BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kania Rafał (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Wydział Administracji)
Tytuł
Debata parlamentarna poświęcona rozgraniczaniu nieruchomości jako płaszczyzna wymiany idei politycznych i prawnych w Królestwie Polskim
The parliamentary debate over the demarcation of the property as a platform for exchanging political and legal ideas in the Kingdom of Poland
Źródło
Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, 2016, t. 16, s. 21-40, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości gruntowe, Własność nieruchomości
Ground real estate, Ownership of real property
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Królestwo Polskie
Kingdom of Poland
Abstrakt
Interesującym źródłem wiedzy o poglądach na temat państwa, prawa i polityki doby Królestwa Polskiego w latach 1815-1830, jak również świadectwem kształtowania się rodzimej kultury politycznej, była toczącą się w tym okresie debata parlamentarna. W tym kontekście na uwagę zasługuje dyskusja prowadzona podczas pierwszego sejmu w roku 1818. Prezentowanym podówczas poglądom społeczno-politycznym warto przyjrzeć się bliżej. Był to bowiem początek istnienia Królestwa Polskiego w unii z Rosją pod rządami Aleksandra I. (fragment tekstu)

Contemporary research concept of the history of the political and legal thought includes various sources of information about opinions on politics, state and law that appeared in the past. One of them comprises the debate of the parliament. The article concentrates on the discussion about the boundary line of land property that took place in the Polish Parliament (Sejm) in 1818. The bill of act divided Members of Parliament into two different groups. The first party, dominant, supported the project of the new law that was prepared by the government (Rada Stanu). They thought that it is important to give legal certainty to owners of land property. The second group was formed by Members of Parliament who opposed voting in favour of the project, which in their opinion extremely invaded human privacy and freedom. The content of the debate also presents major conceptions of the system of government and the social order that prevailed in the Kingdom of Poland.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajnenkiel A., Historia Sejmu Polskiego, t. 2, cz. 1. W dobie rozbiorów, Warszawa 1989.
 2. Artykuł dodatkowy do Konstytucji wydany przez Aleksandra I 1(13) lutego 1825 r., "Dziennik Praw Królestwa Polskiego", t. IX.
 3. Barzykowski S., Historya powstania listopadowego, Poznań 1883, t. 1.
 4. Berlin I., Dwie koncepcje wolności i inne eseje, tłum. J. Jedlicki, Warszawa 1991.
 5. Bernacki W., Liberalizm polski 1815-1939. Studium doktryny politycznej, Kraków 2004.
 6. Bortnowski W., Kaliszanie. Kartki z dziejów Królestwa Polskiego, Warszawa 1976.
 7. Diariusz Sejmu Królestwa Polskiego 1818, Warszawa b.r.w., t. 1.
 8. Grześkowiak-Krwawicz A., Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku, Gdańsk 2006.
 9. Izdebski H., Rada Administracyjna Królestwa Polskiego w latach 1815-1830, Warszawa 1978.
 10. Mowa wyrzeczona hrabiego Mostowskiego, ministra spraw wewnętrznych i policyi Królestwa Polskiego, przy otworzeniu sejmu dnia 15 Marca 1818 w Warszawie, [w:] M. Ogiński, Pamiętniki Michała Ogińskiego o Polsce i Polakach od r. 1788 aż do końca r. 1815, t. 4, Poznań 1872.
 11. Opałek K., Prawo natury u polskich fizjokratów, Warszawa 1953.
 12. Potocki S.K., Co znaczą wyobrażenia liberalne, "Pamiętnik Warszawski, czyli Dziennik Nauk i Umiejętności", styczeń 1816, t. 4.
 13. Skarbek F., Dzieje Polski, cz. 2, Królestwo Polskie od epoki początku swego do rewolucyi Listopadowey, Poznań 1877.
 14. Sokołowski A., Dzieje porozbiorowe narodu polskiego, Warszawa 1904, t. 2, cz. 1.
 15. Sójka-Zielińska K., Kodeks Napoleona. Historia i współczesność, wyd. 2, Warszawa 2008.
 16. Szacki J., Odrodzenie liberalizmu?, [w:] J. Szacki, Dylematy historiografii idei oraz inne szkice i studia, Warszawa 1991.
 17. Szyszkowski W., Beniamin Constant. Doktryna polityczno-prawna na tle epoki, Warszawa-Poznań-Toruń 1984.
 18. Tatarkiewicz W., Między oświeceniem a mesjanizmem, [w:] Jakiej filozofii Polacy potrzebują, oprac. W. Tatarkiewicz, Warszawa 1970.
 19. Ustawa konstytucyjna Księstwa Warszawskiego z 22 VII 1807 r., [w:] Wybór tekstów źródłowych z historii Polski w latach 1795-1864, oprac. S. Kieniewicz, T. Mencel, W. Rostocki, Warszawa 1956.
 20. Ustawa konstytucyjna Królestwa Polskiego z dn. 27 listopada 1815 r., [w:] Przemiany społeczne i gospodarcze w Królestwie Polskim (1815-1830). Wybór tekstów źródłowych, oprac. S. Kieniewicz, Warszawa 1951.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-8313
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2080-8313.16.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu