, No. 2.
 6. Duyvesteyn I. (2004), How New Is the New Terrorism, "Studies in Conflict & Terrorism", Vol. 27, No. 5, s. 439-454.
 7. Europol (2016), European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2016, https://www.europol.europa.eu/ (dostęp: 10.03.2017).
 8. Grottel M. (2015), The Safety and Security of International Trade as a Determinant of the Business Strategy of the Polish Customs Service, "European Integration Studies", No. 9, s. 139-154.
 9. Hintsa J. (2010), A Comprehensive Framework for Analysis and Design of Supply Chain Security Standards, "Journal of Transportation Security", Vol. 3, Iss. 2, s. 105-125.
 10. Hoffman B. (2006), Inside Terrorism, Colombia University Press, New York.
 11. Hofreiter L. (2012), Wstęp do studiów bezpieczeństwa, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Kraków.
 12. Ivanov D., Sokolov B. (2010), Adaptive Supply Chain Management, Springer Verlag, London.
 13. Jażdżewska-Gutta M. (2015), Niedoskonałości w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowych łańcuchów dostaw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka" (Modelowanie Procesów i Systemów Logistycznych), cz. 14, nr 56, s. 53-69.
 14. Laqueur W. (1999), The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction, Oxford University Press, New York.
 15. Matusitz J. (2013), Terrorism and Communication. A Critical Introduction, Sage Publications, Los Angeles-London-New Delhi-Singapore-Washington DC.
 16. National Strategy for Global Supply Chain Security (2012), The White House, Washington.
 17. Neumann P.R. (2009), Old and New Terrorism. Late Modernity, Globalization and the Transformation of Political Violence, Polity Press, Cambridge.
 18. Spencer A. (2014), The myth of 'New Terrorism' [w:] S. Gottlieb (ed.), Debating Terrorism and Counterterrorism: Conflicting Perspectives on Causes, Sage Publications, Los Angeles-London-New Delhi-Singapore-Washington DC.
 19. START (2016), Global Terrorism Database, A Center of Excellence of the U.S. Department of Homeland Security and University of Maryland, https://www.start. umd.edu (dostęp: 24.08.2016).
 20. Sternberg H., Nyquist C., Nilsson F. (2012), Enhancing Security through Efficiency Focus - Insights from a Multiple Stakeholder Pilot Implementation, "Journal of Business Logistics", No. 33(1), s. 64-73.
 21. Svensson G. (2002), A Conceptual Framework of Vulnerability in Firms' Inbound and Outbound Logistics Flows, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", Vol. 32, Iss. 2, s. 110-134.
 22. TAPA EMEA (2015), The Cargo Crime Landscape in EMEA. Annual Report 2014.
 23. United Nations (1982), United Nations Convention on the Law of the Sea done in Montego Bay, 10.12.1982, United Nations Treaty Series, Vol. 1833.
 24. Williams Z., Lueg J.E., LeMay S. (2008), Supply Chain Security: An Overview and Research Agenda, "The International Journal of Logistics Management", Vol. 19, No. 2, s. 254-281.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5638
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu