BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubowski Sebastian (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Instytucja subkonta ZUS - uwarunkowania prawne i finansowe
Subaccount in Social Insurance Institution in Poland - Legal and Financial Determinants
Źródło
Rozprawy Ubezpieczeniowe, 2017, nr 2(24), s. 84-98, bibliogr. 20 poz.
Journal of Insurance, Financial Markets & Consumer Protection
Słowa kluczowe
System emerytalny, Ubezpieczenia społeczne, Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE)
Pension schemes, Social insurance, Open Pension Funds (OPF)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H55, J26, K31
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę funkcjonowania i kształtu instytucji subkonta ZUS, która została wprowadzona w ramach reformy kapitałowego filaru społecznego ubezpieczenia emerytalnego z 2011 r. Ustalenia dokonane z wykorzystaniem metody dogmatycznoprawnej analizy obowiązujących przepisów oraz metody ekonomicznej analizy prawa pokazują, że instytucja subkonta narusza zasady prawidłowej organizacji systemu ubezpieczeń społecznych oraz nie sprzyja efektywnej alokacji zasobów w ramach systemu społecznego ubezpieczenia emerytalnego. Dlatego też należy opowiedzieć się za likwidacją instytucji subkonta niezwłocznie po dokonaniu przekształcenia OFE w fundusze inwestycyjne akcji, które zapowiadane jest na początku 2018 r. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem of a legal institution of subaccount, which was introduced by the pension reform in 2011. The conclusions based on the legal dogmatic method and economic analysis of law show that the legal institution of subaccount violates the principles of proper organisation of social insurance system in Poland and leads to inefficient allocation of resources within the Polish pension insurance system. This indicates that the legal institution of subaccount should be removed from the law on social insurance immediately after the reshaping of Open Pension Funds into investment share funds forecasted at the beginning of 2018. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonów K., 2011, OFE - ubezpieczenie versus oszczędzanie, [w:] Pisarczyk Ł.M., Florek L. (red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, LexisNexis, Warszawa.
 2. Banaszczak-Soroka U. (red.), 2014, Rynki finansowe. Organizacja, instytucje, uczestnicy, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Bieniek G., 2005, Umowne ustroje majątkowe, "Rejent" nr 9.
 4. Bińczycka-Majewska T., Włodarczyk M. (red.), 2015, Współczesne problemy prawa emerytalnego, Wolters Kluwer, Warszawa.
 5. Dzienisiuk D., 2016, Wypłata gwarantowana jako odrębne świadczenie ze społecznego ubezpieczenia emerytalnego, "Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka" nr 1.
 6. Jakubowski S., 2013, Prawno-ekonomiczne aspekty gromadzenia i lokowania środków przez otwarty fundusz emerytalny, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
 7. Jędrasik-Jankowska I., 2010, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Lexis Nexis, Warszawa.
 8. Jędrejek G., 2015, Prawo rodzinne, Wolters Kluwer, Warszawa.
 9. Jończyk J., 2006, Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze, Kraków.
 10. KNF, 2016, Rynek otwartych funduszy emerytalnych w IV kwartale 2015 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 11. KNF, 2017, Rynek otwartych funduszy emerytalnych w IV kwartale 2016 roku, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 12. MR, 2017, Strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
 13. Nadrowski M., 2000, Środki finansowe zgromadzone na rachunku członka Otwartego Funduszu Emerytalnego, "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych" nr 9.
 14. Nerka A., 2009, Wokół problematyki podziału środków w razie śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego, [w:] Chybalski F., Staniec I. (red.), 10 lat reformy emerytalnej w Polsce - efekty, szanse, perspektywy i zagrożenia, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 15. Nerka A., 2015, W poszukiwaniu modelu waloryzacji emerytur, [w:] Chybalski F., Marcinkiewicz E. (red.), Współczesne problemy systemów emerytalnych. Wybrane zagadnienia, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 16. Oręziak L., 2014, OFE - katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 17. Pacud R., 2012, Zmiana kierunku reformy emerytalnej z 1999 r., "Państwo i Prawo" nr 1.
 18. Ślebzak K., 2009, Ochrona emerytalnych praw nabytych, Wolters Kluwer, Warszawa.
 19. Wajda D., 2014, art. 40a, [w:] Gudowska B., Strusińska-Żukowska J., Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa.
 20. Wantoch-Rekowski J., 2014, System ubezpieczeń społecznych a budżet państwa, LEX, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-3641
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu