BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczęk Joanna (Uniwersytet Wrocławski), Kałasznik Marcelina (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Ein Sonderfall an sich" - kilka uwag na temat statusu specjalistycznego języka kulinarnego (na przykładach z języka niemieckiego i polskiego)
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Języki specjalistyczne w badaniach i praktyce, 2016, s. 68-82, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Terminologia specjalistyczna
Terminology
Abstrakt
Kulinaria jako takie cieszą się w ostatnim czasie olbrzymim zainteresowaniem, którego owocami są różnego rodzaju produkty językowe i pozajęzykowe prezentujące szerokie spektrum ujęcia'tego problemu. Ta wzrastająca popularność kulinarystki, która w obszarze niemieckojęzycznym funkcjonuje jako samodzielna dyscyplina, nie pozostaje bez wpływu na rozwój języka. Ilość nośników treści kulinarnych, rozwijających się gatunków tekstu o charakterze kulinarnym, multimodalność i multikodalność tematyki kulinarnej powodują powstanie specyficznej odmiany języka kulinarnego, określanego jako "ein Sonderfall an sich", który wydaje się swoistym konglomeratem wykazującym również cechy języka fachowego. Celem artykułu jest wskazanie podanych cech i określenie stopnia fachowości rozwijającego się języka kulinarnego na przykładzie języka niemieckiego i polskiego(fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bochnakowa A.: Terminy kulinarne romańskiego pochodzenia w języku polskim do końca XVIII w. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1984
 2. Donalies E.: Die Wortbildung des Deutschen. Ein Uberblick. Narr, Tubingen 2012.
 3. Fluck H.R., Saarbeck U., Zimmer Т.: Deutsch ais Fach- und Fremdsprache in Ost- und Zentralasien: Situationen, Sprachbeschreibungen, didaktische Konzepte. Julius Groos, Heidelberg 1996.
 4. Grucza S.: Kategoryzacja języków (specjalistycznych) w świetle antropocenttycznej teorii języków ludzkich. "Komunikacja Specjalistyczna" 2009, t. 3. Specyfika języków specjalistycznych
 5. Hoffmann L.: Kommunikationsmittel Fachsprache - eine Einfiihrung Taschenbuch. Narr, Tubingen 1976.
 6. Hoffmann L.: Kommunikationsmittel Fachsprache - eine Einfiihrung Taschenbuch. Narr, Tubingen 1985.
 7. http://operagastro.com/dizionario/deutsch/index.htm (dostęp: 27.07.2015).
 8. Ischreyt H.: Studien zum Verhaltnis von Sprache und Technik. Schwann, Dusseldorf 1965.
 9. Konig W.: dtv-Atlas zur deutschen Sprache. Deutscher Taschenbuch Verlag, Munchen 2007.
 10. Kiihz S.: Phraseologie uhd Formulierungsmuster in medizinischen Texten. Narr, Tubingen 2007.
 11. Liebmann Parrinello G.: Einblicke in eine Textsortengeschichte: Kochrezepte seit fiiihneu- hochdeutscher Zeit bis heute. W: Fachliche Textsorten. Komponenten - Relationen - Strategien. Hrsg. H. Kalverkamper, K.-D. Baumann. Narr, Tubingen 1996
 12. Neiger A.: Gastronomisches Worterbuch in fiinf Sprachen: Deutsch - Franzosisch - Englisch - Italienisch - Spanisch. Haan-Gruiten, Pfanneberg 2008.
 13. Oppermann W.: Speisekarten-Wórterbuch Deutsch-Englisch. Sprachendienst Opper- mann, Liineburg 2000.
 14. Roelcke Т.: Fachsprachen. Erich Schmidt, Berlin 2005.
 15. Roelcke Т.: Zur Gliederung von Fachsprache und Fachkommunikation. "Fachsprache" 2014, nr 3-4
 16. Schmidt S.: Worterbuch der Gastronomie: Franzosisch-Deutsch. Haan-Gruiten, Pfanneberg 1998.
 17. Turska М.: Internationalismen in der Fachsprache der Gastronomie und Kochkunst im fiinfsprachigen Vergleich. Peter Lang, Frankfurt am Main 2009
 18. Witaszek-Samborska М.: Studia nad słownictwem kulinarnym we współczesnej polsz- czyźnie. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
 19. Wurm A.: Die Entwicklung der deutschen kulinarischen Fachsprache unter fran- zósischem Einfluss am Beispiel von Speisebezeichmmgen. W: Kӧlner Konferenz zur Fachiibersetzung. Hrsg. M. Krein-Kuhle, U. Wienen, R. Kruger. Peter Lang, Frankfurt am Main 2010
 20. Żarski W.: Książka kucharska jako tekst. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu