BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kondzielnik Olga (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorant)
Tytuł
Szara strefa w Polsce - wybrane aspekty
Informal Sector in Poland - Selected Aspects
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie (9), 2017, nr 315, s. 150-163, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Szara strefa, Rynek pracy, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Informal economy, Labour market, Small business
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E26, J31, J33
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym zadaniem niniejszego opracowania jest identyfikacja szarej strefy w przedsiębiorstwach w Polsce. W tym celu w okresie od listopada do grudnia 2015 roku na terenie trzech województw: śląskiego, małopolskiego i mazowieckiego, przeprowadzono dwuetapowe badania na grupie jednostek z branż usługowej i produkcyjnej. W pierwszym etapie zbadano dokumentację przedsiębiorstw pod względem ilości zatrudnionych w osobach i w etatach, a także zebrano informacje o średnim wynagrodzeniu netto w badanych jednostkach. Drugim etapem badania był wywiad niestandaryzowany. Badanym właścicielom firm zadano pytania o prawdziwą wielkość zatrudnienia, wynagradzania oraz o dokonywanie sprzedaży poza ewidencją księgową. Wywiad miał cechy wywiadu niestrukturyzowanego. Wyniki badania wskazały znaczną skalę szarej strefy w analizowanych przedsiębiorstwach. Nieprawidłowości dotyczyły najczęściej wypłaty wynagrodzeń nieujętych na listach płac, rzadziej, choć i tak często, ujawniono nieprawidłowości w wysokości etatów pracowniczych i nieewidencjonowanego zatrudnienia. Ponadto, jak wykazały badania, źródłem finansowania wypłat niebędących kosztem uzyskania przychodu są najczęściej środki pochodzące z opodatkowanego dochodu przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to identify the informal sector in Polish enterprises. To offer a conceptualized view of the gray economy, two stage-study were conducted on a group of units of service industries and manufacturing in three Polish provinces (Śląskie, Małopolskie, Mazowieckie) in the period from November to December 2015. In the first stage, documentation of enterprises was examined in terms of the number of employees and in full-time jobs and its average net salary. The second stage of the study was unstructured standardized interview with business owners. The responders were asked about three elements: the true size of employment, real remuneration, and outside the accounting records sales. The results of the study showed significant scale of the shadow economy in the analyzed units. The anomalies mainly concerned the payment of salaries not included on the payroll. Moreover, the results have shown many abnormalities in the amount of jobs of workers and undeclared work. Finally, source of funding salaries which is not deductible are in a great majority funds from the taxable income of the enterprises.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk-Grabowska D. (2014), Unreistered Employment in Poland - With a Particular Emphasis on the Problems of Young People, "Actual Problems of Economics", No. 4(154), s. 319-326.
 2. Cichocki S., Tyrowicz J. (2010), Źródła zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce, "Bank i Kredyt", nr 41(1), s. 81-98.
 3. DeKieffer D.E. (2010), Underground Economies and Illegal Imports, Oxford University Press, New York.
 4. Drabek A. (2012), Nielegalne zatrudnienie w prawie polskim, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 5. Feige E.L. (1990), Defining and Estimating Underground and Informal Economies: The New Institutional Approach, "World Development", No. 18(7).
 6. Fundowicz J., Łapiński K., Peterlik M., Wyżnikiewicz B. (2016), Szara strefa w polskiej gospodarce w roku 2016, Warszawa.
 7. Gerxhanti, Klarita (2004), The Informal Sector in Developed and Less Developed Countries: A Literature Survey, "Public Choice", No. 120, s. 267-300.
 8. Janik E. (2010), Szara strefa - patologia życia gospodarczego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego", nr 64 ("Prawo" 9).
 9. Jemielniak D. (2012), Badania jakościowe: Podejścia i teorie. T. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Kozlowski P. (2004), Gospodarka nieformalna w Polsce. Dynamika i funkcje instytucji. Źródła - formy występowania - wyjaśnienia, Instytut Nauk Ekonomicznych Polska Akademia Nauk, Warszawa.
 11. Maloney W.F. (2004), Informality Rivisited, "World Developement", Vol. 32, No. 7, s. 1159-1178.
 12. Pissarides C. (2012), Teoria bezrobocia w stanie równowagi, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Schneider F., Enste D.H. (2000), Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences, "Journal of Economic Literature", No. 38(1), s. 77-114.
 14. Schneider F., Williams C.C. (2013), The Shadow Economy, The Institute of Economic Affairs, London.
 15. Szarek S., Okliński D. (2016), Czynniki wpływające na akceptację szarej strefy w społeczeństwie, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", nr 109 (Seria: "Administracja i Zarządzanie", nr 36), s. 87-103.
 16. Williams C.C. (2014), Confronting the Shadow Economy. Evaluating Tax Compliance and Behaviour Policies, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
 17. Williams C.C., Schneider F. (2016), Measuring the Global Shadow Economy. The Prevelance of Informal Work and Labour, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA.
 18. [www 1] stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5638
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu