BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ryciuk Urszula (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Wpływ zaufania międzyorganizacyjnego na funkcjonowanie łańcucha dostaw
The Impact of Interorganizational Trust on Supply Chain Performance
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (9), 2017, nr 315, s. 54-65, rys., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Zaufanie organizacyjne, Analiza bibliometryczna
Supply chain, Organizational trust, Bibliometric analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: L14, D8, D23
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy wpływu zaufania międzyorganizacyjnego na wyniki działalności łańcucha dostaw (supply chain performance). Jego celem było także opracowanie mapy bibliometrycznej wskazującej obszary tematyczne powiązane z zagadnieniem zaufania oraz oceną wyników działalności łańcucha dostaw. W przeprowadzonym przeglądzie literatury wykorzystano artykuły z lat 2000-2015 dostępne w bazach EBSCO oraz ScienceDirect. Analizę bibliometryczną przeprowadzono na podstawie artykułów naukowych dostępnych w bazach Web of Science i Scopus. Do opracowania danych wykorzystano oprogramowanie VOSviewer oraz analizę współwystępowania słów w tytułach, streszczeniach i słowach kluczowych analizowanych publikacji. (abstrakt oryginalny)

In the paper the impact of interorganizational trust on supply chain performance was analysed. The aim of the article was also to develop bibliometric map indicating the thematic areas related to the issue of trust and supply chain performance. In the conducted literature review the articles from year 2000 to 2015 available in EBSCO and ScienceDirect research databases were analysed. Bibliometric analysis was carried out on the basis of scientific articles available in the Web of Science and Scopus databases. The bibliometric map was elaborated with use of VOSviewer software and analysis of co-occurrence of words in the titles, abstracts and keywords in analysed publications.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Capaldo A., Giannoccaro I. (2015), How Does Trust Affect Performance in the Supply Chain? The Moderating Role of Interdependence, "International Journal of Production Economics", Vol. 166, s. 36-49.
 2. Currall S.C., Inkpen A.C. (2002), A Multilevel Approach to Trust in Joint Ventures, "Journal of International Business Studies", Vol. 33, s. 479-495.
 3. Dobrzyński M.D., Dziekoński K., Jurczuk A. (2013), Analiza bibliometryczna artykułów w "Gospodarce Materiałowej i Logistyce" z lat 2010-2012, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 12, s. 25-29.
 4. Gunasekaran A., Patel C., McGaughey R.E. (2004), A Framework for Supply Chain Performance Measurement, "International Journal of Production Economics", No. 87, s. 333-347.
 5. Handfield R.B., Bechtel C. (2002), The Role of Trust and Relationship Structure in Improving Supply Chain Responsiveness, "Industrial Marketing Management", Vol. 31, s. 367-382.
 6. Hardin R. (2009), Zaufanie, Wydawnictwo Sic, Warszawa.
 7. Hendricks K.B., Singhal V.R. (2003), The Effect of Supply Chain Glitches on Shareholder Wealth, "Journal of Operations Management", Vol. 21, s. 501-522.
 8. Hult G.T.M., Ketchen D.J., Cavusgil S.T., Calantone R.J. (2006), Knowledge as a Strategic Resource in Supply Chains, "Journal of Operations Management", Vol. 24, No. 5, s. 458-475.
 9. Ireland R.D., Webb J.W. (2007), A Multi-theoretic Perspective on Trust and Power in Strategic Supply Chains, "Journal of Operations Management", Vol. 25, s. 482-497.
 10. Jüttner U., Christopher M., Baker S. (2007), Demand Chain Management - Integrating Marketing and Supply Chain Management, "Industrial Marketing Management", Vol. 36, No. 3, s. 377-392.
 11. Kalwani M.U., Narayandas N. (1995), Long-term Manufacturer-supplier Relationships: Do They Pay off for Supplier Firms? "Journal of Marketing", Vol. 59, No. 1, s. 1-16.
 12. Kim K.K., Umanath N.S., Kim J.Y., Ahrensc F., Kim B. (2012), Knowledge Complementarity and Knowledge Exchange in Supply Channel Relationships, "International Journal of Information Management", Vol. 32, s. 35-49.
 13. Krot K., Lewicka D. (2016), Zaufanie w organizacji innowacyjnej, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 14. Li G., Fan H., Lee P.K.C., Cheng T.C.E. (2015), Joint Supply Chain Risk Management: An Agency and Collaboration Perspective, "International Journal of Production Economics", Vol. 64, s. 83-94.
 15. Liu Y., Luo Y., Liu T. (2009), Governing Buyer-supplier Relationships through Transactional and Relational Mechanisms: Evidence from China, "Journal of Operations Management", Vol. 27, s. 294-309.
 16. Lockström M., Schadel J., Harrison N., Moser R., Malhotra M.K. (2010), Antecedents to Supplier Integration in the Automotive Industry: A Multiple-case Study of Foreign Subsidiaries in China, "Journal of Operations Management", Vol. 28, s. 240-256.
 17. Narayanan S., Narasimhan R., Schoenherr T. (2015), Assessing the Contingent Effects of Collaboration on Agility Performance in Buyer-supplier Relationships, "Journal of Operations Management", Vol. 33-35, s. 140-154.
 18. Neely A., Gregory M., Platts K. (2005), Performance Measurement System Design, "International Journal of Operations & Production Management", Vol. 25, Iss. 12, s. 1228-1263.
 19. Nyaga G., Whipple J., Lynch D. (2010), Examining Supply Chain Relationships: Do Buyer and Supplier Perspectives on Collaborative Relationships Differ? "Journal of Operations Management", Vol. 28, No. 2, s. 101-114.
 20. Panayides P.M., Lun Y.H.V. (2009), The Impact of Trust on Innovativeness and Supply Chain Performance, "International Journal of Production Economics", Vol. 122, No. 1, s. 35-46.
 21. Ryoo S.Y., Kim K.K. (2015), The Impact of Knowledge Complementarities on Supply Chain Performance through Knowledge Exchange, "Expert Systems with Applications", Vol. 42, s. 3029-3040.
 22. Saenz M.J., Revilla E. (2014), Creating More Resilient Supply Chains, "MIT Sloan Management Review", Vol. 55, No. 4, s. 22-24.
 23. Sako M. (1992), Price, Quality, and Trust: Inter-firm Relations in Britain and Japan, Cambridge University Press, Cambridge.
 24. Simatupang T.M., Sridharan R. (2008), Design for Supply Chain Collaboration, "Business Process Management Journal", Vol. 14, No. 3, s. 401-418.
 25. Smyth H., Edkins A. (2007), Relationship Management in the Management of PFI/PPP Projects in the UK, "International Journal of Project Management", Vol. 25, No. 3, s. 232-240.
 26. Szymczak M. (2015), Ewolucja łańcucha dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 27. Toni A., Tonchia S. (2001), Performance Measurement Systems - Models, Characteristics and Measures, "International Journal of Operations & Production Management", Vol. 21, No. 1/2, s. 46-71.
 28. Wang L., Yeung J.H.Y., Zhang M. (2011), The Impact of Trust and Contract on Innovation Performance: The Moderating Role of Environmental Uncertainty, "International Journal of Production Economics", Vol. 134, s. 114-122.
 29. Wu I.-L., Chuang C.-H., Hsu C.-H. (2014), Information Sharing and Collaborative Behaviors in Enabling Supply Chain Performance: A Social Exchange Perspective, "International Journal of Production Economics", Vol. 148, s. 122-132.
 30. Yeung J.H.Y., Selen W., Zhang M., Huo B. (2009), The Effects of Trust and Coercive Power on Supplier Integration, "International Journal of Production Economics", Vol. 120, No. 1, s. 66-78.
 31. Youn S.H., Yang M.G., Kim J.H., Hong P. (2014), Supply Chain Information Capabilities and Performance Outcomes: An Empirical Study of Korean Steel Suppliers, "International Journal of Information Management", Vol. 34, s. 369-380.
 32. Zhang M., Huo B. (2013), The Impact of Dependence and Trust on Supply Chain Integration, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", Vol. 43, No. 7, s. 544-563.
 33. Zhao X., Huo B., Flynn B.B., Yeung J. (2008), The Impact of Power and Relationship Commitment on the Integration between Manufacturers and Customers in a Supply Chain, "Journal of Operations Management", Vol. 26, No. 3, s. 368-388.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5638
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu