BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świdyński Jarosław (University of Warmia-Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Spatial forms of nature conservation in spatial planning and management
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2017, nr 2 (61), s. 57-66, rys., tab. bibliogr. 8 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Planowanie przestrzenne, Ochrona przyrody, Zarządzanie zasobami środowiska
Spatial planning, Nature protection, Environmental resources management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O21, Q57, R58
summ.
Abstrakt
Space may be divided into two basic components: the natural environment and the anthropogenic environment. Both components permeate one another. The desire for constant development exposes the natural environment to numerous threats; therefore, particularly important areas are included under legal protection. To make more effi cient use of limited space, planning documents are adopted, the content of which has to take into account the environmental determinants, including issues related to environmental protection. The paper presents the Polish system of nature conservation and spatial planning, along with mutual dependencies that connect both systems and their reciprocal influences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmielewski J.M. (2014), Teoretyczne przesłanki budowania systemu planowania przestrzennego na poziomie lokalnym, in: Maciejewska A. (ed.), Współczesne uwarunkowania gospodarowania przestrzenią - szanse i zagrożenia dla zrównoważonego rozwoju. Planowanie przestrzenne, Warsaw.
  2. Cymerman R. (ed.) (2012), Planowanie przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami, Olsztyn.
  3. Cymerman R., Kotlewski L. (2015) Planowanie przestrzenne w gospodarowaniu przestrzenią, in: B. Dobkowska, P. Sobotko, M.A. Ziniewicz (eds), Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne wobec potrzeb inwestycyjnych i bezpieczeństwa państwa, Olsztyn.
  4. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003), t.j. Dz.U. 2016 poz. 778, z późn zm.
  5. Ustawa o ochronie przyrody (2004), t.j. Dz.U. 2005 poz. 1651, z późn zm.
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (2003), Dz. U. nr 164 poz. 1587.
  7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (2004), Dz. U. nr 118 poz. 1233.
  8. Local Data Bank of the Central Statistical Office of Poland www.bdl.stat.gov.pl [27-10- 2016]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu