BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chłosta-Sikorska Agnieszka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Historii i Archiwistyki)
Tytuł
W poszukiwaniu kobiet w podręcznikach do historii : rozważania nad publikacją Iwony Chmury-Rutkowskiej, Edyty Głowackiej-Sobiech, Izabeli Skórzyńskiej, "Niegodne historii"? O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w świetle podręcznikowej narracji historycznej w gimnazjum, Poznań 2015, ss. 621
Źródło
Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku, 2016, t. 16, s. 209-220, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Kobieta, Pozycja kobiety w społeczeństwie, Edukacja
Woman, Women's position in society, Education
Abstrakt
Recenzowana monografia stanowi dokumentację projektu Niegodne historii. O nieobecności i stereotypowych wizerunkach kobiet w dziejach, w świetle analizy polskich podręczników do historii na poziomie gimnazjalnym, realizowanego w latach 2010-2014. Składa się ze wstępu, trzech części podzielonych na rozdziały, zakończenia, bibliografii oraz aneksu na płycie CD. Autorki za cel pracy przyjęły diagnozę oraz wypracowanie propozycji nowego równościowego spojrzenia na dzieje człowieka z uwzględnieniem szerokiego spektrum aktywności kobiet w przeszłości (s. 588). Dokonały rekonstrukcji i krytycznej analizy szkolnej narracji historyczno-dydaktycznej w 28 polskich podręcznikach do nauczania historii w gimnazjum1 wydanych po 2008 roku2. Na ich kartach szukały stereotypowych3 wzorców kobiet i mężczyzn, roli i miejsca kobiet w prezentowanych koncepcjach historii. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bieniek M., Dydaktyka historii. Wybrane zagadnienia, Olsztyn 2009.
  2. Domańska E., Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, "Kultura Współczesna" 2008, nr 3.
  3. Hannam J., Feminizm, Poznań 2010.
  4. Hoszowska M., Kobiety w podręcznikach historii ojczystej XIX stulecia. Uwagi metodologiczne, "Kultura i Historia" 2004, nr 6.
  5. Marszałek M., Płeć jako element obrazu świata we współczesnych elementarzach polskich, [w:] Język a Kultura, t. 13, Wrocław 2000.
  6. Maternicki J., Historia, [w:] Współczesna dydaktyka historii. Zarys encyklopedyczny dla nauczycieli i studentów, red. J. Maternicki, Warszawa 2004.
  7. Solarska M., Bugajewski M., Współczesna francuska historia kobiet. Dokonania - perspektywy - krytyka, Bydgoszcz 2009.
  8. Środa M., Kobiety i władza, Warszawa 2009.
  9. Środa M., Kobiety, władza, polityka, [w:] Polityka równości płci na poziomie lokalnym, Warszawa 2005.
  10. Zielecki A., Role i funkcje podręcznika historii, Rzeszów 1984.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-8313
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2080-8313.16.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu