BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamińskia Edmund (Masovian Research Centre in Kludzienko), Kubońc Maciej (University of Agriculture in Krakow), Evgenevič Kruglenjab Viktor (Belorussian Agricultural Academy), Alekseevič Šaršunovd Vjačesłav (Mogilev State University of Food Technologies, Belarus), Iofimovič Kocubab Viktor (Belorussian Agricultural Academy)
Tytuł
Trends in Improving the Structure of a Rotary Dryer
Kierunki doskonalenia konstrukcji suszarni karuzelowej SKM-1
Źródło
Agricultural Engineering, 2016, R. 20, nr 1 (157), s. 55-68, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rośliny przemysłowe, Włókiennictwo
Agriculture, Industrial plants, Textile industry
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule zamieszczono racjonalne zasady doskonalenia konstrukcji suszarni do suszenia lnianej masy omłotowej. W rezultacie przeprowadzonych badań ustalono, że najbardziej perspektywiczną, z punktu widzenia suszenia lnianej masy omłotowej, jest suszarnia karuzelowa SKM-1. Celem poprawy efektywności suszenia drobnej frakcji lnianej masy omłotowej proponuje się w suszarni SKM-1 montaż drugiego obrotowego kosza sitowego nad dotychczasowym (powyżej zasypywanej warstwy masy lnianej). W rezultacie czego przepracowany na dolnym sicie czynnik suszący wykorzystywany jest do wstępnego podgrzewania i usuwania wilgoci powierzchniowej, zasypywanego na górny kosz sitowy materiału. W celu zapewnienia równomiernego suszenia materiału zaleca się jego spulchnianie i mieszanie w procesie suszenia za pomocą spulchniacza wyrównywacza, ustawionego w postaci klinowej osłony na elemencie wyładowczym. Wstępne podgrzewanie lnianej masy omłotowej na górnym koszu sitowym istotnie przyspiesza jej dosuszanie, pozwala zwiększyć wydajność suszenia i ograniczyć nakłady energetyczne na dosuszanie. Prawidłowo dobrane parametry suszenia zapewniają dobre warunki dosuszania nasion lnu, ograniczając ich uszkadzanie, zwiększając ich właściwości siewne.(abstrakt oryginalny)

The article presents rational principles for improving the structure of a flax heap drier. As a result of tests which were carried out, we established that the counter-flow rotary dryer SKM-1 is the most perspective for drying flax heap. For effective drying of the flax heap fine fraction the second rotating screen above the loaded layer of flax heap is suggested in the SKM-1 dryer. Consequently, the drying agent processed on the bottom screen is used for preliminary drying and removal of surface moisture of the material loaded on the top screen. For the purpose of maintaining the uniform drying of the material it is recommended to carry out loosening and hashing during the drying process with the help of the loosening device, established as the Vshaped device on the discharge unit on the way to a mill. The preliminary heating of the flax heap on the top screen essentially accelerates drying and allows the increase of the dryer performance and can minimize energy requirement for drying. The correctly selected modes of the drying process provide favorable conditions for ripening flax seed, avoid damage of drying material and improve its sowing quality.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kamiński, E., Śarśunov, V.A., Kruglenja, V. E. (2014a). Physico-mechanical and technological characteristics of flax threshed mass and its components. Problemy Inżynierii Rolniczej, 2(84), 63-75.
 2. Kamiński, E., Sarsunov, V. A., Kruglenja, V. E. (2014b). Pretreatment of flax threshed mass grown for seed. Problemy Inżynierii Rolniczej, 2(84), 77-86.
 3. Кругленя, В.Е., Алексеенко, А.С., Кудрявцев, А.Н., Коцуба, В.И. (2006). Результаты исследований и эффективность применения двухьярусной противоточной карусельной сушилки. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 4, 89-92.
 4. Кругленя, В.Е., Алексеенко, А.С., Кудрявцев, А.Н., Коцуба, В.И. (2007). Уравнения для описания процесса испарения влаги из льновороха при досушивании. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 1, 122-125.
 5. Кругленя, В.Е., Алексеенко, А.С., Коцуба, В.И., Курзенков, С.В. (2008). Обоснование конструктивных параметров рыхлителя вороха карусельной сушилки. Вестник Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, 2, 110-113.
 6. Микяленис, С., Микшене, Г. (1991). Зависимость качества семенного материала льна от типа сушки. Сборник научных трудов. Литовской институт земеделия. Вильнюс. Выпуск 68, Агрономия, 104-107.
 7. Šaršunov, V.A., Kruglenja, V.E., Kamiński, E., Kuboń, M. (2014). Flax seed separation with vibrating screens. Inżynieria Rolnicza, 3(151), 187-201.
 8. Шаршунов, В.А., Кругленя, В.Е., Алексеенко, А.С., Кудрявцев, А.Н., Коцуба, В.И. (2005а). Рыхлитель-разравниватель льновороха для протвоточной карусельной сушилки. Materiały Międzynarodowej Konferencji "Ekologiczne aspekty mechanizacji produkcji roślinnej" IBMER Warszawa 13-14 września 2005r., 202-206.
 9. Шаршунов, В.А., Кругленя, В.Е., Алексеенко, А.С., Кудрявцев, А.Н., Коцуба, В.И. (2005б). Выбор режима работы двухьярусной карусельной сушилки. Materiały Międzynarodowej Konferencji "Ekologiczne aspekty mechanizacji produkcji roślinnej" IBMER Warszawa 13-14 września 2005 r., 163-168.
 10. Шаршунов, В.А., Кругленя, В.Е., Алексеенко, А.С., Кудрявцев, А.Н., Коцуба, В.И. (2005в). Исследование процесса сушки льновороха двухьярусной карусельной сушилки. Вестник Национальной академии наук Беларуси. Серия аграрных наук, 4, 110-113.
 11. Сорочинский, В. Ф. (2003). Послеуборочная обработка и хранение зерна. Механизация и электрификация сельского хозяйства, 1, 10-14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
rus
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2016-0006
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu