BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walęciuk-Dejneka Beata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Humanistyczny)
Tytuł
W cieniu. Zofii Tołstojowej (1844-1919) i Anny Dostojewskiej (1846-1918) skrywane pisarstwo
In the shadow. Zofia Tołstojowa's (1844-1919) and of Anna Dostojewska's (1846-1918) hidden writing
Źródło
Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, 2016, t. 16, s. 111-121, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Literatura, Rozwój kultury
Literature, Cultural development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Rosja
Russia
Tołstojowa Zofia, Dostojewska Anna
Abstrakt
Termin literatura dokumentu osobistego, wprowadzony przez Romana Zimanda, obejmujący szeroki obszar pisarstwa autobiograficznego we wszystkich jego gatunkowych odmianach, ma już swoje metodologiczne opracowanie. (...) Na szczególną uwagę w tej grupie narracji zasługują pamiętniki i wspomnienia kobiet, stąd pod ogląd naukowy, do analizy i interpretacji, wybrałam fragmenty pisarstwa osobistego Zofii Tołstojowej oraz Anny Dostojewskiej, żyjących i działających na przełomie XIX i XX wieku. (fragment tekstu)

The article is bringing the issue of the women's being up in world, according to Heidegger's concept "of being - in - world". In this articule, I write only about women's form of becoming known in literature through the writing. Such a presence determines female experience, family, social and national roles, love, initiation, rebellious or personal reports, and because of that is sending to the mythical and stereotyped phenomena rooted in the culture. It is also women's getting to know world. I chose women's personal notes from the 19th turning point and the 20th century - diaries which they constitute of certain kind reconstruction of the own history and the history of the family. So I will examine only chosen fragments of "Diaries" by Zofia Tołstojowa and "Memories" by Anna Dostojewska.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czermińska M., Autobiograficzny trójkąt: świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.
 2. Czermińska M., O autobiografii i autobiograficzności, [w:] Autobiografia, red. M. Czermińska, Gdańsk 2009.
 3. Czermińska M., Postawa autobiograficzna, [w:] Studia o narracji. Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej, Wrocław 1982.
 4. Czerska T., Historia rodziny - rodzina w historii, [w:] Prywatne/publiczne. Gatunki pisarstwa kobiecego, red. I. Iwasiów, Szczecin 2008.
 5. Czerska T., Między autobiografią a opowieścią rodzinną. Kobiece narracje osobiste w Polsce po 1944 roku w perspektywie historyczno-kulturowej, Szczecin 2011.
 6. Domańska E., Mikrohistorie: spotkania w międzyświatach, Poznań 1999.
 7. Dostojewska A., Wspomnienia, tłum. Z. Podgórzec, Warszawa 1988.
 8. Drużnikow J., Rosyjskie mity. Od Puszkina do Pawlika Morozowa, tłum. F. Ociepka, M. Putrament, Warszawa 1998.
 9. Historia życia prywatnego, t. 1-5, Wrocław 1998-2000.
 10. Komisaruk E., Od milczenia do zamilknięcia. Rosyjska proza kobieca na początku XX wieku. Wybrane aspekty, Wrocław 2009.
 11. Kubis B., Poznawcze i kształcące walory literatury dokumentu osobistego, Opole 2007.
 12. Laszczak W., Twórczość literacka kobiet w Rosji pierwszej połowy XIX wieku, Opole 1993.
 13. Lejeune P., "Drogi zeszycie...", "drogi ekranie...". O dziennikach osobistych, tłum. A. Karpowicz, M. i P. Rodakowie, Warszawa 2010.
 14. Lubas-Bartoszyńska R., Między autobiografią a literaturą, Warszawa 1993.
 15. Lubas-Bartoszyńska R., Style wypowiedzi pamiętnikarskiej, Kraków 1983.
 16. Okoń W., Ludzkie zadanie, czyli o kobiecie i sztuce w XIX wieku, [w:] W. Okoń, Wtajemniczenia. Studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku, Wrocław 1996.
 17. Perrot M., Moja historia kobiet, tłum. M. Szafrańska-Brandt, Warszawa 2009.
 18. Pogonowska E., Żona Gracza. Uwagi na marginesie pism autobiograficznych Anny Dostojewskiej, [w:] Księgowanie. Literatura, kobiety, pieniądze, red. I. Iwasiów, A. Zawiszewska, Szczecin 2014.
 19. Rodak P., Dziennik pisarza: między codzienną praktyką piśmienną a literaturą, "Pamiętnik Literacki" 2006, z. 4.
 20. Tołstojowa Z., Pamiętniki, wyb. i tłum. M. Leśniewska, przedmowa W. Jakubowski, Kraków 1968.
 21. Walęciuk-Dejneka B., Nowa "ja". Autorskie stwarzanie siebie na podstawie "Pamiętników" Zofii Tołstojowej (wybór), [w:] Tożsamość kobiet: silne indywidualności w sztuce, literaturze i religii, red. J. Posłuszna i B. Walęciuk-Dejneka, Kraków 2014.
 22. Walęciuk-Dejneka B., Kobieca koncepcja "bycia-w-świecie": "ja" w rodzinie. Z "Pamiętników" Zofii Tołstojowej (wybór), "Prace Literaturoznawcze" 2015, nr 3.
 23. Walęciuk-Dejneka B., Kobiece doświadczanie drogi: "ja" w podróży. Rozważania na podstawie "Wspomnień" Anny Dostojewskiej, "Prace Literaturoznawcze" 2016, nr 4.
 24. Wojtkowiak Z., Nauki pomocnicze historii najnowszej. Źródłoznawstwo. Źródła narracyjne. Cz. 1, Pamiętnik. Tekst literacki, Poznań 2001.
 25. Ziątek Z., Wiek dokumentu, Warszawa 1999.
 26. Zimand R., Diarysta Stefan Ż, Wrocław 1990.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-8313
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2080-8313.16.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu