BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzychczyk Beata (University of Agriculture in Krakow), Kowalczyk Zbigniew (University of Agriculture in Cracow, Poland), Giełżecki Jan (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Tytuł
Evaluation of Usefulness of the Designed Laboratory Photobioreactor for Microalgae Cultivation in Controlled Conditions
Ocena przydatności zaprojektowanego fotobioreaktora laboratoryjnego do hodowli mikroglonów w kontrolowanych warunkach
Źródło
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 1 (157), s. 13-22, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo
Agriculture
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem pracy była analiza możliwości wykorzystania zaprojektowanego fotobioreaktora do hodowli mikroglonów słodkowodnych w kontrolowanych warunkach laboratoryjnych. Zakres prac obejmował projekt i wykonanie fotobiorekatorów (PBR) oraz założenie hodowli porównawczych mikroglonów słodkowodnych chlorelli vulgaris wraz z określeniem intensywności przyrostu biomasy dla zmiennej ilości dostarczanej pożywki. Stwierdzono możliwość zastosowania zbudowanych PBR do hodowli mikroglonów w kontrolowanych warunkach. Wykazano wpływ ilości pożywki na rozwój chlorelli vulgaris. W rezultacie zwiększenia stężenia pożywki od 30,1-120,4 mll-1 wody, nastąpił w trakcie trwania doświadczenia przyrost masy suchej pozostałości w fotobioreaktorach odpowiednio od 1,33 g·dm-3 do 4,68 g·dm-3.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper was to analyse the use of the designer photobioreactor for freshwater microalgae cultivation in the controlled laboratory conditions. The work covered the design and construction of photobioreactors (PBR) and setting up comparative cultivations of freshwater microalgae chlorelli vulgaris along with determination of the biomass growth intensity for a varied amount of supplied culture medium. It was found out that the constructed PBR may be used for microalgae cultivation in the controlled conditions. The impact of the culture medium amount on the growth of chlorelli vulgaris was proved. As a result of the increase of culture medium concentration to 30.1-120.4 mll-1 of water, dry mass in photobioreactorsincreased respectively from 1.33 g·dm-3 to 4.68 g·dm-3.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chisti, Y. (2007). Biodiesel from microalgae.Biotechnology Advances, 25, 294-306.
 2. Chojnacka, K., Górecki, H., Zielińska A., Michalak I. (2009). Technologia wytwarzania biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami na bazie alg. Przemysł Chemiczny, 88, 634-639.
 3. Hehlmann, J., Merta, H., Jodkowski, M. (2011). Stereomechanika w budowie aparatów i urządzeń procesowych w: Aparatura procesów chemicznych, biochemicznych i ochrony środowiska tom II, Gliwice, Obtained from: http://www.chemiabioorganiczna.polsl.pl/studenci/materialystudenci/ste reomechanika.pdf.
 4. Li, Y., Horsman, M., Wu, N., Lan, C.Q., Dubois-Calero, N. (2008). Biofuels from microalgae. Biotechnol Progress, 24(4), 815-20.
 5. Maliga, G., Składzień, J., Szymków, J. (2010). Sekwestracja ditlenku węgla przez mikroalgi. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 49, 46-47.
 6. Mata, T., Martins, A., Caetano, N. (2010). Microalgae for Biodiesel production and other applications. A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14, 217-232.
 7. Michalak, I., Chojnacka, K. (2010). Koncepcja technologii wytwarzania biologicznych dodatków paszowych z mikroelementami na bazie glonów morskich. Przemysł Chemiczny, 89, 486-489.
 8. Renwei, Q., Yong, F. (2010). The direct pyrolysis and catalytic pyrolysis of Nannochloropsissp. residue for renewable bio-oils. Bioresource Technology, 101, 4593-459.
 9. Schlegel, H. G. (2003). Mikrobiologia ogólna. PWN. Warszawa, ISBN 8301139994.
 10. Schroeder, G., Messyasz, B., Łęska, B., Fabrowska, J., Pikosz, M., Rybak, A. (2013). Biomasa alg słodkowodnych surowcem dla przemysłu i rolnictwa. Przemysł Chemiczny, 92(7), 1380.
 11. Shaikh, A., Razzak, Mohammad, M., Hossain Rahima, A., Lucky Amarjeet, S. Bassi, Hugo de Lasa. (2013). Integrated CO2 capture, wastewater treatment and biofuel production by microalgae culturing- A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 27, 622-653.
 12. Spolaore, P., Joannis, C., Duran, E., Isambert, A. (2006). Commercial applications of microalgae. Journal of Bioscience and Bioengineering, 101, 87-96.
 13. Tuhy, Ł., Witkowska, Z., Agnieszka Saeid, A., Chojnacka, K. (2012). Zastosowanie ekstraktów glonowych w wytwarzaniu nawozów, pasz, żywności i kosmetyków. Przemysł Chemiczny, 91(5), 1031-1034.
 14. Wądrzyk, M., Jakóbiec, J. (2011). Proces pirolizy mikroalg jako efektywny sposób pozyskania ciekłego biopaliwa. Actaagrophysica, 17(2), 405-419.
 15. Wu, X., Merchuk, J.C. (2002). Simulation of algae growth in a bench-scale bubble column reactor, Biotechnology and bioengineering, 80(2), 156-168.
 16. Zabochnicka-Świątek, M., Bień, J., Ligienza, A. (2011). Wykorzystanie biomasy mikroalg do produkcji biopaliw płynnych. Referat.Konferencja "Debata o przyszłości energetyki" Wysowa Zdrój.
 17. Zielińska, A., Michalak, I., Chojnacka, K. (2007). Zastosowanie alg w oczyszczaniu ścieków i żywieniu zwierząt. Chemik, 11, 534-543.
 18. Research and paper funded from the Statute Activity 3600/Faculty of Production and Power Energy Engineering/2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0002
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu