BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borusiewicz Andrzej (The Academy of Agrobusiness in Łomża), Kapela Krzysztof (Siedlce University of Natural Sciences and Humanities), Drożyner Paulina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Marczuk Tomasz (Institute of Technology and Life Sciences)
Tytuł
Application of Precision Agriculture Technology in Podlaskie Voivodeship
Wykorzystanie technologii rolnictwa precyzyjnego na terenie województwa podlaskiego
Źródło
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 1 (157), s. 5-11, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Nowe technologie, Wyniki badań
Agriculture, High-tech, Research results
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo podlaskie
Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Celem badań była ocena stopnia wykorzystania technologii rolnictwa precyzyjnego na terenie województwa podlaskiego. Materiał badawczy stanowiły dane pochodzące z badań ankietowych przeprowadzonych wśród 100 losowo wybranych gospodarstw rolnych, położonych na terenie województwa podlaskiego. Spośród badanych rolników większości znane jest pojęcie "rolnictwa precyzyjnego". Na podstawie przeprowadzonych badań zauważono związek między powierzchnią gospodarstwa, wykształceniem i wiekiem respondentów. Technologia rolnictwa precyzyjnego bardziej znana jest wśród rolników w wieku do 40 lat, którzy posiadają wyższe wykształcenie oraz duże gospodarstwa rolne. Większość rolników biorących udział w badaniu przeprowadza regularnie badania zasobności gleb. Ponadto: 46% wykorzystuje w swoim gospodarstwie nowoczesne technologie w produkcji roślinnej, systemu pozycjonowania używa zaledwie 10% a naprowadzania maszyn rolniczych 8% badanych gospodarstw, system prowadzenia równoległego ciągnika wykorzystuje 14% badanych rolników, niecałe 40% stosuje system zmiennego dawkowania nawozów oraz środków ochrony roślin. Większość badanych rolników uważa, że nowe technologie są potrzebne i należy z nich korzystać, jednak jako główny powód ograniczenia wskazują zbyt wysokie koszty oraz rozdrobnienie gospodarstw.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to evaluate the precision agriculture technology on the territory of Podlaskie Voivodeship. Research material consisted of data from the survey carried out in 100 randomly selected farms located in Podlaskie Voivodeship. The concept of "precision agriculture" is known among the surveyed farmers. Based on the research which was carried out, a relation between the surface area of the farm, education and age of respondents was reported. Precision agriculture technology is more popular among farmers who are less than 40 years old, who have higher education and big agricultural farms. Majority of farmers participating in the survey carries out regular research on the soil richness. Moreover, 46% uses in their farms modern technologies for plant production, only 10% uses the system of positioning and 8% of the investigated farms uses the system for guiding agricultural machines, 14% of the investigated farmers uses the system for parallel guiding of a tractor, less than 40% applies the system of variable dosing of fertilizers and plant protection substances. Majority of the investigated farmers claims that new technologies are necessary and they should be applied; however, they indicate too high costs and distribution of farms as the main reason for limitations.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bobola, G., Sztampke, M. (2008). Zastosowanie systemów informacji przestrzennej w rolnictwie. Inżynieria Rolnicza, 11(109), 7-15.
 2. Borusiewicz, A., Drożyner P., Marczuk T. (2015). Zmiany stanu wyposażenia gospodarstw rolnych w środki mechanizacji stosowane w produkcji mleka. Problemy Inżynierii Rolniczej, 1(87), 69-77.
 3. Borusiewicz, A., Kapela, K. (2014). Wdrożenie technik rolnictwa precyzyjnego na przykładzie wielko powierzchniowego gospodarstwa rolnego. Inżynieria Rolnicza, 2(150), 31-37.
 4. Doruchowski, G. (2008). Postęp i nowe koncepcje w rolnictwie precyzyjnym. Inżynieria Rolnicza, 9(107), 19-21.
 5. Gaultney, L. (2008). Economic and environmental benefits of precision agriculture in fruit and vegetable production. Book of Abstracts: International Symposium - Precision Agriculture for Fruits and Vegetables. Orlando. 6-9.01.2008.
 6. Gozdowski, D., Samborski, S., Sioma, S. (2007). Rolnictwo precyzyjne. Wydawnictwo SGGW. Warszawa. ISBN 978-83-7244-858-3.
 7. Jadczyszyn, T. (1998). System Rolnictwa Precyzyjnego. III. Nawożenie w rolnictwie precyzyjnym. Frag. Agron., 1(57), 28-40.
 8. McBratney, A., Whelan, B., Ancev, T., Bouma, J. (2005). Future directions for fungal plant pathogens. Pest Management Science, 59.129-142.
 9. Pedersen, S.M., Fountas, S., Blackmore, B.S., Gylling, M., Pedersen, J.L. (2004). Adoption and perspectives of precision farming in Denmark. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B-Soil & Plant Science, 54, 4-8.
 10. Piskier, T., Mładanowicz, R. (2003). Efektywność nawożenia mineralnego w rolnictwie precyzyjnym. Inżynieria Rolnicza, 10(52), 221-227.
 11. Stafford, J. A. (2007). Briew History of Precision Agriculture. Book of Abstracts: 2nd Conference on Precision Crop Protection. Bonn, 10-12.10.2007.
 12. Turowski, J., Kapela, K. (2001). Możliwość wykorzystywania globalnego systemu pozycjonowania w rolnictwie. Inżynieria Rolnicza, 1(21), 333-338.
 13. Usowicz B., Hajnos, M., Sokołowska, Z., Józefaciuk, G., Kossowski, J. (2004). Przestrzenna zmienność fizycznych i chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy. Acta Agrophysica,103(3), 1-98.
 14. Zalewski, P. (2000). Problemy rolnictwa precyzyjnego. Inżynieria Rolnicza,8(19), 15-23.
 15. Zbytek, Z., Młodanowicz, R. (2001). Zastosowanie zasad rolnictwa precyzyjnego w Polsce. Journal of Research and Applications in Agriculture and Engineering,46(4), 60-67.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0001
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu