BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kachel-Jakubowska Magdalena (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kraszkiewicz Artur (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Krajewska Marta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Possibilities of Using Waste After Pressing Oil from Oilseeds for Energy Purposes
Możliwości wykorzystania odpadów po tłoczeniu oleju z nasion roślin oleistych na cele energetyczne
Źródło
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 1 (157), s. 45-54, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Biomasa, Właściwości fizykochemiczne
Agriculture, Biomass, Physicochemical property
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Biomasa jest postrzegana jako bardzo obiecująca opcja do spełnienia celów środowiskowych określonych przez Komisję Europejską, jak również rządów w innych krajach. Dlatego też przeanalizowano wybrane właściwości fizykochemiczne kilku najpowszechniejszych roślin oleistych oraz ich pozostałości poprodukcyjnych w postaci makuch, pod kątem zawartości wilgoci, tłuszczu, ciepła spalania, wartości opałowej oraz zawartości popiołu. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż rozpatrywane rośliny oraz pozyskane z nich odpady poprodukcyjne mogą być dobrym surowcem energetycznym. Przykładem mogą być makuchy słonecznika, sezamu, dyni i rzepaku, dla których wartość opałowa wynosiła kolejno: 28,17; 27,77; 26,42 oraz 21,69 MJ·kg-1.(abstrakt oryginalny)

Currently, many countries are establishing goals for substituting fos sil fuels with biomass. This global trade in solid biofuels, which is to some extent already taking place, will have a major impact not only on other commodity markets like vegetable oils or animal fodder but also on the global land use change and on environmental impacts. It demonstrates the strong but complex link between biofuels production and the global food market, it unveils policy measures as the main drivers for production and use of biofuels and it analyzes various sustainability indicators and certification schemes for biofuels with respect to minimizing the adverse effects of biofuels. Biomass is seen as a very promising option for fulfilling the environmental goals defined by the European Commission as well as various national governments. We have measured selected physicochemical properties of several the most common oilseeds and the residue materials in the form of cakes, moisture, fat, heat of combustion, the calorific value and ash content. The results showed that the considered plants and waste derived therefrom can be a good energy source. Examples include sunflower oilcake, sesame, pumpkin and rapeseed cake, for which the calorific value amounted to respectively: 28.17; 27.77; 26.42 and 21.69 MJ·kg-1.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baker, W. (2008). Off-gas consumers. Technical Annex. Information on households without mains gas heating. London: Consumer Focus,. Obtained from: http://www. consumerfocus.org.uk/ publications/off-gas-consumers-information-onhouseholds-without-mains-gas-heating.
 2. Balat, M. (2007). An overview of biofuels and policies in the European Union. Energy Sources Part B, 2, 167-181.
 3. Balat, M. (2008). Hydrogen-rich gas production from biomass via pyrolysis and gasification processes and effects of catalyst on hydrogen yield. Energy Sources Part A, 30, 552-564.
 4. Blaschke, T., Biberacher, M., Gadocha, S., Schardinger, I. (2013). Energy landscapes: meeting energy demands and human aspirations. Biomass Bioenergy, 55, 3-16.
 5. B.P. (2011). Statistical review of world energy. British Petroleum, [Online]. Obtained from: http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_asset/pdf/statistical_review_of_world_energy_full _report_2011.pdf.
 6. Cieślikowski, B., Juliszewski, T., Łapczyńska-Kordon, B. (2006). Utylizacja na cele energetyczne produktów ubocznych technologii biopaliw. Agricultural Engyneering, 12, 51-57.
 7. Demirbas, A. (2008). Economic and environmental impacts of the liquid biofuels. Energy Education Science Technology, 22, 37-58.
 8. Demirbas, A. (2008a). Recent progress in biorenewable feedstocks. Energy Education Science Technology, 22, 69-95.
 9. Demirbas, A. (2008b). Biohydrogen generation from organic wastes. Energy Sources, Part A, 30, 475-482.
 10. Dz. U. nr 2, poz. 24. (2007). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 8 stycznia 2007 roku w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu.
 11. Dz. U. nr 20, poz. 119. (2007). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 stycznia 2007 roku w sprawie dopuszczalnych zawartości substancji niepożądanych w paszach.
 12. Dzieniszewski, G. (2009). Wybrane aspekty ekologiczne i ekonomiczne zasilania silników diesla paliwami roślinnymi. Agricultural Engyneering, 6(115), 45-52.
 13. IEA. (2011). World energy outlook. Paris: International Energy Agency.
 14. IPCC. (2013). Summary for policymakers. In: Stocker TF., Qin, D., Plattner, G.K., Tignor, M., Allen, S.K., Boschung J., Nauels A., Xia Y., Bex, V., Midgley, P.M. editors. Climate change 2013: the physical science basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA: Cambridge University Press.
 15. Kachel-Jakubowska, M., Kraszkiewicz, A., Szpryngiel, M., Niedziółka, I. (2011). Możliwości wykorzystania odpadów poprodukcyjnych z rzepaku ozimego na cele energetyczne. Agricultural Engyneering, 6(131), 61-68.
 16. Kachel-Jakubowska, M., Kraszkiewicz, A., Szpryngiel, M., Niedziółka, I. (2013). Analysis of the characteristics of raw materials used in production of solid biofuels. Agricultural Engyneering, 2(143), 103-111.
 17. Kong, L., Li, G., Zhang, B., He, W., Wang, H. (2008). Hydrogen production from biomass wastes by hydrothermal gasification. Energy Sources Part A, 30, 1166-1178.
 18. Kumar, A., Kumar, K., Kaushik, N., Sharma, S., Mishra, S. (2010). Renewable energy in India: current status and future potentials. Renewable Sustainable Energy Review, 14(8), 2434-42.
 19. Li, H., Liu, X.H., Legros, R., Bi, X.T., Lim, C.J., Sokhansanj S. (2012a). Pelletization of torrefied sawdust and properties of torrefied pellets. Applied Energy, 93, 680-685.
 20. Li, J., Brzdekiewicz, A., Yang, W., Blasiak, W. (2012b). Co-firing based on biomass torrefaction in a pulverized coal boiler with aim of 100% fuel switching. Applied Energy, 99, 344-354.
 21. Lingaiah, V., Rajasekaran, P. (1986). Biodigestion of cow dung and organic wastes mixed with oil cake in relation to energy. Agricultural Wastes, 17, 161-173.
 22. Liu, Z., Quek, A., Balasubramanian, R. (2014). Preparation and characterization of fuel pellets from woody biomass materials, agro-residues and their corresponding hydrochars. Applied Energy, 113, 1315-1322.
 23. Mattucci, E., Grassi, G., Palz, W. (1989). Pyrolysis as a basic technology for large agro-energy projects. Commission of the European Communities, CD-NA-11382-EN-C.
 24. M.Ś. (2003). Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. Projekt Muśnicki, Cz. (2003). Szczegółowa uprawa roślin. Praca zbiorowa. Tom II, Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu. ISBN 83-89189-17-8.
 25. OECD-FAO (2014). Agricultural Outlook. ISBN 978-92-64-211742.
 26. Özçimen, D., Karaosmanoğlu, F. (2004). Production and characterization of bio-oil and biochar from rapeseed cake. Renewable Energy, 29, 779-787.
 27. Ramachandran, S., Singh, S.K., Larroche, C., Soccol, C.R., Pandey, A. (2007). Oil cakes and their biotechnological applications: a review. Bio-resour Technolology, 98, 2000-2009.
 28. Smulikowska, S. (2006). Wartość odżywcza wytłoków rzepakowych produkowanych w kraju dla drobiu. Wiadomości Zootechniczne, 44(3), 22-28.
 29. Strzeliński, J. (2006). Możliwości wykorzystania w żywieniu bydła produktów ubocznych powstających przy głębokim tłoczeniu oleju z nasion roślin oleistych i produkcji bioetanolu. Wiadomości Zootechniczne, 44(3), 56-66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0005
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu