BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rosiek Ksymena (University of Economics in Cracow, Poland / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Environmental goods and services sector accounts - first statistics
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2017, nr 2 (61), s. 43-56, rys., tab. bibliogr. 16 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Koszty środowiskowe, Ekonomiczne aspekty ochrony środowiska, Ekonomiczne instrumenty ochrony środowiska
Environmental costs, Economic aspects of environmental protection, Economic instruments of environmental protection
Uwagi
Klasyfikacja JEL: Q560, M480
summ.
Abstrakt
The 1990s saw the fi rst efforts to make the national accounts "greener," i.e. to introduce into the System of National Accounts (SNA) of satellite accounts reflecting the relationships (flows) between the economy and the environment. They were supposed to ensure the provision of better information to assess progress in implementing the principles of sustainable development. As a result of this process European environmental economic accounts were phased in. The fi rst modules were introduced by the regulations of 2011 (the fi rst three modules) and of 2014 (three more modules). The article surveys the most important issues related to economic environmental accounts and shows the fi rst statistical data collected by Eurostat. The aim of this article is thus to analyse the main diffi - culties of the calculation of environmental costs in the context of the environmental goods and services sector accounts, i.e. the subsequent environmental accounts modules being implemented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Broniewicz E., Domańska W. (2016), Rachunki sektora towarów i usług związanych z ochroną środowiska, "Wiadomości Statystyczne" No. 4, p. 17-30.
 2. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy, (2015), COM/2015/ 0614 final.
 3. EUROPE 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, (2010), COM (2010) 2020 final.
 4. Eurostat (2010), European system of accounts - ESA 2010.
 5. Eurostat (2016), Environmental goods and services sector accounts - Handbook 2016 Edition.
 6. Eurostat, Environmental goods and services sector - Statistics Explained, www.ec. europa.eu [19-10-2016]
 7. UN-EC-IMF-OECD-WB (2003), Handbook of National Accounting - Integrated Environment and Economic Accounting, Series: F, No. 61.
 8. UN-EC-IMF-OECD-WB (1993), Handbook of National Accounting: Integrated Environmental and Economic Accounting.
 9. Małecki P. (2015), Podstawy metodologiczne tworzenia statystyki kosztów środowiskowych według nowych wymogów Eurostatu - wyzwania dla Polski, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" No. 409 "Polityka ekologiczna a rozwój gospodarczy", p. 102-111.
 10. Progress on "GDP and beyond" actions (2013), SWD(2013) 303 final.
 11. Rosiek K. (2015), Rachunki gospodarczo-środowiskowe - Przegląd międzynarodowy, "Ekonomia i Środowisko" No. 4(55), p. 64-80.
 12. Regulation EU No 538/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Regulation (EU) No 691/2011 on European environmental economic accounts Text with EEA relevance (2014), Dz.U. L 158 z 27.5.2014.
 13. Regulation EU No 691/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 on European environmental economic accounts Text with EEA relevance OJ L 192, 22.7.20 11.
 14. Commission Implementing Regulation EU 2015/2174 of 24 November 2015 on the indicative compendium of environmental goods and services, the format for data transmission for European environmental economic accounts and modalities, structure and periodicity of the quality reports pursuant to Regulation EU No 691/2011 of the European Parliament and of the Council on European environmental economic accounts (Text with EEA relevance) OJ L 307, 25.11.2015.
 15. Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the Implementation of Regulation EU No 691/2011 on European environmental economic accounts COM/2016/0663 final.
 16. The System of Environmental-Economic Accounting 2012 - SEEA Central Framework (2012), UN-EC-IMF-OECD- WB.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu